Koirien mahalaukun kiertymä eli torsio

Mahalaukun kiertymä, eli niin kutsuttu torsio on erityisesti isoilla ja jättirotuisilla koirilla esiintyvä henkeä uhkaava sairaus. Sairautta esiintyy muita enemmän seuraavilla roduilla: tanskandoggi, saksanpaimenkoira, iso villakoira, weimarin seisoja, bernhardinkoira, gordoninsetteri, irlanninsetteri, bassett, Airedalen terrieri, Irlannin susikoira, Venäjän vinttikoira, vihikoira, akita, bullmastiffi sekä isokokoiset sekarotuiset koirat., mutta myös pienikokoiset koirat voivat sairastua.

Mahalaukun kiertymän syntymekanismia ei vieläkään täysin ymmärretä. Kiertymällä altistavia riskitekijöitä on tutkittu laajasti, mutta tulokset ovat osin ristiriidassa keskenään. Syvärintainen ruumiinrakenne, suuret ruoka-annokset, syöminen vain kerran päivässä, ruoan hotkiminen ja liikunta juuri ennen tai jälkeen ruokailun ovat mahdollisia altistavia tekijöitä. Luonteellakin saattaa olla vaikutusta: hermostuneilla koirilla mahalaukun kiertymää esiintyy muita enemmän. Torsion perinnöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta, mutta ensimmäisen polven lähisukulaisella ollut mahalaukun kiertymä on riskitekijä.

Mitä mahalaukun kiertymässä tapahtuu?

Mahalaukun kiertymässä koiran mahalaukku alkaa kaasuuntua ja kiertyy akselinsa ympäri. Kiertymän seurauksena mahalaukku kaasuuntuu entisestään ja sen normaali verenkierto estyy. Laajentunut mahalaukku nostaa vatsaontelon sisäistä painetta ja painaa palleaa ja elimistön suuria verisuonia. Seurauksena koiralle kehittyy akuutti verenkiertovajaus (nk. shokki) ja hengittäminen vaikeutuu. Läheisestä anatomisesta yhteydestä johtuen perna kiertyy usein mahalaukun mukana.

Koiralle kehittyy lähes aina jonkinasteinen sisäinen verenvuoto mahalaukun ja joskus myös pernan verisuonten repeämiseen liittyen. Lopulta mahalaukun seinämä voi mennä kuolioon ja jopa puhjeta. Hoitamattomana mahalaukun kiertymä johtaa kuolemaan.

Mitä oireita mahalaukun kiertymä aiheuttaa?

Tyypillisesti oireet alkavat hyvin äkillisesti. Tulokseton oksentaminen ja yökkiminen ovat tavallisimpia oireita. Koiran vatsa saattaa olla silmin nähden turvonnut ja koiran on hyvin vaikea olla. Syvärintaisilla koirilla mahalaukun kaasuuntuminen ei välttämättä näy ulospäin turvotuksena, sillä mahalaukku jää piiloon kylkikaaren taakse.

Oireet saattavat edetä hyvin nopeasti. Pitkälle edenneessä shokissa koiran tajunnantaso laskee, se on ”jalaton” ja limakalvoiltaan kalpean harmaa.

Röntgentutkimuksessa voidaan havaita kaasuuntunut ja epänormaalissa asennossa oleva mahalaukku.

Miten mahalaukun kiertymä diagnosoidaan ja hoidetaan?

Mikäli koiralla epäillään mahalaukun kiertymää, se tulee toimittaa välittömästi eläinlääkärin hoitoon. Diagnoosi tehdään tyypillisten oireiden, yleistutkimuslöydösten ja röntgentutkimuksen perusteella. Röntgentutkimuksen avulla mahalaukun kiertymä voidaan erottaa pelkästä mahalaukun laajentumasta (dilataatio). Mahalaukun kiertymä vaatii aina välitöntä leikkaushoitoa, pelkkää laajentumaa sen sijaan voidaan hoitaa konservatiivisemminkin.

Ensiapuna koiralla annetaan runsasta suonensisäistä nestehoitoa ja lisähappea shokin hoitamiseksi. Mahalaukun painetta voidaan vähentää niin kutsutulla trokarisaatiolla, jossa kaasuuntuneeseen mahalaukkuun työnnetään iso neula vatsanpeitteiden läpi. Opioidikipulääkitys on tärkeä osa ensihoitoa, sillä mahalaukun kiertymä aiheuttaa koiralle huomattavaa kipua. Suurella osalla koirista esiintyy rytmihäiriöitä erityisesti leikkauksen jälkeen, jonka vuoksi usein käytetään rytmihäiriöitä estävää lääkitystä jo ennaltaehkäisevästi.

Varsinainen hoito on kirurginen. Leikkauksessa mahalaukku tyhjennetään letkuttamalla, sen normaali asento palautetaan ja mahdollinen kuolioitunut kudos poistetaan. Uuden kiertymän estämiseksi mahalaukku kiinnitetään pysyvästi vatsaontelon seinämään (niin kutsuttu gastropeksia). Joissakin tapauksissa myös perna joudutaan poistamaan kuoliomuutosten vuoksi. Joskus mahalaukku on kuolioitunut niin laaja-alaisesti, ettei mitään voida enää tehdä potilaan pelastamiseksi. Myös anestesiaan liittyvät riskit ovat tavanomaista suuremmat.

Leikkauksen jälkeen potilas jää mahdollisuuksien mukaan sairaalahoitoon keskimäärin yhden vuorokauden ajaksi. Jatkohoitoon kuuluvat oleellisesti nestehoito, kivunhoito, mahalaukun uudelleen kaasuuntumisen ennaltaehkäisy ja monitorointi mahdollisten komplikaatioiden varalta. Osa potilaista tarvitsee pidempiaikaista vaativaa tehohoitoa.

Ennuste ja ennaltaehkäisy

Mikäli koira saadaan nopeasti eläinlääkärin hoitoon, on ennuste toipumiselle hyvä. Kuolleisuus on isoissa lähetesairaaloissa noin 15 prosentin luokkaa. Mahalaukun kuolioituminen on selkein ennustetta heikentävä tekijä.

Mahdollisia komplikaatioita ovat leikkaushaavainfektio, leikkauksen jälkeinen suolistolama, rytmihäiriöt, mahalaukun kuolioituminen, vatsakalvontulehdus, yleinen tulehdusoireyhtymä, verenmyrkytys, häiriöt veren normaalisessa hyytymisessä ja monielinvaurio.

Mahalaukun kiinnittämisellä, eli gastropeksialla voidaan estää mahalaukun kiertyminen, mutta se voi silti edelleen kaasuuntua. Ennaltaehkäisevää gastropeksiaa suositellaan syvärintaisille ja isokokoisille koirille ja niille koirille, joiden lähisuvussa on esiintynyt mahalaukun kiertymää. Toimenpide voidaan tehdä muun vatsaonteloleikkauksen, esimerkiksi narttukoiran sterilisaation, yhteydessä ja myös tähystysavusteisesti.

Muina ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä koiran ruokintaan kannattaa kiinnittää huomioita: Päivittäinen ruoka-annos on hyvä jakaa ainakin kahteen antokertaan ja ruoan hotkiminen pyritään estämään mahdollisuuksien mukaan. Liikuntaa tulee välttää tuntia ennen ja jälkeen ruokailun.

Yhteenveto

Mahalaukun kiertymä on äkillisesti ilmenevä, henkeä uhkaava sairaus. Toipumisennuste on nykyään kuitenkin hyvä, jos koira saadaan nopeasti asianmukaiseen hoitoon. Isokokoisilla koirilla ennaltaehkäisevää mahalaukun kiinnittämistä, eli gastropeksiaa on syytä harkita etenkin, jos koiran lähisuvussa on esiintynyt mahalaukun kiertymää.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan