Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta ja tuottamisesta aiheutuu monia kuluja, joista eläinlääkärin ja muun hoitohenkilöstön palkat ovat vain osa. Eläinlääkärikäynnin laskun loppusumma pitää sisällään eläinlääkärin toimenpidepalkkion, klinikkamaksun, toimenpiteessä tarvittavan muun hoitotyön, käynnillä käytetyt ja mukaan luovutetut lääkkeet ja tarvikkeet sekä lääkekäsittelymaksun. 

Esimerkki laskun riveistä:

Lasku esimerkki


Toimenpiteet

Eläinlääkärin varsinainen työ laskutetaan käynnin mukaisesti. Tähän sisältyvät varsinaisen potilastyön lisäksi esimerkiksi kotiin lähtevän lääkityksen suunnittelu ja määrääminen, kotihoito-ohjeiden suunnittelu ja kirjaus sekä esimerkiksi näytteen otto ja sen analysointi. Toimenpiteet-rivi kattaa kokonaisuudessaan eläinlääkärin tekemän työn potilaan hoitoon liittyen.

Hoitotyö, tarvikkeet ja välineistö

Hoitotyö kattaa muiden ammattikuntien kuin eläinlääkäreiden työssään tekemiä tehtäviä potilaskäyntien yhteydessä. Eläintenhoitajien tehtävään kuuluu mm. eläinlääkärin avustamista, tai valmiutta eläinlääkärin avustamiseen koko potilaan käynnin ajan, hoitotilojen puhtaanapitoa ja potilaskirjanpitoon liittyviä töitä. Myös kassapalvelumme lasketaan hoitotyöhön, johon kuuluvat esimerkiksi puhelintyö ja ajanvaraus, potilaan vastaanotto klinikalle tai sairaalaan saavuttaessa sekä laskutus käynnin päätteeksi.

Tarvikkeisiin lukeutuvat esimerkiksi rokotusruiskut, sidetarpeet, ihon desinfiointiaineet, pintojen puhdistamiseen käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet sekä hoitohenkilökunnan käyttämät suojavaatteet ja -hanskat sekä kaikki muut päivittäisessä klinikkatyössä käytettävät tarvikkeet, jotka eivät useinkaan näy suoraan asiakkaalle.

On tärkeää huomioida, että monet klinikkatyössä käytetyistä tarvikkeista ja välineistä ovat steriilejä ja/tai kertakäyttöisiä hygieenisen laadun varmistamiseksi, joka on toiminnassamme ensiarvoisen tärkeää. Tarvikkeiden hintaa määrittelee siten myös niiden puhtausluokkaan liittyvät vaatimukset. Tarvikkeiden elinkiertoon usein kuuluu tarkan hygieniaohjeistuksen mukainen, monivaiheinen puhdistusprosessi välinehuoltomme läpi. Vaativissa leikkaustoimenpiteissä käytetään instrumentteja ja laitteita, jotka vaativat erityistä puhdistusta/pesua. Myös jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys ovat meillä tärkeässä roolissa. Näin ollen aina kun on mahdollista, pyrimme kertakäyttöisten tarvikkeiden sijaan käyttämään uudelleen käytettäviä tarvikkeita puhtausvaatimuksista kuitenkaan tinkimättä. 

Välineistöön lukeutuvat lemmikin tutkimuksessa ja/tai hoidossa tarpeen mukaan käytettävä laitteet, joita ovat esimerkiksi luuston tai sisäelinten kuvantamiseen käytettävät röntgen- ja ultraäänilaite, leikkausten yhteydessä käytettävä anestesialaitteisto tai silmiä tutkittaessa eläinlääkärin käyttämät tutkimuslaitteet.

Arvonlisävero

Eläinlääkintäpalveluista ja hoidon yhteydessä käytetyistä tarvikkeista maksamme valtiolle arvonlisäveroa 24 %. Ihmisten terveyspalveluissa tätä arvonlisäveroa ei lainkaan ole, mikä osaltaan selittää ja vaikeuttaa eläin- ja ihmispuolen palvelujen hintatason vertailua. Eläinten hoitoa ei myöskään tueta Kelan toimesta.

Usein eläinlääkärikäyntiin liittyy myös lemmikkieläimen lääkitys, josta maksamme arvonlisäveroa 10 %. Lemmikkieläinten ruuissa ja herkuissa arvonlisäprosentti on 14. Erittelemme kaikki eri verokannat laskulle omille riveilleen yksittäisen käynnin mukaisesti.

Klinikkamaksu

Klinikkamaksu on osa jokaista eläinlääkärikäyntiä. Se kattaa eläinlääkäriaseman toiminnan kannalta välttämättömiä juoksevia kuluja, kuten toimitila-, kassa- ja toimistokuluja.

Tarvikkeet

Eläinlääkärin vastaanotolta lemmikkieläimen mukaan myydyt tarvikkeet. Tarvikkeita ovat esimerkiksi shampoot ja korvapuhdisteet.

Lääkitys

Lääkityksestä kertovalla rivillä ovat sekä klinikalla tai sairaalassa annetut, että kotiin määrätyt lääkkeet, koska omistajan on mahdollista ostaa käynnin yhteydessä eläinlääkärin lemmikille määräämät lääkkeet kotihoitoa varten suoraan klinikalta. Laskutettujen lääkitysten kohdalla näet toteutuneiden lääkityskulujen osuuden lemmikkisi käyntiä koskien. Ainoastaan apteekeilla on Suomessa oikeus ottaa myymistään lääkkeistä liiketoimintansa nojalla katetta. 

Rehuvalmisteet eli ruuat

Eläinlääkärin vastaanotolta lemmikkieläimen mukaan myydyt ruuat sekä mahdollisesti toimenpiteen yhteydessä klinikalla tai sairaalassa annettu ruoka. Ruokiin lukeutuvat päivittäis- ja dieettiruokavalioita tukevat tuotteet sekä herkut.

Laboratorio

Lemmikkieläimen eläinlääkärikäyntiin saattaa liittyä laboratoriotutkimuksia lemmikin hoitotarpeen mukaisesti. Nämä tutkimukset ja niissä käytettävät tarvikkeet erittelemme kuitille omana rivinään. Summa pitää sisällään laboratoriolähetteen mukaiset analyysit ja niihin käytetyt tarvikkeet klinikan omalta tai ulkopuoliselta laboratoriolta.

Lääkekäsittelymaksu

Lääkkeiden toimittaminen lääketukusta klinikan kautta potilaalle on monivaiheinen prosessi, joka pitää sisällään mm. lääkkeiden tilaamisen, lajittelun ja varaston ylläpidon sekä annostelun ja/tai luovutuksen potilaalle. Lääkkeiden huolellisella käsittelyllä on suora vaikutus potilas- ja asiakasturvallisuuteen ja tämä työaika katetaan lääkekäsittelymaksulla. Lääkekäsittelymaksun suuruus riippuu lääkkeiden määrästä ja se veloitetaan jokaisesta lääkkeestä erikseen, mutta summa näkyy laskulla yhdellä rivillä.