Työhyvinvointi Evidensiassa

”Henkilöstö on tärkein voimavaramme”

Työhyvinvointi Evidensiassa

Evidensian visiona on olla alan paras työpaikka eläinlääketieteen ammattilaisille. Tavoitteen täyttymiseksi toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa.

– Henkilöstömme työtyytyväisyys on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle klinikoillamme, painottaa Evidensian henkilöstöjohtaja Minna Pauckoin.

Työhyvinvoinnin seuranta säännöllisillä mittauksilla

Evidensian arvojen mukaisesti yhtiössä pyritään keskustelevaan ja avoimeen kulttuuriin, jossa henkilöstö saa mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämän on havaittu lisäävän työntekijöiden sitoutumista ja työssä koettua tyytyväisyyttä.

Henkilöstön työhyvinvointia mitataan Evidensiassa säännöllisillä, kaikille evidensialaisille avoimilla työtyytyväisyysselvityksillä. Mikäli kyselyssä havaitaan epäkohtia, niihin puututaan viipymättä.

– Saimme palautetta muun muassa henkilöstöeduistamme. Tämän seurauksena aloitimme laajemman selvityksen: mitä etuja henkilöstömme erityisesti arvosti, mitkä edut koettiin vähemmän hyödyllisinä ja miten voisimme etujamme kehittää. Henkilöstömme tekee tärkeää työtä ja kiitoksena siitä haluamme tarjota työsuhde-etuja, joita aidosti arvostetaan, Pauckoin sanoo.

Elämäntilanteet vaihtelevat. Laaja klinikkaverkosto arkipäivisin palvelevista pienistä eläinlääkäriasemista 24/7-sairaaloihin mahdollistaa työskentelyn joustavasti itselle sopivimmalla tavalla ja itselle sopivimpiin aikoihin. 

Tukea oman osaamisen kehittämiseen kaikille evidensialaisille

Eläinlääketieteen ammattilaisia yhdistää halu kehittää itseään. Tähän tarjotaan Evidensialla kattavasti tukea ja mahdollisuuksia. Ala kehittyy jatkuvasti, ja uusien oppien omaksuminen on myös potilaiden etu.

Jokainen evidensialainen saa vuosittain käyttöönsä henkilökohtaisen koulutusbudjetin käytettäväksi valitsemaansa alan koulutukseen. Lisäksi työntekijät kaikissa ammattiryhmissä voivat käyttää palkallisia työpäiviään kouluttautumiseen.

– Teettämämme kyselyn perusteella yli 80 % henkilöstöstämme pitää kattavia kouluttautumismahdollisuuksiamme tärkeänä etuna, ja yhtä moni kertoo myös hyödyntävänsä näitä etuja, Pauckoin sanoo.

Vuonna 2018 Evidensia järjesti Suomessa 20 koulutuspäivää, joihin osallistui 739 alan ammattilaista eri ammattiryhmistä ympäri Suomea. Koulutusta järjestettiin muun muassa hygienia-asioissa ja anestesiassa, ultraäänikuvantamisessa sekä ravitsemuksessa. Kouluttajina toimivat sekä Evidensian omat että ulkopuoliset eri alojen asiantuntijat. Osa koulutuksista oli avoimia myös kollegoille. Evidensian järjestämät koulutukset ovat osa kansainvälistä International Veterinary Academyn koulutustarjontaa ja ne suunnitellaan aina yhteistyössä henkilöstöhallinnon tiimin, eläinlääketieteellisen johdon ja neuvonantajien sekä työntekijöiden kanssa.

– Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittyä ja kouluttautua myös eläinlääketieteen ulkopuolella. Alan ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat ja työssä menestymiseen tarvitaan tänä päivänä substanssiosaamisen lisäksi muitakin taitoja. Siksi tarjoamme koulutusta myös esimerkiksi asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Olemme myös antaneet työntekijöillemme mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaamme ja laajentaa samalla omaa osaamistaan osallistumalla erilaisiin HR-projekteihin, Pauckoin kertoo.

Evidensialla panostetaan erityisesti eläinlääkäriasemien esimiesten koulutukseen, sillä tärkeimmät työhyvinvoinnin tekijät muodostuvat arkisessa klinikkatyössä. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutuspäiviä, joissa asiantuntijat yhtiön omista tukitoiminnoista ja Evidensia-verkoston ulkopuolelta kouluttavat jokapäiväisessä työssä tarvittavia esimiestaitoja.

– Koulutuksista vastaava asiantuntijamme Laura Kortelainen on myös ollut luomassa Suomeen eläintenhoidon erikoisammattitutkintoa, mistä olemme hyvin ylpeitä. Tämä on tärkeä kehitysaskel koko alalle, ja odotamme jo innolla mahdollisuutta juhlia ensimmäisiä erikoisammattitutkinnon suorittaneita evidensialaisia eläinhoitajia, Pauckoin kertoo.

– Uskomme, että antamalla tilaa henkilöstömme innovaatioille voimme parhaalla tavalla kehittää toimintaamme ja viedä samalla eteenpäin koko alaa Suomessa.

Toimenpiteillä hyviin tuloksiin

Henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi tehdyt toimet kantavat myös hedelmää. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan työskentely Evidensialla koetaan mielekkääksi ja haastavaksi, ja erityisesti viihtyisää työympäristöä ja mukavia työtovereita arvostetaan.

Työ eläinlääkäriasemalla voi kuitenkin olla myös stressaavaa ja kuormittavaa, ja erityisesti sosiaalinen media osaa olla raadollinen paikka asiantuntijoille.

– Haluamme varmistaa henkilöstömme hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa sekä ongelmatilanteisiin puuttumisen, joten olemme palkanneet osaksi HR-tiimiämme oman psykologin, Joni Puikkosen, Packoin kertoo.

– Seuraavia askeleita työtyytyväisyyden lisäämiseksi ovat muun muassa panostukset uusien työntekijöiden perehdytykseen, palkkaus- ja palkkiojärjestelmän kehitystyö sekä yhtenäisten ohjeistusten luominen muun muassa työturvallisuuteen liittyen.

Evidensia-päivässä rakennetaan yhteistä kulttuuria

Kouluttautuminen, muiden evidensialaisten kanssa verkostoituminen sekä yhteisten saavutusten juhlistaminen ovat tärkeitä tavoitteita vuosittain järjestettävässä Evidensia-päivässä. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki evidensialaiset.

– Verkostomme muodostui aikanaan, kun eläinlääkäriasemat ympäri maan aikanaan liittyivät yhteen. Haasteenamme on ollut yhteisen yrityskulttuurin puuttuminen. Tämän epäkohdan eteen olemme tehneet toimitusjohtajamme Jukka Toivasen ja varatoimitusjohtajamme Anssi Tastin johdolla paljon työtä, ja yhteinen Evidensia-päivämme on tästä tärkeä osoitus ja meille suuri panostus, Pauckoin sanoo.

Vaikka Evidensia-eläinlääkäriasemat ovat autonomisia ja paikallisesti johdettuja, on valtakunnallinen verkosto tärkeä tuki ja voimavara. Evidensia-päivässä luodaan kulttuuria ja yhteisöllisyyttä paitsi oman klinikan kollegojen, myös koko maanlaajuisen asiantuntijaverkoston kesken. Vuonna 2018 Evidensia-päivään osallistui satoja evidensialaisia ympäri Suomen.

– Haluamme yrityksenä varmistaa, että työntekijöillämme on työnkuvasta ja toimipisteen sijainnista riippumatta hyvät edellytykset tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla, turvallisessa ympäristössä itseään kehittäen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että onnistuminen riippuu lopulta ihmisistä. Tahtotilan siitä, että työskentelemme yhdessä ja olemme tyytyväisiä ja ylpeitä evidensialaisia, on oltava meille kaikille yhteinen.

Kannustimme klinikoita suunnittelemaan Evidensia-päivän 2018 iltajuhlaan halloweenin hengessä yhtenäisen tiimiasut, joista paras palkittaisiin. Paikallisten tiimiemme panostukset ylittivät kaikkien odotukset ja palaute koko tapahtumasta ja siellä vallinneesta innostuneesta ilmapiiristä oli hyvin positiivista.

Töihin Evidensiaan?

Liity asiantuntevaan joukkoomme ja tule mukaan kehittämään Suomen suurinta eläinten hoidon ammattilaisten verkostoa!
KATSO AVOIMET TYÖPAIKAT