Hygieniahoitaja Kati Hummelin: ”Yhteistyössä on voimaa!”

Hygieniahoitaja Kati Hummelin: ”Yhteistyössä on voimaa!”

Kun antibioottien teho hiipuu, voimme taistella mikrobeja ja infektioita vastaan hygieniatyön voimin, muistuttaa klinikkaeläinhoitaja Kati Hummelin. 

”Reilut kymmenen vuotta sitten kaipasin irtiottoa silloisesta työstäni, kuormittavasta humaanipuolen teho-osastotyöstä sydänkirurgisella teho-osastolla. Käydessäni oman koirani kanssa eläinlääkäriasemalla sain idean paluusta juurilleni: olen ennen sairaanhoitajan työtä suorittanut pieneläinhoitajan oppisopimuskoulutuksen. Otin yhteyttä Espoon eläinsairaalaan, jossa sairaalan johtaja Jan Räihä etsi sopivasti sairaanhoitajaa leikkaussalihoitajaksi. Kysyntä ja tarjonta kohtasivat siis onnekkaasti!

Tällä hetkellä työskentelen eläinsairaala Evidensia Tammiston päivystys- ja teho-osastolla ja lisäksi toimin Evidensiassa hygieniahoitajana.

Hygieniatyöni juuret juontavat aikaan ennen Evidensiaa, jolloin aloitin silloisessa Univetissa hygieniatyön eläinlääkäri Maija Räihän ja Esa Kestin kanssa. Samaan aikaan klinikkaeläinhoitaja Rosa Hakala oli työstänyt samaa asiaa Animagissa. Kun Univet ja Animagi yhdistyivät Evidensiaksi, yhdistimme myös Rosan kanssa voimamme ja ensimmäinen eläinlääkäriasemien hygieniaopas syntyi vuonna 2016.

Hygieniatyö on aina koettu yhtiömme johdossa tärkeänä. Syynä tähän ovat varmasti myös verkostomme ruotsalaiset juuret, sillä Ruotsissa pieneläinten hoidon hygieniaa ohjataan lakisääteisesti. Halusimme olla Suomessa edelläkävijöitä, ja lähteä hygieniatyöhön proaktiivisesti.”

Hygieniahoitaja Kati Hummelin

Hygieniatyöllä antibioottiresistenssiä vastaan

”Antibioottiresistenssi ja sen nopea eteneminen ovat kaikkien tuntema tosiasia. Kun antibioottien teho hiipuu, voimme taistella mikrobeja ja infektioita vastaan hygieniatyön voimin. Nämä tavanomaisiksi varotoimiksi kutsutut menetelmät tuleekin tehdä tutuksi eläinlääkäriasemilla mahdollisimman pian.

Syksyllä 2017 Evidensiaan nimitettiin kolme hygieniahoitajaa. Hain tehtävään, koska pidän aihetta kiinnostavana ja kaipasin vaihtelua työnkuvaani. Toimimme hygieniajohtajan ja eläinlääketieteellisen johtajan alaisuudessa ja tehtävämme on jalkauttaa hygienia-asioita eläinlääkäriasemillemme ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi sekä auttaa ongelmatilanteissa.

Työ hygieniahoitajana on hyvin monipuolista. Olemme muun muassa työstäneet kirjallista materiaalia, kuten kaikkien Suomen eläinlääkäriasemien käyttöön jaetun hygieniaoppaan ja ohjeita sekä eläinlääkäriasemille että lemmikinomistajille muun muassa antibioottiresistenssin torjuntaan liittyen. Lisäksi vastaamme hygienia-aiheisiin kysymyksiin, joita saamme klinikoilta viikoittain.

Tavoitteenamme on vuoden 2019 aikana laatia yhdessä eläinlääkäriasemiemme hygieniavastaavien kanssa klinikkakohtaiset hygieniasuunnitelmat kaikille Evidensia-klinikoille. Hygieniasuunnitelma toimii paitsi paikallisena hygieniaohjeena, myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina.

Teemme myös klinikkakäyntejä, joiden sisältö suunnitellaan henkilöstön toiveiden perusteella. Käyntien tarkoituksena on parantaa eläinlääkäriasemiemme hygieniakäytäntöjä yksilöllisesti, yhteisiin ohjeisiimme perustuen. Samalla voimme pitää eläinlääkäriasemien henkilöstölle hygieniakoulutusta. Olemme pitäneet hygieniakoulutuksia myös Evidensian ulkopuolella.”

Mielekäs ja palkitseva työ

”Saan yhdistää työssäni kiireisen ja monipuolisen työn päivystävän eläinsairaalan teho-osastolla sekä erilaista paneutumista vaativan työn hygieniahoitajana. Päivystys- ja teho-osastolla työskennellessä ei ikinä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, sillä tilanteet vaihtuvat nopeasti. Hygieniapäivät eivät ole yhtä hektisiä, mutta koska kaikki eläinlääkäriasemat ovat erilaisia, ei patenttiratkaisuja ole, vaan työ vaatii erilaista pohdintaa ja keskittymistä. Koen kliinisen hoitotyön ja hygieniahoitajan työn yhdistelmän tekevän työstäni erittäin mielekästä.

Olemme iloksemme todenneet, että eläinlääkäriasemilla on aktivoiduttu enenevissä määrin hygienia-asioiden kehittämiseen. Klinikoilla on otettu meidät hygieniahoitajat hienosti vastaan ja yhteistyö on ollut hedelmällistä ja sujuvaa. Kaikille Evidensia-eläinlääkäriasemilla on myös nimitetty hygieniavastaavat, jotka ovat meihin hygieniahoitajiin aktiivisesti yhteydessä. Pyyntöjä klinikkakäynneille on jonoksi asti, mikä on erittäin hieno asia.

Olen ollut tyytyväinen Evidensiaan työnantajana, sillä olen saanut mahdollisuuden kehittyä työssäni ja jakaa osaamistani muille. Se on minulle hyvin tärkeä osa työtä. Evidensia tarjoaa paljon mahdollisuuksia muun muassa koulutusten ja oman työn kehittämisen muodossa.

Hygieniatyössä kattavan verkostomme tuki on välttämätöntä ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Näin tehokas tiedonkulku ja yhteisten käytäntöjen jakaminen on helppoa. Toivon, että ammattiryhmien välinen avoin keskustelu jatkuu tulevaisuudessakin, sillä voimme kaikki oppia toisiltamme. Yhteistyössä on voimaa!”