Koiran polven eturistisiteen repeämä

Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus ja sitä esiintyy monilla roduilla.

Polvinivelen keskellä sijaitsevat ristisiteet estävät sääriluun liikkumista eteen-taakse -suunnassa suhteessa reisiluuhun. Ristisiteitä on kaksi, etummainen ja takimmainen. Kun puhutaan ristisidevammasta, yleensä tarkoitetaan etummaisen ristisiteen vauriota. Takimmaisen ristisiteen katkeaminen on hyvin harvinaista ja se tapahtuu voimakkaan ulkoisen voiman (trauma) seurauksena. Samalla polvesta yleensä rikkoutuu muitakin rakenteita.

Ristisiteen repeämää esiintyy monilla roduilla, mutta tavallista se on mm. chow-chow:lla, noutajilla, bichon friseella, pikkuterriereillä mastiffeilla. Koiralla polven ristiside tavallisimmin pettää osittain ja vähitellen viikkojen – kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan seurauksena. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila. 

Ristisiteen pettämisen oire on ontuma. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa ja se voi tilapäisesti loppua kun raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä jatkuvaa.  Koira voi myös olla haluton koukistamaan kipeää polveaan ja sen vuoksi istuessaan pitää kipeää jalkaa hieman sivulla. 

Koiralla, jolla toisen polven ristiside on pettänyt on melko suuri todennäköisyys (n. 30%) saada sama vaiva toiseenkin polveen. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä riski on tietyillä roduilla jopa 70%.

Koiran ylipaino ja reiden huono lihastasapaino altistaa ristisiteen repeämälle. Myös rakenteeltaa suorat (heikosti kulmautuneet) polvinivelet voivat altistaa eturistisidevammalle.  Usein eturistisiteen pettämisen syy jää epäselväksi. 

Kun eturistiside on poikki, sääriluu pääsee koiran askeltaessa liikkumaan eteen-taakse –suunnassa suhteessa reisiluuhun (epästabiilisuus). Tämä aiheuttaa kipua, ontumista sekä nivelrikkomuutosten kehittymistä ja usein myös vaurioittaa sisemmän nivelkierukan takahaaraa. Eläinlääkäri voi todeta eturistisiteen katkeamisen polvea tunnustelemalla, jos ristiside on kokonaan poikki ja jos katkeamisesta ei ole kulunut kovin pitkä aika. Nykyään eturistisiteen vauriot pyritään kuitenkin hoitamaan ennen kuin eturistiside katkeaa koko-naan. Tällöin kliininen diagnoosi perustuu tyypilliseen sairauskertomukseen ja havaittuun ontumaan. Röntgentutkimus antaa myös viitteitä ristisidevammasta.

Koiran eturistisiteen repeämän hoito

1) Ei –kirurginen hoito:

Pienellä, alle 3–4 kg painoisella, koiralla ja kissalla polveen kohdistuvat voimat ovat niin pieniä, että voidaan kokeilla ei-kirurgista hoitoa. Ristisidevamma aiheuttaa polveen ärsytystilan, joka johtaa nivelkapselin paksuuntumiseen. Odotetaan, että polven nivelkapseli paksuuntuu ja polven epänormaali liike vähenee tai loppuu. Yli 3 –4  kg painoisilla koirilla ja kissoilla ristisidevamman hoidoksi suositellaan leikkaushoitoa varhaisessa vaiheessa, ennen kuin nivelrikko ehtii kehittyä vaikea-asteiseksi. 

2) Menetelmät, joissa polvi tuetaan erikoisompeleilla

Vuosien varrella on kehitetty lukuisia leikkaustekniikoita, joissa polvi tuetaan erikoisompeleilla.
Askeltamisen aiheuttamassa toistuvassa kuormituksessa tukiommel kuitenkin aina löystyy tai pettää. Parhaassa tapauksessa polven nivelkapseli paksuuntuu ja antaa tukea polvelle riittävästi (ks Ei-kirurginen hoito).

3) Menetelmät, joissa ristisiteen katkeamisen syy pyritään korjaamaan:

Isoilla ja aktiivisilla koirilla polven tuentaan perustuvilla menetelmillä hoitotulokset ovat melko huonoja. Myös pienillä koirilla tukiompeleilla tehty polven tuenta yleensä pettää tai löystyy, varsinkin jos koira on aktiivinen tai jos sääriluun yläpään kulma sääriluun pituusakseliin nähden on jyrkkä (pienet terrierit, bichon frisee).

Sen vuoksi on kehitetty joukko uudempia menetelmiä, joissa sääriluun yläpään luisia rakenteita muutetaan siten, että sääriluuta eteenpäin työntävää voimaa ei enää synny ja etummaista ristisidettä ei enää tarvita.

TPLO

Sääriluun yläpään nivelpinnan kääntö vaakasuoraan asentoon, Tibial Plateau Levelling Osteotomy eli TPLO, on näistä uudemmista menetelmistä eniten käytetty. 

Toipuminen TPLO -leikkauksen jälkeen on nopeaa. Koirapotilas alkaa käyttää leikattua jalkaansa parin päivän kuluessa leikkauksen jälkeen ja käyttää raajaa varsin hyvin jo viikon kuluttua leikkauksesta. TPLO -leikkauksen hoitotulos on hyvä. TPLO -leikkauksen jälkeen koirapotilas voi jatkaa aktiivisia liikuntaharrastuksia.

Sääriluun yläpään niveltason kääntö vaakasuoraan asentoon voidaan tehdä myös monilla muilla leikkaustekniikoilla, esim. CBLO, TWO.

TTA, TTA2, TTA rapid

Ristisidevamma voidaan hoitaa kirurgisesti myös siirtämällä sääriluun yläpään kymyä, polvilumpiojänteen kiinnityskohtaa, eteenpäin (Tibial Tuberosity Advancement, TTA). Sääriluun kyhmy ja sääriluun etu-yläreuna sahataan irti ja siirretään eteenpäin ja kiinnitetään uuteen asentoonsa erikoislevyllä ja/tai sahauslinjaan asennettavalla korilla. 

Mikä leikkausmenetelmä on paras koiralleni?

Nykyisen tutkimustiedon perusteella sääriluun yläpään niveltason kääntö vaakasuoraan asentoon antaa parhaan hoitotuloksen. Yleisimmin kääntö tehdään TPLO -tekniikalla.
Tämän leikkausmenetelmän käyttö on erityisen suositeltavaa kun:

  • koira on isokokoinen ja aktiivinen
  • halutaan mahdollisimman hyvä hoitotulos mm. urheiluharrastuksen vuoksi
  • kun sääriluun yläpään kulma on yli 28 astetta. Bichon friseellä ja pienillä terriereillä se on usein yli 33 astetta.
Tärkeä tekijä hoitotuloksessa on ristisidevamman varhainen tunnistaminen. Ristisidevamman leikkaushoidon ennuste TPLO -menetelmällä on erittäin hyvä, jos leikkaus suoritetaan ennen kuin ristiside on katkennut kokonaan.

Kohtuullisen hyviä hoitotuloksia voidaan saada myös muilla leikkaustekniikoilla, myös tukiommeltekniikalla, varsinkin pienikokoisilla koirilla.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa