Kilpailujen ja arvontojen yleiset ehdot

1.    Kilpailun järjestäjä on Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy (myöhemmin kilpailun järjestäjä).

2.    Kilpailuun ei voi osallistua:

a.    Kilpailun järjestäjän työntekijä tai hänen perheenjäsenensä

b.    Kilpailun järjestäjän alihankkija

3.    Kilpailun osallistumistapa on mainittu kilpailuilmoituksen yhteydessä.

4.    Osallistumalla kilpailuun, sinun katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja, sekä antaneen suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, säilyttämiseen, käyttöön ja jakamiseen, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä tähän kilpailuun liittyen. 

5.    Kilpailun palkinto ja kilpailun voimassaoloaika ilmoitetaan kilpailujulkaisussa.

6.    Palkintoa ei voi vaihtaa, sitä ei voi siirtää eteenpäin toiselle eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

7.    Kilpailun palkinto on noudettavissa kilpailun järjestäneestä toimipisteestä. Kilpailun järjestäjä ei toimita palkintoa eteenpäin, ellei näin ole nimenomaisesti sovittu.

8.    Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden korvata palkinnon vaihtoehtoisella palkinnolla, jonka arvo on sama tai suurempi.

9.    Ellei kilpailujulkaisussa muuta mainita, voittaja määritetään arpomalla.

10.    Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman pian arvonnan jälkeen käyttämällä osallistujan kilpailun yhteydessä kertomia yhteystietoja.

11.    Voittaja voi menettää palkinnon seuraavissa tapauksissa: 

a.    Jos kilpailujärjestäjällä ei ole tarpeeksi tietoja voidakseen ottaa yhteyttä voittajaan

b.    Jos voittaja ei vastaa kilpailunjärjestäjän yhteydenottoon

c.    Voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa

d.    Voittajan osallistuminen kilpailuun rikkoo osallistumisehtoja 

e.    Voittaja ei lunasta palkintoaan 1 kalenterikuukauden kuluessa palkinnon myöntämispäivästä

12.    Edellä mainituissa palkinnonmenettämistilanteissa kilpailunjärjestäjällä on oikeus valita toinen voittaja.

13.    Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää kilpailu ja/tai mitätöidä kaikki kilpailuun liittyvät osallistumiset milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

14.    Kilpailunjärjestäjä ei ota vastuuta vahingoista, menetyksistä, vammoista tai pettymyksistä, jotka osallistujalle aiheutuu osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta, lukuun ottamatta vastuuta, jota ei voida sulkea pois lain vuoksi, jolloin vastuu on rajoitettu lain sallimaan vähimmäismäärään.

15.    Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.