BAER-kuulotutkimus auttaa tunnistamaan kuulo-ongelmat

Koiran huonokuuloisuus tai kuurous on mahdotonta todeta luotettavasti ilman tutkimuksia. BAER-kuulotutkimusta suositellaan kaikille sellaisille koirille, joita aiotaan käyttää jalostuksessa ja joiden rodulla on alttius kuuroudelle tai huonokuuloisuudelle. 

Lohjan Pieneläinklinikalla työskentelevä Aija Jantunen on yksi BAER-kuulotutkimuksia tekevistä eläinlääkäreistä Suomessa. Virallisia BAER-kuulotutkimuksia tekee Suomessa vain pieni joukko eläinlääkäreitä. 

Useilla eri koiraroduilla on riski syntyä kuurona. Jantusen vastaanotolla tyypillisimmin testattavia rotuja ovat dalmatiankoira, bullterrierit, parsoninrusselinterrieri, jackrusselinterrieri, dogo argentiino, australiankarjakoira, pyreneittenkoira, englanninsetteri, lagotto romagnolo ja englanninbulldoggi. 

Kuurouden periytymisen mekanismeja ei täysin tunneta. Merle-geeni sekä piebaldismi eli valkolaikkuisuutta aiheuttava geeni vaikuttavat kuitenkin selkeästi kuuroutumisen riskiin. 

Kuuroja pentuja saattaa syntyä kuuleville vanhemmille ja toisaalta täysin kuuroille vanhemmille voi syntyä normaalisti kuulevia jälkeläisiä. Dalmatiankoirille tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että toispuolisesti kuuron ja kuulevan koiran jälkeläisen kuurousriski on lähes kaksinkertainen verrattuna kahden kuulevan jälkeläiseen.  

Suomessa Kennelliitto on linjannut, että kuuroja tai toispuoleisesti kuuroja koiria ei tulisi käyttää jalostuksessa. BAER-kuulotutkimus antaa siis kasvattajille arvokasta tietoa pentueesta, sillä esimerkiksi toispuoleista kuuroutta on mahdotonta tunnistaa luotettavasti ilman tutkimusta. 

Testaus pentuna tai ennen jalostusta 

Jantunen suosittelee, että jos koiran rodussa esiintyy kuuroutta, kaikki pennut testataan ennen luovutusta. Lisäksi jalostusyksilöt tulisi testata viimeistään ennen jalostuskäyttöä. 

Mieluiten testaus tehdään 6–7 viikon iästä alkaen, sillä silloin mahdollinen perinnöllinen kuurous vaikuttaa jo pennun kuuloon. Jantusen mukaan pennun kuulon testaus ennen viiden viikon ikää ei ole järkevää, sillä silloin koiranpennun kuulo kehittyy vielä. Liian aikaisin tehdyn tutkimuksen tulokset eivät ole luotettavia. 

Kuulotutkimuksen voi kuitenkin tehdä koiralle myös aikuisena. 

“Tutkimukseen tulee koiria pentuetestausten lisäksi myöhemmällä iällä, jos kuulossa epäillään olevan vikaa tai jos koiraa on aikomus käyttää jalostukseen, eikä sitä ole vielä pentuna tutkittu”, Jantunen kertoo. 

Toisinaan BAER-tutkimuksia tehdään myös silloin, jos eläinlääkäri epäilee käytösmuutosten syyksi kuuroutumista. Tällöin tutkimus on osa taustasyiden selvittämistä. 

“Samoin joskus päädytään testaamaan koiran kuuloa esimerkiksi kroonisten korvatulehdusten yhteydessä, kun epäillään kuulon hävinneen”, Jantunen sanoo. 

Suora sähkökäyrä kertoo kuuroudesta 

BAER-kuulotutkimuksessa koiran kuuloa tutkitaan sähkötoimintaa havainnoimalla. Testissä tietokoneohjattu systeemi rekisteröi sähkötoimintaa, joka syntyy koiran kuulostimulukseen simpukassa ja kuulohermoradoilla matkalla aivokuoreen. 

Tutkimuksessa eläinlääkäri asettaa koiran pään alueelle ihon alle pieniä elektrodeja. Sitten kumpikin korva tutkitaan erikseen sijoittamalla tutkittavaan korvaan pehmeä kuuloke, josta annetaan ääniärsykettä normaalin kuuloalueen intensiteetillä. 

Liikkuminen vääristää tuloksia, joten koira on tutkimuksen ajan kevyesti rauhoitettuna. 

“Usein elektrodit ja kuulokkeet häiritsevät tai ainakin kutittavat koiraa sen verran, että koira ei malta olla koko tutkimuksen aikaa huitaisematta tassullaan näitä irti, mikä luonnollisesti myös estäisi tutkimuksen onnistumisen”, Jantunen sanoo. 

Mittausten tuottama sähkötoiminta keskiarvoistetaan ja käyrää verrataan normaaliin: mikäli koira on kuuro, sähkötoimintaa ei synny ja käyrä pysyy suorana. 

Testitulokset kirjataan rekisteriin 

Koiran kuulo luokitellaan molemmille korville erikseen. Eläinlääkäri määrittelee tulokseksi joko kuuleva, kuuro tai avoin. Avoin tulos on epävirallinen, jolloin koira on suositeltavaa tutkia uudestaan noin neljän viikon kuluttua.  

Virallinen tutkimustulos ilmoitetaan koiran huonomman korvan mukaan. Jos siis koiran toinen korva on kuuleva ja toinen kuuro, viralliseksi testitulokseksi kirjataan kuuro. 

BAER-kuulotutkimuksien tulokset kirjataan nykyisin aina Kennelliiton Omakoira-rekisteriin. 

Eläinlääkäri Aija Jantunen tekee BAER-kuulotutkimuksia Lohjan Pieneläinklinikalla. Tutkimuksiin ei tarvitse lähetettä vaan ajan voi varata puhelimitse klinikalta. 

Teksti ja kuvat: Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy 

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa