Potilaan lähettäminen

Potilaan lähettäminen

Potilaan lähettäminen jatkotutkimuksiin tai –hoitoon Evidensia-eläinlääkäriasemille on vaivatonta.

Yhteydenottotavat

 • Akuuteissa tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse klinikan hotline-numeroon
 • Ensisijaisesti toivomme kiireettömät lähetteet tältä sivulta löytyvän kätevän lähetelomakkeen kautta.
 • Sähköposti klinikan lähetesähköpostiosoitteeseen tai suoraan eläinlääkärille, otsikkokenttään: LÄHETEPOTILAS

Palvelulupauksemme lähettäville eläinlääkäreille

 • Kun eläinlääkäri lähettää potilaansa jatkotutkimuksiin tai hoitoon Evidensia-eläinlääkäriasemalle, lupaamme että käyttäessäsi lähetelomaketta tai klinikan lähetesähköpostiosoitetta, olemme yhden arkipäivän kuluessa yhteydessä asiakkaaseen ja hoidamme ajanvarauksen klinikallemme puolestasi.
 • Annamme asiakkaalle tarvittavat ohjeet sekä alustavan hinta-arvion käyntiä varten.
 • Mikäli käynnillä todetaan tarvetta jollekin muulle tutkimukselle tai hoidolle, kuin mitä lähettävä eläinlääkäri on ajatellut, keskustelemme tästä asiakkaan kanssa hienotunteisesti ja kollegiaalisesti.
 • Lähetämme käynnin jälkeen aina remissipalautteen hoitavalle eläinlääkärille.
 • Ohjaamme potilaan aina mahdollisimman nopeasti takaisin hoitavalle eläinlääkärille.

Odotamme sinulta, lähettävä eläinlääkäri

 • Tarvittavien esitietojen kertomista potilaan mahdollisimman hyvän hoidon varmistamiseksi:
  • Lyhyt anamneesi, tehdyt tutkimukset ja päälöydökset / diagnoosi
  • Mihin tutkimukseen tai hoitoon potilas lähetetään?
  • Toiveesi siitä, kuka huolehtii tarvittavasta jatkohoidosta (lähettävä klinikka vai Evidensian eläinlääkäri)?
  • Asiakkaan yhteystiedot, jotta voimme olla häneen yhteydessä. Varmistathan asiakkaalta luvan tietojen lähettämiseen.

Lähetä potilas Evidensiaan