Alfakloraloosimyrkytys kissalla tai koiralla

Alfakloraloosi on uudehko, hiirien torjuntaan tarkoitettu myrkky, joka vaikuttaa lamaannuttavasti hiiren keskushermostoon. Koirilla ja kissoilla myrkky aiheuttaa vakavia keskushermosto-oireita. Lemmikkieläimet voivat saada myrkytyksen joko syömällä myrkkysyöttiä tai välillisesti syömällä myrkytykseen kuolleen hiiren.

Alfakloraloosia sisältäviä jyrsijämyrkkyjä on ollut Suomen markkinoilla vuodesta 2015 alkaen seuraavilla kauppanimillä: Alpha Pasta 4 %, Black Pearl Pasta, Flash Paste, No Mouse Pasta, Prevexor Alp Paste ja Rodicum Express. Alfakloraloosi ei tehoa rottien torjuntaan.

Myrkytyksen oireet

Myrkytyksen oireet ilmenevät yleensä hyvin nopeasti altistumisen jälkeen. Ensimmäisiä oireita ovat tasapainohäiriöt, lihasnykäykset, kuolaaminen, pienet pupillit ja ylipäätään epänormaali käytös. Myrkytyksen edetessä potilas voi menettää tajuntansa ja alkaa kouristella. Kissat ovat usein alilämpöisiä. Koirilla ruuminlämpö voi myös nousta vaarallisen korkeaksi kouristelusta johtuen. Ilman hoitoa myrkytys voi johtaa potilaan kuolemaan.

Myrkytyksen diagnoosi ja hoito

Pienikin annos alfakloraloosia on lemmikille vaarallinen ja myrkytysepäilyssä lemmikki on vietävä eläinlääkäriin välittömästi. Alfakloraloosimyrkytystä voidaan epäillä esitietojen ja tyypillisten oireiden perusteella. Hoito on oireenmukaista tukihoitoa, varsinaista vastalääkettä ei ole. Osa potilaista vaatii teho-osastotasoista sairaalahoitoa. Pitkälle edennyt myrkytys voi johtaa potilaan kuolemaan hoidosta huolimatta.

Mikäli potilas on vasta altistunut myrkylle, eikä sillä vielä ole keskushermosto-oireita, voidaan potilas eläinlääkärissä oksettaa ja antaa lääkehiiltä suun kautta.

Miten ennaltaehkäistä myrkytys

Valvo lemmikkiäsi aina sen ulkoillessa. Lemmikkieläimet, kuten kissat ja koirat, voivat altistua myrkylle joko syömällä syöttiä tai välillisesti syömällä myrkkyyn menehtyneen jyrsijän. Erityisesti vapaana ulkoilevat ja metsästävät kissat ovat vaarassa. Kissojen on myös todettu olevan herkempiä alfakloraloosille kuin koirien. Alfakloraloosi tappaa jyrsijän nopeasti, mutta ei kuitenkaan välittömästi, eli hiiret saattavat liikkua kauemmas syötin luota ennen kuin ne kuolevat.

Helpoin tapa välttää lemmikin myrkytysriski on olla käyttämättä jyrsijämyrkkyjä lainkaan. Jyrsijöitä tulisi torjua ensisijaisesti tukkimalla rakennuksissa olevat kolot.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa