Koiran lonkkavika eli lonkkadysplasia

Koiran lonkkanivelten kehityshäiriötä eli lonkkadysplasiaa esiintyy erityisesti suurilla, nopeasti kasvavilla koiraroduilla, mutta sitä esiintyy myös pienemmillä koiraroduilla ja kissoilla. Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö on yleisimpiä luustoon liittyviä sairauksia koirilla. Perintötekijät vaikuttavat lonkkadysplasian kehittymiseen Myös yliruokinta ja pennun lihavuus altistavat lonkkavian kehittymiselle.

Lonkkadysplasian syntymisessä tyypillistä on lonkkanivelen epänormaali löysyys: nivelkapseli ja reisiluun pään side ovat epänormaalin löysät, jolloin lonkkamaljakko ja reisiluun pää eivät pysy toisiaan vasten. Tällöin sekä reisiluun pään että lonkkamaljakon muovautuminen oikean muotoiseksi häiriintyy. Joskus nivelen löysyys on niin suurta, että reisiluun päät ovat suurimman osan aikaa poissa kuopistaan.

Koiran lonkkavika eli -dysplasia – oireet

Koirilla lonkkanivelten kehityshäiriöt ja nivelrikko sen seurauksena on yleinen vaiva. Nivelrikon syntymiseen johtavat kehityshäiriöt (dysplasia) alkavat kyynär- ja lonkkanivelissä jo 3,5–5 kuukauden iässä. Tuolloin koira on vielä yleensä täysin oireeton, pentu liikkuu ja leikkii normaalisti. Röntgentutkimuksella ja tunnustellen voidaan kuitenkin todeta nivelissä muutoksia, jotka luotettavasti ennustavat lonkkadysplasia ja nivelrikon kehittymisen. Tällaista tutkimusta suositellaan kaikille 4–5 kuukauden ikäisille koiranpennuille, jotka ovat lonkkadysplasialle altista rotua (mm. saksanpaimenkoira, labradorinnoutaja, kultainen noutaja, rottweiler, tanskandoggi, berninpaimenkoira, bernhardinkoira).

Ongelman varhainen toteaminen on tärkeää, koska on olemassa leikkaushoitoja, jotka voivat kokonaan estää dysplasian ja nivelrikon kehittymisen, kun ne suoritetaan nuorelle, 5–6 kuukauden ikäiselle koirapotilaalle.

Lonkkien kehityshäiriö, lonkkadysplasia alkaa antaa oireita tavallisimmin n. 5 kuukauden iästä alkaen: ylösnousu ja liikkeelle lähtö voi olla jäykkää. Koira voi olla myös haluton liikkumaan ja lonkan ja reiden lihaksisto on usein heikosti kehittynyt. Myös takajalkojen ojentaminen voi olla puutteellista, jolloin koira liikkuu pyllyään pyörittäen. Koiran liikkuessa lonkkanivelestä voi kuulua myös ääntä (”kliksahdus”), kun reisiluun pää tulee pois lonkkamaljakosta ja menee sinne takaisin.

Lonkkavian kipuoireet saattavat poistua moniksi vuosiksi koiran kasvukauden päätyttyä, mutta ne palaavat usein myöhemmällä iällä, kun lonkkanivelen kehityshäiriö on edennyt nivelrikkovaiheeseen. Vanhemmilla koirilla oireet ovat epämääräisempiä, mutta omistaja saattaa havaita, että koira kävelee keinuen tai vaappuen, liikkuu hitaasti ja varovasti portaissa, on kankea heräämisen jälkeen, jne. Liian usein kipuoireilu liitetään virheellisesti koiran ikääntymiseen.

Periytyykö koiran lonkkavika?

Alttius lonkkanivelen kehityshäiriölle periytyy, joten lonkkavikaa pidetään perinnöllisenä sairautena. Lonkkavian esiintymistä on pyritty vähentämään karsimalla lonkkavikaisia koiria jalostuksesta. Lonkkanivelten kehitykseen vaikuttavat monet eri geenit, joten sairauden vastustaminen ei ole aivan yksinkertaista. Sitkeällä jalostustyöllä on kuitenkin mahdollista saada aikaan terveluustoisempia koiria. Koiraa, jonka lonkat on arvioitu kirjaimella D tai E (vakava-asteisia muutoksia lonkkanivelissä), ei tulisi käyttää jalostukseen.

Jalostusvalintojen tekemistä helpottamaan on kehitetty BLUP-indeksi eli jalostusarvoindeksi. Se on arvio koiran jalostusarvosta suhteessa koko rodun tutkittuihin yksilöihin. Siinä otetaan huomioon koiran oman lonkkakuvaustuloksen lisäksi sen sukulaisten tulokset. Rodun keskiarvoa edustaa indeksiarvo 100. Perinnöllistä edistymistä tapahtuu vain, jos jalostukseen valitaan koiria, joiden indeksiarvot ovat rodun keskiarvoa (100) suurempia. Jalostusindeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria. Suomen Kennelliitto laskee BLUP- indeksejä lonkkanivelen ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille.

Lonkkadysplasian hoito

1) Ei-kirurginen hoito:

Kun kasvavalla koiralla todetaan lonkkadysplasia, on ruokintaan syytä kiinnittää huomiota. Kasvava koira on varminta ruokkia niin, että (lähes) koko ravinto on hyvälaatuista kasvavan koiran ruokintaan tarkoitettua täysravintoa. Tällaisen täysravinnon lisäksi koiralle ei saa antaa kalkkia tai vitamiineja. Säännöllinen maitotuotteiden antokaan ei ole hyväksi. Ruokaa annetaan sellainen määrä, että koira pysyy hoikkana.

Säännöllinen liikunta on suositeltavaa. Uiminen on hyvä liikuntamuoto, koska uidessa niveliin kohdistuu vain vähän painorasitusta ja uiminen edistää lihaksiston kehittymistä ja nivelten liikkuvuutta. Nivelvaivaiselle suositeltavia liikuntamuotoja ovat myös liikkuminen pehmeällä alustalla, vaihtelevassa maastossa ja heinikossa. Riehumista ja säntäilyä on sen sijaan syytä välttää.

Tulehduskipulääkkeitä käytetään yleisesti lonkkadysplasian hoidossa. Tulehduskipulääkkeet vähentävät lonkkien kipua ja helpottavat liikkumista.

Rasvahappojen antamisella näyttäisi tutkimustietoon perustuen olevan nivelrikon oireita lievittävää vaikutusta. Rasvahapot näyttävät rauhoittavan tulehdusreaktiota nivelissä. On olemassa kasvavalle koiralle sopivia täysravintoja (esim. Purina JM), joissa on riittävä määrä rasvahappoja.

2) Kirurginen hoito:

Kirurginen hoito on aiheellista joillakin dysplasiasta kärsivillä yksilöillä.

Häpyluun ruston lämpöluudutus, JPS = juvenile pubic symphysiodesis

Jos nuorella, alle 20 viikon ikäisellä koiranpennulla havaitaan lonkkadysplasian oireita ja/tai jos eläinlääkärin tekemässä tutkimuksessa todetaan lonkkanivelten löysyyttä (= reisiluut tulevat epänormaalisti ulos lonkkamaljakoista), saattaa olla aiheellista suorittaa pennulle häpyluun ruston lämpöluudutus.

Lämpöluudutus –leikkauksessa lantion ala-etuosan, häpyluun, keskiviivassa oleva kasvurusto tuhotaan lämpökäsittelyllä ja näin häpyluun kasvu estyy. Kun lantio muuten jatkaa kasvuaan, seurauksena on lonkkamaljakoiden kääntyminen n. 20 astetta reisiluun pään päälle, jolloin reisiluu pysyy paremmin maljakossaan.

Lonkkamaljakon kääntöleikkaus, (DPO = double pelvic osteotomy)

DPO -leikkauksessa lonkkamaljakkoa käännetään n. 20 astetta ulospäin reisiluun pään päälle, jolloin reisiluu pysyy paremmin kuopassaan. Lonkkamaljakon kääntämiseksi häpyluun haara ja suoliluu katkaistaan ja suoliluu käännetään uuteen asentoon erikoislevyllä ja ruuveilla. DPO -leikkaus soveltuu potilaalle, jonka lonkkanivel on huomattavan löysä, mutta lonkkamaljakossa ja reisiluun päässä ei ole muutoksia. DPO on suoritettava nuorella iällä.

Lonkkaproteesin asentaminen

Lonkkaproteesin asentaminen on tehokas keino palauttaa koiran kipeään, nivelrikon tuhoamaan lonkkaniveleen normaali, kivuton toiminta ja liikkuvuus. Hyvä tai erinomainen hoitotulos on odotettavissa yli 95 %:ssa lonkkaproteesileikkauksista.

Komplikaatioita esiintyy n. 3–5 % lonkkaproteesipotilaista. Tavallisimmat komplikaatiot ovat lonkkaproteesin sijoiltaanmeno, proteesin osien irtoaminen ja infektio.

Lonkkaproteesileikkauksessa reisiluun pää ja kaula poistetaan ja tilalle laitetaan metallinen proteesi. Myös lonkkamaljakko poistetaan ja tilalle laitetaan muovinen kuppi. Leikkauksen jälkeen toipuminen on nopeaa. Erityistä fysioterapiaa ei yleensä tarvita. Liikunta taluttimessa leikkauksen jälkeen 2 kk ajan.

Lonkkaproteesi voidaan asentaa myös nuorelle, kasvavalle koiralle jo noin 10 kk iässä. Tavallisimmat syyt lonkkaproteesin asennukseen nuorella iällä ovat lonkkanivelen kehityshäiriö eli lonkkadysplasia sekä reisiluun pään kasvulinjan murtuma.

Reisiluun pään ja kaulan poisto

Tämä leikkaushoitoa käytetään vaikea-asteisen lonkkadysplasian hoitoon, jos lonkkaproteesileikkaus ei ole taloudellisista syistä mahdollinen. Nivelrikkoisen tai sijoiltaan menneen lonkkanivelen reisiluun pää ja kaula poistetaan.

Leikkaus yleensä helpottaa kipua, mutta hoitotulos ei ole ennustettavissa. Se voi olla kohtuullisen hyvä mutta myös huono. Leikkauksen jälkeen raaja jää lyhyemmäksi ja lonkkamaljakon ja reisiluun yläosan välille muodostuu nuijamainen valenivel. Leikkauksen jälkeen toipumisaika on melko pitkä ja tarvitaan tehokasta fysioterapiaa, liikuntaa ja venyttelyä, että valenivelen liikkuvuus tulisi kohtuulliseksi.

Pectineus-lihaksen katkaisu

Reiden sisäpinnalla olevan pektineus -lihaksen katkaisun on sanottu lievittävän kipuoireita. Selvää tutkimusnäyttöä tästä ei ole. Sen sijaan useissa tutkimuksissa on todettu, että pektineus-lihaksen katkaisulla ei ole pitkäaikaista oireita lievittävää vaikutusta eikä lihaksen katkaisu estä nivelrikon kehittymistä.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa