ERG eli elektroretinografiatutkimus

ERG (elektroretinografia)- tutkimus on silmien verkkokalvon sähköinen tutkimus, jossa arvioidaan verkkokalvon (retina) näköhermosolujen (fotoreseptorit) toimintaa.

ERG-tutkimus saattaa olla tarpeen suorittaa potilaalle selvästi heikentyneen näkökyvyn tai sokeutumisen vuoksi:
• Jos silmänpohjaa ei ole mahdollista tutkia oftalmoskooppisesti esimerkiksi kaihipotilaan täydellisesti samentuneen linssin tai traumapotilaan silmän etukammioon kertyneen veren vuoksi.
• Jos sokeutuneen potilaan silmänpohja todetaan oftalmoskooppisesti normaaliksi. Tällainen sairaus on esim. verkkokalvon äkillinen surkastuma, SARDS (Sudden Aquired Retinal Degeneration), jossa oftalmoskooppiset verkkokalvomuutokset saattavat alkaa näkyä vasta useita kuukausia äkillisen sokeutumisen ja ERGtutkimuksessa todettujen muutosten jälkeen.
• Perinnöllisessä verkkokalvon etenevässä surkastumassa (PRA eli progressiivinen retinan atrofia) verkkokalvon fotoreseptorit menettävät asteittain toimintakykynsä. ERG-tutkimuksessa nämä muutokset voidaan todeta jo ennen kuin löydökset ovat nähtävissä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa.
• ERG-tutkimuksella voidaan myös erottaa verkkokalvosairauden aiheuttama sokeutuminen näköhermon ja aivoperäisen sairauden aiheuttamasta sokeudesta.
• ERG-tutkimusohjelman laajuudesta riippuen pystytään myöskin määrittelemään, mitkä verkkokalvon fotoreseptoreista eivät toimi normaalisti tai kuinka pitkälle muutokset ovat edenneet. 
• Laajempi silmien ERG-tutkimusohjelma tehdään rauhoituksessa.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa