Geenitesti avuksi koiran terveydenhoidossa

Testi tarjoaa kattavaa tietoa koiran yksilöllisestä terveysperimästä: noin 200 perinnöllisestä sairaudesta ja ominaisuudesta.

–  MyDogDNA edistää koirien yksilöllistä, ennakoivaa terveydenhoitoa ja kestäviä jalostusvalintoja, sanoo Hannes Lohi, Helsingin yliopiston professori ja Genoscoper Laboratoriesin tieteellinen johtaja.

MyDogDNA-testi kertoo, millaisiin perinnöllisiin sairauksiin koiralla on taipumusta, mitkä sen ulkomuotoon liittyvistä ominaisuuksista ovat periytyviä ja millainen sen geneettinen monimuotoisuus on. Näin testin tulokset vievät yksilöityä eläinlääketiedettä merkittävästi eteenpäin.

Mitä enemmän koiran perimästä tiedetään, sitä täsmällisemmin ja paremmin sitä pystytään hoitamaan. Evidensiassa hoitava eläinlääkäri auttaa tulkitsemaan testin tulosta oikein ja antaa sen perusteella tarvittaessa hoitosuosituksen.

Tieto koiran geneettisestä perimästä auttaa myös jalostuksessa – auttamalla otollisten ominaisuuksien tunnistamisessa ja ehkäisemällä sairauksien siirtymistä seuraavaan sukupolveen.

– Koirilla tunnetaan noin 650 perinnöllistä sairautta, joiden löytämiseksi on tutkittu eri rotuja ympäri maailmaa. Useimmilla markkinoilla olevilla testeillä pystytään testaamaan vain yksi tällainen perinnöllinen ominaisuus kerrallaan. Genoscoperin kehittämä MyDogDNA-paneelitesti testaa kerralla jopa noin 200 sairautta. Kyseessä on melkoinen löytötyökalu, kertoo Lohi, joka johtaa Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksen koiragenetiikan tutkimusryhmää.

Koiralle luodaan Evidensia-eläinlääkäriasemilla oma terveysprofiili, jonka pohjautuu mm. rotukohtaiseen terveystietoon ja koiran omaan geeniperimään.

Pentuna tehty DNA-testi antaa pohjan
 koiran elinikäiselle hyvinvoinnille

DNA-testauksesta hyötyvät kaikki koirat rodusta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Testaus voidaan tehdä koiralle milloin vain. MyDogDNA-testi kuitenkin suositellaan tehtäväksi jo pentuvuoden aikana, jotta tietoa voidaan hyödyntää ennakoivasti varhaisessa vaiheessa koiran terveydenhoitoa.

– Mikäli testissä koiralta löytyy tiettyyn sairauteen liittyvä geenivirhe, se ei välttämättä tarkoita, että koira sairastuu. MyDogDNA testaa erilaisia riskivariantteja hyvin erilaisissa sairauksissa ja kertoo, kuinka suuri sairastumisen riski on. Tuloksia on hyvä tarkastella aina yhdessä eläinlääkärin kanssa, jotta saa oikeat tiedot sairaudesta ja ohjeet mahdollisesti tarvittavaan jatkohoitoon sekä jalostusvalintoihin, Lohi muistuttaa.

– Perinnölliset sairaudet eivät useinkaan oireile vielä pentuna, mutta ne on hyvä tunnistaa jo silloin. MyDogDNA-testin voi yhdistää uuteen Pentuvuosi-ohjelmaamme ja 12-viikkoisen pennun terveystarkastus- ja rokotuskäyntiin, jolloin geenitestin tulokset ovat käytettävissä 16-viikkoisen pennun eläinlääkärikäynnillä, kertoo eläinlääkäri Aija Jantunen Evidensia Lohjalta.

Irlanninsetterin pennulta otetaan MyDogDNA-näyte posken limakalvolta Munkkivuoren Evidensiassa toukokuussa 2015.

Perimänmukaista, ennakoivaa täsmähoitoa

MyDogDNA-testaus mahdollistaa koiran yksilölliseen terveysperimään perustuvan terveydenhoidon. Perimästä saatava tieto tekee hoidosta tarkempaa, nopeampaa ja ennakoivampaa. Tieto myös tukee eläinlääkärin työtä.

– Jos koiran oireet viittaavat useampaan sairauteen, geenivirheen tarkistaminen auttaa oikean sairauden diagnosoimisessa. Koiran yksilöllistä hoitoa pystytään myös ennakoimaan ja suunnittelemaan paremmin. Testin avulla koiran taipumus perinnölliseen sairauteen tai ominaisuuteen voidaan löytää ja huomioida ajoissa, Jantunen kertoo.

– Esimerkiksi silmän linssiluksaatiossa oikeanlainen varhainen hoito voi estää testatun sairauden puhkeamisen. Eräissä muissa sairauksissa sairastumisriskiä voidaan pienentää myös elämäntapamuutoksilla, kuten ruokavaliolla. Esimerkiksi kystinuriassa, joka muodostaa koiran virtsaan vaarallisia kystiinikiteitä, Lohi kertoo.

– MyDogDNA-testi havaitsee myös koiran mahdollisen perinnöllisen verenvuototaipumuksen ja lääkeaineyliherkkyyden, mikä mahdollistaa koiran laadukkaamman, tehokkaamman ja turvallisemman hoidon eläinlääkärissä. Testin tarjoama lisätieto tavallisen toimenpiteen yhteydessä voi siis olla koiralle jopa elintärkeää, Lohi korostaa.

Onnistuneita valintoja rodun ja tulevien pentueiden parhaaksi

Koiran perimän tunteminen auttaa hallitsemaan perinnöllisten sairauksien siirtymistä ja edistämään perimän monimuotoisuutta tulevissa sukupolvissa. Useat rotujärjestöt ovatkin ottaneet geenitestit käyttöön jalostustavoiteohjelmissaan.

Monet perinnölliset sairaudet voivat kuitenkin puhjeta vain, mikäli koira on perinyt kummaltakin vanhemmaltaan sairauteen liittyvän geenivariantin. Pelkkä geenivariantin kantajuus ei siis yleensä ole este koiran jalostuskäytölle.

– Jalostuksessa voidaan kehittää koiran rodun monimuotoisuutta ja valita oman koiran kumppaniksi perimältään mahdollisimman erilainen koira. Perinnöllinen monimuotoisuus toimii suojana sairauksia vastaan ja edistää rodun elinvoimaisuutta.

– Samalla on toki hyvä muistaa, että jalostuskoiralta vaaditaan sopivan perimän lisäksi muitakin hyviä ominaisuuksia esimerkiksi luonteen, rakenteen ja osaamisen suhteen. Näissäkin asioissa kannattaa hyödyntää eläinlääkäreiden asiantuntemusta, Lohi toteaa.

Jo nyt MyDogDNA antaa tietoa koiran perinnöllisistä rakenneominaisuuksista, kuten koosta, väristä tai vaikkapa luppakorvista.

– On mahdollista, että jatkossa saamme vielä tarkempaa tietoa koiran piirteistä ja niiden periytyvyydestä, jopa luonneominaisuuksista kuten arkuudesta. Jokainen testattu koira antaa lisätietoa tutkimukseen ja näin myös panoksensa rotujen terveystyön edistämiselle. Tietoja voidaan jatkossa hyödyntää myös uusien lääkkeiden kehittämisessä.

– Koska perimään liittyvä tieto lisääntyy jatkossakin, sen oikea tulkinta on tärkeää. On hienoa, että Animagin eläinlääkärit ovat jo tässä vaiheessa uranuurtajina perehtyneet yksilökohtaiseen eläinlääketieteeseen, Lohi pohtii.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Tilaa eläinlääkärin hoitovinkit sähköpostiisi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita maksuttomaan eläinlääkärin neuvontanumeroon 020 1800 900