Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n rekrytointitietokannan rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

Y-tunnus 2494136-6

Tammiston kauppatie 29, 01510 Vantaa

www.evidensia.fi

Rekisterin nimi

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n rekrytointitietokanta

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n ja sen tytäryhtiöihin töihin hakevien henkilöiden työhakemuksia ja ansioluetteloita.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot pitävät sisällään hakijan

  • perustiedot, nimi, syntymäaika, kotiosoite, sähköposti, puhelinnumero
  • työhakemukseesi sisältyvät tiedot ja siihen liittyvät dokumentit, esim. koulutustiedot, aikaisempi työkokemus, tutkinnot, kielitaito ja suosittelijat ja
  • rekrytointiprosessin aikana kerätyt ja käsiteltävät tiedot, esim. tiedot, jotka koskevat rekrytointiprosessin etenemistä, hakemusta koskevat muistiinpanot ja mahdolliset haastattelut, tarvittaessa soveltuvuusarviointeja koskevat tiedot sekä suosittelijat.

Tietoja säilytetään 6 kuukautta.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemukset ovat työnhakijoiden itse Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n rekrytointijärjestelmän kautta toimittamia. Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy ei säännönmukaisesti kerää rekisteriin tietoja muista tietolähteistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy ei säännönmukaisesti luovuta tai siirrä Henkilöstörekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Hakemusasiakirjoja säilytetään sähköisessä muodossa Sympa HR:n toimittamassa HR-järjestelmässä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekrytointeja hoitavat henkilöt henkilökohtaisten salasanojen avulla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.