Neurologia ja selkäkirurgia

Koiran tai kissan lihasten heikkeneminen ja/tai katoaminen ja lihaskouristukset sekä ontuminen voivat viitata neurologiseen toimintahäiriöön.

Neurologisten toimintahäiriöiden tutkiminen vaatii erikoisosaamista ja -laitteistoa. Lemmikkisi pääsee tarvittaviin erikoistutkimuksiimme ja -toimenpiteisiimme eläinlääkärin kautta lähetepotilaana.

Hermostolliset oireet

Hermostoa koskevat sairaudet ovat hyvin monimuotoisia. Hermosto-oireet voivat ilmetä apaattisuutena, lievinä liikekoordinaatio-ongelmina, kuten ontumisena, tasapaino-ongelmina ja epänormaalina koordinaationa, tai henkeä uhkaavina oireina, kuten koko liikemotoriikan pettämisenä, halvaantumisena, kouristuskohtauksina ja koomana.

Koiran tai kissan neurologiset tutkimukset

Neurologisessa perustutkimuksessa kiinnitetään ensin huomiota eläimen käytökseen ja vireystilaan. Sen jälkeen seurataan lemmikin liikkumista ja testataan asentotunto, tuntoaisti, selkäydinhermojen refleksit ja aivohermojen toiminta. Neurologisen tutkimuksen perusteella suunnitellaan ja valitaan mahdolliset jatkotutkimukset ja hoito.

Jatkotutkimuksiin kuuluvat:

  • veri- ja virtsanäytteiden analysointi
  • röntgenkuvaukset
  • myelografia (selkäytimen varjoainekuvaus)
  • selkäydinnesteen analysointi
  • elektrodiagnostiikka (EMG, NCV, BAEP, EEG)
  • MRI (magneettikuvaus)
  • CT (tietokonetomografia)
  • hermo- ja lihasbiopsiat

Hermosto on yksi elimistön monimutkaisimmista ja tärkeimmistä elimistä. Hermoston tehtävänä on elimistön ulko- ja sisäpuolelta tulevan informaation (tuntemukset, ärsykkeet) vastaanottaminen ja tunnistaminen. Saapuneen tiedon perusteella hermosto ohjaa elimistöä vastaamaan ja reagoimaan ärsykkeisiin sopivalla tavalla. Hermoston toiminta on niin automaattista, ettemme yleensä tiedosta sitä. Esimerkki hermoston ohjaamasta normaalitoiminnasta on vaikkapa se, kun päätä kääntäessämme silmät mukautuvat liikkeeseen ja kääntyvät liikkeen suuntaisesti.

Palvelua tarjoavat eläinlääkäriasemat

Odota, eläinlääkäriasemien tiedot latautuvat

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa