Eläinlääkäripäivät

Eläinlääkäripäivät

Meillä et ole yksin

Evidensia – eläinlääketieteen vastuullinen edelläkävijä

Evidensialla työskentelee monimuotoinen joukko eläinlääketieteen ammattilaisia erilaisissa työtehtävissä. Kaiken kaikkiaan meitä on jo yli 1600 eri puolin Suomea Helsingistä Rovaniemelle ja Porista Lappeenrantaan yhteensä 47 eri toimipisteessä, etätyöläisiämme unohtamatta. Meillä et ole yksin!

Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että elämme arvojemme mukaisesti. Alamme suurimpana toimijana haluamme olla tukemassa eläinlääketieteen ammattilaisia tarjoamalla koulutusta sekä kehittämässä jatkuvasti käytäntöjä, joilla turvaamme potilaiden laadukkaan hoidon!

Arvot


Care Fund


Care Fund – koska me välitämme

Aina asiakkaan rahalliset resurssit eivät mahdollista potilaan tarvitsemaa henkeä pelastavaa hoitoa.

Eläinlääkärin henkilökohtainen, IVC Evidensian Care Fund-rahasto mahdollistaa potilaiden hoidon, jotta sinä voit auttaa silloin, kun apuasi kipeimmin kaivataan!

We Share, We Care, We Dare

PositivePawPrint


Positive Paw Print

Me emme ole tällä planeetalla pelkästään itseämme varten ja haluamme osaltamme varmistaa sen kestokyvyn myös tuleville sukupolville. Siksi meillä on Posivite Paw Print –vastuullisuusohjelma.

Ohjelma rakentuu kolmen pilarin varaan: People, Patients and Planet – ja on osa asiakaslupaustamme. Me haluamme auttaa lemmikkejä, heidän omistajiaan ja tehdä sen kestävällä tavalla.

International Graduate Academy


International Graduate Academy – tukea uran alkuun

Me panostamme koulutukseen ja ymmärrämme nuorten eläinlääkärien uran alkuvaiheen tarpeet - niin tietojen, taitojen kehittämisen, kuin jaksamisenkin osalta. Tähän tarpeeseen me IVC Evidensialla kehitimme International Graduate Academy- ohjelman.

Suosittu ohjelma on kaksivuotinen, ammatillinen jatkokoulutusohjelma, joka koostuu verkkoluennoista sekä paikallisesti järjestetyistä käytännön koulutuksista. Vuosittain alkavat ryhmät tapaavat myös kasvotusten esimerkiksi vuosittaisessa kongressissa.

Research fund


Research Fund – sinulle, joka halua yhdistää tutkimuksen ja praktiikan

Käytännön työ herättää usein kysymyksiä, joiden ratkaisuista muodostuu lääketieteen kehitystä eteenpäin vieviä löytöjä, jotka muovaavat arkeamme ja tapaamme toimia.

Me haluamme osaltamme mahdollistaa tämän myös tulevaisuudessa. Siksi meillä on Research Fund rahaston, joka on ollut tukemassa jo yli 270 eri tutkimusprojektia. Rahasto on avoin kaikille työntekijöillemme ja tarjoaa sekä rahallista tukea, että mentorointia ja opetusta tutkimuksen teon saralla.


Evidence Based Medicine – Evidensia eläinlääketieteen kouluttajana

309 tuntia sisäisiä koulutuksia

5937 koulutuksiin osallistujaa

12 126 tuntia koulutuksiin käytettyä työaikaa


Kesäakatemia – meillä et ole yksin!

Kesäakatemia on kliinisen työn perehdytyspolku eläinlääkärin sijaisina 2024 aloittaville opiskelijoille. 

Ohjemaan sisältyy mm. tapaamisia, case clubeja ja käytännön harjoituksia alan kokeneiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi ohjelma tarjoaa loistavat puitteet verkostoitumiselle ja mentoroinnille.


Nurse Academy

Nurse Academy on kattava ja kehuttu koulutusohjelma ammatillisesti nuorille hoitajille. 

Ohjelmassa kehität monipuolisesti hoitotyön osaamistasi ja verkostoidut yhdessä kollegoidesi kanssa. 1,5- vuotinen koulutus on avoin Evidensian ja Omaeläinklinikan hoitajille ja koulutuksesta vastaavat alan huippuasiantuntijat. 


Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä tekemistä 

Alan suurimpana toimijana, ja vastuullisena edelläkävijänä, IVC Evidensia toteuttaa vuosittain koko konsernin sisäisesti työhyvinvointikyselyn kaikissa maissa samaan aikaan. Arvojemme mukaisesti, haluamme avoimesti näyttää mallia tulosten julkisella esittelyllä ja sitoutumalla näkyvästi alamme kehitykseen. Tulokset antavat meille selkeän kuvan sekä vahvuuksistamme, että kehittämiskohteistamme. Vahvuuksista meidän tulee pitää tiukasti kiinni, ja heikkouksia meidän tulee määrätietoisesti kehittää. Henkilöstöstämme 80 % vastasi työhyvinvointikyselyyn ja olemme kiitollisia palautteesta, sillä vain avoin keskustelu ja ajatustenvaihto mahdollistavat muutoksen! Yrityksenä tavoitteemme on selkeä. Haluamme yhdessä parantaa alan työilmapiiriä, edistää hyvinvointia ja luoda näin entistä paremman työyhteisön, ja alan, meille kaikille. 

Alla esittelemme kyselyn tärkeimmät indeksit ja niiden muutokset (indeksilukuina) verrattuna edelliseen kyselyyn vuodelta 2022. Kehitystä on tapahtunut kaikilla osa-alueilla: Työhyvinvointi (+5), Johtajuus (+1), Monimuotoisuus (+1), Sitoutuneisuus (+1). Kuten luvuista voidaan nähdä, ovat kaikki indeksit kehittyneet positiiviseen suuntaan. Voin ylpeänä todeta, että jokaisessa meissä yksittäisessä työntekijässä piilee valtava voima. Yhdistämällä kykymme muodostamme yhdessä upean ammattilaisten verkoston, jolle ei löydy Suomesta vertaista. 

Toivon vilpittömästi sekä omasta että koko johtoryhmän puolesta, että meistä jokainen voi olla ylpeä työskentelemisestään Evidensialla. 

- Maarika Miettinen, henkilöstöjohtaja


HYVINVOINTI

75/100


JOHTAJUUS

72/100


MONIMUOTOISUUS JA OSALLISTAMINEN

85/100


SITOUTUNEISUUS

77/100


IVC Evidensia

Ammattikuntamme muodostaa yhdessä kollegion, jossa piilee suuri yhteisöllisyys ja voima. Parhaimmillaan tämä ilmenee eläinlääkäripäivien kaltaisissa tapahtumissa, joissa voimme vaihtaa ajatuksia ja keskustella. Sosiaalisen median aikakaudella olemme vain yhden klikkauksen päässä toisistamme, mutta monesti silti henkisesti etäällä. Kokoontuminen, toistemme näkeminen ja yhdessäolo auttavat kurottamaan välimatkaa umpeen.  Kiitos siis osallistumisestasi.

– Antti Kuosmanen, operatiivinen johtaja