Palvelemme normaalisti. Lue toimintaohje ennen asiointia klinikalla.

Koiran ja kissan nivelrikko

Nivelrikko eli arthroosi on yleinen lemmikkieläinten sairaus. Se on pitkäaikainen, krooninen tauti, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Yleisimmin nivelrikkoa esiintyy kyynärnivelessä, lonkkanivelessä sekä polvessa ja kinnernivelessä.

Nivelrikon oireet

Nivelrikon tavallinen oire on ontuma ja jäykkyys sekä haluttomuus liikkua tai esim. hypätä autoon. Oireet ovat tyypillisesti pahimmat kovan liikunnan jälkeisen levon jälkeen. Taudin edetessä nivel saattaa paksuuntua kun nivelen reuna-alueille kehittyy luupiikkejä ja sidekudosta. Samalla nivelen liikkuvuus vähenee.

Kissoilla nivelrikon oireita, kuten kissojen muidenkin sairauksien oireita, voi omistajan olla vaikea havaita.

Nivelrikon aiheuttaja

Nivelrikko ei nykyisen tietämyksen mukaan ole pelkästään nivelruston eli nivelen liukupinnan passiivista kulumista. Kyseessä on tapahtumasarja, jossa ruston hajoaminen tapahtuu nopeammin kuin rusto ehtii korjaantua. Sen seurauksena rusto alkaa rappeutua, siihen syntyy vauriokohtia sekä puutosalueita ja rusto saattaa kulua jopa kokonaan pois. Niveleen kehittynyt tulehdusreaktio aiheuttaa kipua ja turvotusta.

Koirilla kyynärnivelen, olkanivelen, lonkan ja kinnernivelen kehityshäiriöt ovat nivelrikon tavallinen syy. Kasvuiässä em. nivelten nivelrustosta voi irrota rustokappaleita (osteokondroosi eli OCD) tai nivelen muovautuminen voi häiriintyä, jolloin nivelpinnat eivät ole yhteensopivat (lonkka- ja kyynärdysplasia). Näiden ongelmien hoito varhaisessa vaiheessa voi jopa estää nivelrikon kehittymisen.

Koiran polven ristisiteen repeämä on myös hyvin tavallinen ongelma ja se aiheuttaa nopeasti nivelrikkomuutoksia polveen.

Nivelrikon diagnostiikka

Diagnoosi tehdään oireiden, kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvauksen perusteella. Röntgenkuvassa voidaan nähdä luupiikkejä eli osteofyyttejä nivelen reuna-alueilla, rustonalaisen luun lisääntymistä sekä merkkejä nivelen muovautumishäiriöstä eli dysplasiasta. Tarvittaessa nivel voidaan tutkia tähystämällä tai magneetti- tai tomografiakuvauksella.

Lonkkanivelen dysplasia 14 kuukautisella koiralla. Lonkkanivelen kehityshäiriö altistaa nivelrikon muodostumiselle.

Nivelrikon hoito

Ylipainoisen lemmikin laihduttaminen on ehkä tehokkain yksittäinen nivelrikon hoitomuoto.

Säännöllinen liikunta auttaa painon hallinnassa ja pitää yllä lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Liikkuminen pehmeällä alustalla, vaihtelevassa maastossa sekä uiminen ja vedessä kahlailu ovat yleensä hyviä liikuntamuotoja. Vesijuoksumatto –laitteet ja koirille tarkoitetut uimahallit mahdollistavat vesiharjoittelun myös talviaikaan. Sellaista (rajua ja repivää) liikuntaa on kuitenkin syytä välttää, mikä kipeyttää nivelet.

Myös fysioterapeutin antamia hoitoja kannattaa harkita, kuten liikkuvuushoidot ja vesijuoksumattoharjoittelu.

Akupunktio

Akupunktio ja sähköakupunktio lievittävät kipua. Akupunktio sopii hyvin käytettäväksi yhdessä lääkehoidon, fysioterapian ja ravitsemusterapian kanssa

Lääkehoidot

a) Tulehduskipulääkkeet

Tulehduskipulääkkeet ovat eniten käytetty nivelrikon lääkehoito. Tulehduskipulääkkeitä voidaan antaa lemmikille kuureina tarvittaessa tai jopa jatkuvana lääkityksenä. Eläimen terveydentilaa on kuitenkin seurattava ja eläinlääkäriin on syytä ottaa yhteyttä, jos ilmenee oireita kuten oksentelu, ripulointi, ruokahaluttomuus, tummat ulosteet. Perusverinäytteet on syytä ottaa kerran vuodessa, jos potilas on jatkuvalla tulehduskipulääkityksellä.

b) Opioidikipulääkkeet

Opioidikipulääkkeistä tramadolin pääasiallinen vaikutus on koirilla kipuratojen toiminnan muuttaminen (monoamiinin takaisinoton estäjä). Kissoilla tramadolilla on myös merkittävä opioidivaikutus.

Opioidien pitkäaikaiskäytön ongelmina ovat mm. elimistön tottuminen oipioideihin (kivun lievitystä ei enää saada samalla annoksella), sekavuus isoilla annoksilla sekä ummetus.

c) Kivun aistimista lievittävät lääkkeet

Kipu herkistää kivun aistimiselle: samanlaisena jatkuva kipuärsyke aistitaan ajan mittaan voimakkaampana. Pitkään jatkunut kipu saa kipujärjestelmän sekaisin, niin että kipu jää päälle, vaikka sen alkuperäinen aiheuttaja (vamma, kudosvaurio) olisi jo parantunut. Kipu sinänsä on siis sairaus, jota pitää hoitaa.

Tämän vuoksi kroonisen kivun, nivelrikon hoidossa käytetään lääkkeitä, jotka vaikuttavat kivun aistimiseen keskushermostossa. Näistä lääkkeistä yleisimmin käytettyjä ovat amantadiini (NMDA antagonisti) ja gabapentiini (Ca-kanavan blokkeri). Ne sopivat hyvin kivun hoidossa pitkäaikaiskäyttöön ja niitä annostellaan vasteen mukaan: annosta nostetaan ja lääkkeiden määrää lisätään eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan kunnes kipu ei enää haittaa potilasta.

Lääkeainepistokset niveliin

a) Hyaluronaatti

Hyaluronaatti on hyvin viskoosia nestettä, jota annetaan pistoksena niveliin, nivelrikon tukihoitona.

Se näyttää lievittävän nivelrikon oireita useilla eri tavoilla:

  • Normaali nivelneste on viskoosia ja liukasta ja se voitelee niveliä kuin öljy moottoria. Nivelrikossa nivelneste muuttuu vesimäiseksi (matala viskositeetti) ja nivelnesteen voitelukyky heikkenee. Hyaluronaatti parantaa ainakin tilapäisesti nivelnesteen voitelevia ominaisuuksia.
  • Pistoksena annettu hyaluronaatti näyttää myös lisäävän nivelen omaa hyaluronaatti-tuotantoa.
  • Nivelrikossa ärsytystulehdus (inflammaatio) aiheuttaa kipua ja kudostuhoa. Hyaluronaatti näyttää estävän tulehduksen välittäjäaineiden toimintaa nivelessä.

Hoitoprotokolla:

  • 2-3 pistoskertaa 1-2 viikon välein
  • pistossarja voidaan uusia tarvittaessa

b) Kortisoni

Kortisoni on voimakas tulehdusta rauhoittava lääkeaine. Niveleen pistettynä se rauhoittaa tehokkaasti nivelrikkoon liittyvää ärsytystulehdusta. Sitä käytetään yleensä silloin, kun vaikea-asteisesti nivelrikkoinen nivel kipeytyy ja muu lääkitys auttaa huonosti.

Hoitoprotokolla:

  • nivelpistos 1-3 (-4) kertaa vuodessa

PRP-hoito ja kantasolu-PRP-hoito

PRP-hoito tarkoittaa sitä, että potilaalta otetaan verta, josta sentrifugoidaan erilleen veriplasma ja siitä vielä erotetaan verihiutalepitoinen osa.  Tämä osaa käytetään injektioina niveliin tai jännekudoksiin.

Lue lisää PRP-hoidosta ja muista kudosten uusiutumista edistävistä hoidoista

Ravintolisät

Nivelruston rakennusaineilla, kondroitiinisulfaatilla ja ja glukosamiinilla, näyttäisi olevan nivelrikon oireita lieventävä vaikutusta. Tutkimustieto tästä asiasta on ristiriitaista.

Myös näiden aineiden annostusohjeet vaihtelevat. Suositeltu annos 30 kg koiralle on: kondroitiinisulfaattia n. 1500 mg/vrk ja glukosamiinia n. 1200 mg/vrk, pitkäaikaiskäytössä annos puolitetaan.

Myös rasvahappojen antamisella näyttäisi olevan nivelrikon oireita lievittävää vaikutusta. Ne näyttävät rauhoittavan tulehdusreaktiota nivelissä. Niitä käytetään usein yhdessä tulehduskipulääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeitä tarvitaan tällöin ehkä vähemmän. Tärkeimmät rasvahapot tässä yhteydessä ovat EPA (eicosapentaenoic acid) ja DHA (docosahexaenoic acid).

EPA- ja DHA-rasvahappoja on kalaöljyssä, jossa EPA ja DHA voivat esiintyä eri muodoissa (triglyserideinä, etyyliestereinä). Parhaita EPAn ja DHAn lähteitä ovat valmisteet, joissa EPA ja DHA ovat vapaina rasvahappoina. Näissä valmisteissa EPAn ja DHAn pitoisuus on korkea ja rasvahappojen imeytyvyys on hyvä. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi  FreeForm Snip Tips  ja – Oil (Teva Animal Health) sekä Derma-3 Caps and Liquid (Sogeval).

Hill’s –rehufirman teettämässä kaksoissokkokokeessa voitiin osoittaa, että  3,5 % kalaöljyä sekä kondroitiinisulfaattia ja glukosamiinia sisältävä erikoisruoka (Hill´s j/d) vähensi nivelrikkoisten labradorinnoutajien oireita tilastollisesti merkitsevästi.

Leikkaushoidot

Joissakin tilanteissa, varsinkin jos edellä mainittujen hoitomuotojen teho on huono, on tarpeen turvautua kirurgiseen hoitoon.

Vaikeissa lonkkanivelen ja polvinivelen nivelrikoissa voidaan nivel korvata tekonivelellä.

Kyynärnivelen nivelrikon hoitoon käytetään myös osaproteesia, joka korvaa kyynärnivelen sisäsivulta puhki kuluneen nivelruston (Arthrex CUE). Tämän hoitomuodon antama apu on kyseenalainen.

Tähystystekniikalla tehty nivelen puhdistus (mm. luu-rustokappaleiden poisto) saattaa myös olla joissain tilanteissa antaa apua.

Kyynärnivelen nivelrikon hoidossa käytetään myös leikkausta,  jossa luisia rakenteita muutetaan niin, että askeltamiseen aiheuttama paine siirtyy kyynärnivelen puhki kuluneelta sisäsivulta ehjälle ulkosivulle (SHO-leikkaus). Tämä saattaa antaa tilapäistä apua. Valitettavasti kyynärnivelen ulkosivun rusto näyttää myös kuluvan puhki, kun potilaan koko paino kohdistuu nivelen ulkosivulle SHO-leikkauksen jälkeen.

Polven nivelrikon tavallisin syy, ristisiteen pettäminen, on myös yleensä hoidettava kirurgisesti.

Nivelrikkoon liittyvä kipu heikentää koiran elämänlaatua. Kipua voidaan hoitaa tehokkaasti lääkityksellä.

Nivelrikon ennuste

Nivelrikkoon ei ole tähän mennessä löydetty parantavaa lääkehoitoa. Fysioterapialla, lääkehoidolla, nivelinjektiolla ja painonhallinnalla voidaan rajoittaa taudin etenemistä. Jos nivelrikko kuitenkin etenee riittävän pitkälle, ainoa ns. parantava hoito on tekonivelleikkaus.

Ortopedian Evidensia-erikoisklinikat ovat sinun ja lemmikkisi apuna nivelvaivoissa ja muissa tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa. Katso lähin erikoisklinikka tästä

Esa Eskelinen
ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Eläinsairaala Evidensia Tammisto