ERG eli elektroretinografiatutkimus

ERG-tutkimus on verkkokalvon sähköinen toimintatutkimus, jolla mitataan verkkokalvon fotoreseptorien eli verkkokalvon uloimman osan valoa ja värejä aistivien sauva- ja tappisolujen vastetta valolle.

Pika-ERG-tutkimus tehdään tarvittaessa potilaille, joilla silmänpohjaa ei voi oftalmoskooppisesti arvioida. Tällaisia ovat muun muassa kaihipotilaat, joilla linssi on samentunut tai traumapotilaat, joilla on etukammiossa verta tai sarveiskalvo vaurioitunut ja tulehtunut.

Tuloksen perusteella arvioidaan, toimiiko verkkokalvo vai ei. Sama tutkimus riittää tehtäväksi silloin, kun silmänpohja on arvioitavissa oftalmoskooppisesti ja on normaali, mutta koira on sokea. Tällöin selvitetään, onko sokeuden syy verkkokalvon äkillinen surkastuma (SARDS Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome), neurologinen näköhermon tulehdus vai aivoperäinen sokeus. Pika-ERG-tutkimusta varten potilas rauhoitetaan, ja tutkimukseen kuluu aikaa muutama minuutti.

PRA eli progressiivinen retina atrofia (verkkokalvon etenevä surkastuma) on perinnölliseksi oletettu sairaus, jossa fotoreseptorit asteittain menettävät toimintakykynsä. ERG-tutkimuksella voidaan todeta muutoksia fotoreseptoreissa ennen oftalmoskooppisia löydöksiä. Tällöin tutkimus tehdään ECVOn (European College of Veterinary Ophthalmology) toimintaohjeiden mukaan. Sama tutkimus tehdään yleistyneiden, usein perinnölliseksi oletettujen muiden verkkokalvosairauksien tutkimuksessa ja seurannassa. Tutkimus tehdään rauhoituksessa, ja siihen kuluu aikaa hieman yli puoli tuntia silmää kohden.

Sari Jalomäki, ELL
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
silmätarkastuseläinlääkäri