Erikoistumiskoulutus Evidensiassa

Erikoistumiskoulutus Evidensiassa

Erikoistumiskoulutus Evidensiassa

Evidensia tukee eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta. Pieneläinsairauksien erikoistumiskoulutuksen ohjatun perusosan voi tällä hetkellä suorittaa 11 Evidensia-eläinlääkäriasemalla. Perusosan voi suorittaa seuraavilla klinikoilla: Espoon eläinsairaala, Tammisto, Malmin Eläinklinikka Apex, Aurinkolahti, HauMau Kamppi, Kouvola, Turku, Lahti, Pohjois-Suomen Eläinsairaala, Eläinsairaala Veter  ja Eläinsairaala Vettori. Lisäksi erikoistumiskoulutuksen syventävän osan voi suorittaa viidellä klinikalla: Espoon eläinsairaalassa, Vettorissa, Kouvolassa, Apexissa ja Tammistossa.

Erikoistumiskoulutus on Evidensiassa koordinoitu opintokokonaisuus, johon kuuluu säännöllistä sisäistä koulutusta. Evidensian yhteiset lehtikatsaukset ovat avoimia kaikille työntekijöillemme ja hieno mahdollisuus kaikille eläinlääkäreille pysyä ajantasaisen ja uusimman tutkimustiedon äärellä.

Syventävässä osassa uusien toimenpiteiden opetteluun toisen eläinlääkärin ohjauksessa ja muuhun sisäiseen koulutukseen varataan aikaa ja resursseja. Syventävän osan erikoistujan palkkaus mahdollistaa sen, että erikoistuja pystyy todella syventymään haluamalleen erikoisalalle ja opettelemaan erikoistumisaikanaan uusia, vaativiakin toimenpiteitä.

Mitä hyötyä erikoistumisesta Evidensiassa on eläinlääkärille?

  • Luonteva väylä ammatilliseen kehittymiseen.
  • Erikoiseläinlääkärikorotus sekä uusien vaativampien toimenpiteiden käyttöönotto mahdollistavat ansion nousun.
  • Erikoiseläinlääkäri voi halutessaan toimia myös erikoistujien ohjaajana. Ohjaaminen on oppimistilanne myös ohjaajalle, mahdollistaen jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Ohjaaminen monipuolistaa työnkuvaa ja tuo uutta sisältöä potilastyöhön.

Lisätietoa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin koulutuksesta saat Evidensian erikoistumisklinikoiden johtavilta eläinlääkäreiltä.