Koronakoirat – Evidensia tukemassa toimintaa

Koronakoirat – Evidensia tukemassa toimintaa

Suomessa koulutetaan parhaillaan koronavirusnäytteitä nuuhkivia koiria, jotka työskentelevät kenttätyössä lentoasemalla. Evidensia kustansi koirien ensimmäisen koulutusjakson ja rahoitus mahdollisti kokeilun aloittamisen, jossa selvitetään koirien soveltuvuutta COVID-19-positiivisten ihmisten tunnistamiseen. 


Helsingin yliopisto on tutkinut koirien käyttöä koronatestauksessa ja Wise Nose – Suomen hajuerottelu Ry on aloittamassa laajamittaista koronakoirien koulutusta. Suomen suurin eläinlääkintäalan toimija Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy sopi elokuussa 2o2o taloudellisesta tuesta hajuerottelukoulutuksen toteuttamiseksi. Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy kustansi koulutuksen toteuttamisen, koulutuksessa olevien koirien terveydenhuollon ja ravinnon sekä toimeentulon koirien ohjaajille koulutuksen ajalta.

Hajuerottelukoulutuksessa selvitetään koirien soveltuvuutta COVID-19-positiivisten ihmisten tunnistamiseen. Kokeilu alkoi syyskuussa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jonne  rakennettiin testausasema.

Koulutustoiminta käynnistyi vapaaehtoisvoimin, eikä koirilla ole virkakoiran statusta, mikä puolestaan on tuonut haasteita koulutuksen rahoittamiselle julkisin varoin. Toistaiseksi koirien hajuerottelua koronaviruksen osalta on koulutettu lähinnä laboratorio-olosuhteissa.

Toukokuussa Helsingin yliopisto kertoi koronavirustutkimuksestaan, jossa havaittiin koirien suoriutuvan tehtävästä nopeasti ja saavuttavan luotettavia tuloksia. Tutkimuksesta vastaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä.