Kuusi kysymystä koiran tai kissan nukutuksesta – eläinlääkäri vastaa

Anestesiaa käytetään muun muassa hammashoidoissa, leikkauksissa ja korvahuuhteluissa ja se suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tarkasti juuri kyseiselle potilaalle sopivaksi. Huolellisella esivalmistelulla, anestesian suunnittelulla, toteutuksella ja seurannalla nukutuksesta saadaan lemmikkipotilaalle mahdollisimman turvallinen.

Nukutus ja siihen liittyvät mahdolliset riskit aiheuttavat kuitenkin monissa lemmikinomistajissa huolta.Eläinlääkäri vastaa yleisimpiin anestesiaan liittyviin kysymyksiin.

1. Miksi lemmikki nukutetaan hammashoitoa tai muita toimenpiteitä varten? 

Lemmikki nukutetaan toimenpidettä varten, jotta sille ei aiheutuisi pelkoa, stressiä tai kipua toimenpiteen seurauksena, ja jotta lemmikki saataisiin pysymään turvallisesti paikallaan toimenpiteen ajan.

Lemmikin nukuttaminen toimenpiteeseen ennaltaehkäisee tapaturmia ja takaa työn sujuvuuden sekä laadukkuuden. Nämä asiat korostuvat hammastoimenpiteissä, joissa nukutus on välttämätöntä suun tilanteen huolellisen kartoittamisen ja kivuttoman hoidon mahdollistamiseksi.


Ennen nukutusta lemmikille asennetaan suonikanyyli, jonka kautta saadaan välitön vaste toimenpiteen aikana annetuille lääkkeille ja nesteytykselle.

2. Miten varmistetaan nykyaikainen, mahdollisimman turvallinen anestesia?

Modernin, turvallisen anestesian kulmakivet ovat potilaskohtainen anestesiasuunnitelma, juuri kyseiselle potilaalle sopivien lääkeaineyhdistelmien käyttö sekä huolellinen elintoimintojen seuranta ja tukeminen nukutuksen ja heräämisen ajan. Nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota eläimen elintoimintojen vakaana pitämiseen ja riittävään kivunlievitykseen nukutuksen aikana ja sen jälkeen.

Ennen anestesiaa lemmikin terveydentila on tärkeä arvioida huolellisesti. Siksi lemmikille tehdään ennen nukuttamista terveystarkastus ja myös verinäytteiden tutkiminen on suositeltavaa etenkin silloin, jos kyseessä on iäkkäämpi lemmikki tai jos lemmikillä epäillään jotakin sairautta. Anestesiasuunnitelma tehdään yksilöllisesti lemmikin terveydentilan perusteella. Myös rotukohtaiset erityisominaisuudet, esimerkiksi lyhytkuonoisuus, ja niiden vaikutus nukutukseen otetaan huomioon anestesiaa suunniteltaessa.

Nykyaikaisen, turvallisen anestesian edellytykset:

  • Eläimelle laaditaan yksilöllinen anestesiasuunnitelma.
  • Eläimelle asennetaan suonikanyyli, jonka kautta saadaan välitön vaste toimenpiteen aikana annetuille lääkkeille ja nesteytykselle.
  • Kivunlievitystä pyritään tehostamaan puudutuksin.
  • Riittävä hapensaanti turvataan lisähapetuksella, mieluiten siten, että eläin on intuboituna ja tarvittaessa kytkettävissä hengityskoneeseen.
  • Eläimen elintoimintoja seurataan tarkasti ja huolestuttaviin muutoksiin reagoidaan välittömästi.
  • Eläimen herääminen tapahtuu valvotusti.

 


Tiivis hengitysputki estää nesteiden joutumisen hengitysteihin toimenpiteen aikana, mikä on erityisen tärkeää hammashoidoissa.

3. Mitä tarkoittaa inhalaatioanestesia ja miksi se on turvallisin anestesian muoto erityisesti hammastoimenpiteissä?

Inhalaatioanestesiassa eläin nukutetaan hengitysteiden kautta elimistöön kulkeutuvan nukutusaineen avulla. Inhalaatioanestesiassa eläin intuboidaan, eli sille asennetaan henkitorveen hengitysputki, jonka avulla hengitystiet pysyvät avoinna ja hengittämistä voidaan tarvittaessa avustaa. Tähän perustuu inhalaatioanestesian turvallisuus.

Tiivis hengitysputki ja sen ympärille asetettava nielutamponi estävät nesteiden joutumisen hengitysteihin toimenpiteen aikana, mikä on olennainen turvallisuutta lisäävä tekijä hammashoitojen yhteydessä.

Inhalaatioanestesiassa nukutuksen syvyys on tarkasti ja nopeasti säädettävissä. Nukutuskaasun lisäksi eläimelle annetaan happea, minkä ansiosta elimistön happipitoisuus pysyy parempana kuin sellaisen nukutuksen aikana, missä eläin ei ole intuboituna.

4. Mitä riskejä nukutukseen liittyy ja miten riskit pyritään minimoimaan?

Tärkeä tekijä anestesian turvallisuudesta huolehdittaessa on lemmikin tutkiminen huolellisesti ennen nukuttamista sekä verinäytteet, joista tutkitaan esimerkiksi munuaisarvot ja proteiinit sekä punasoluosuus. Etenkin iäkkäämmille lemmikeille suosittelemme laajempia verikokeita ja tarvittaessa muita tutkimuksia, kuten sydänkuuntelua, ennen nukutusta.

Anestesian turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä juuri kyseiselle potilaalle sopivimpia lääkeaineiden yhdistelmiä, joilla taataan tasainen anestesia, hyvä kivunlievitys ja vähäisempi sydän- ja verenkiertoelimistöä lamaava vaikutus.


Eläinlääkärin suorittaessa toimenpidettä, hoitaja monitoroi jatkuvasti lemmikin anestesiaa.

Anestesiaturvallisuutta parantaa merkittävästi jatkuva anestesianaikainen valvonta: kun eläinlääkäri suorittaa lemmikille toimenpidettä, hoitaja valvoo nukutusta ja kirjaa säännöllisesti muun muassa potilaan sydämen sykkeen, hengitystiheyden ja ruumiinlämmön anestesiavalvontalomakkeelle. Huolellisesti täytetty lomake auttaa potilaan hoidossa myös jatkossa jo anestesian suunnitteluvaiheessa.

Nukutettu potilas kytketään monitoreihin, joilla pystytään tarkkailemaan elintoimintoja ja puuttumaan tilanteeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos elintoiminnoissa havaitaan huolestuttavia muutoksia. Anestesian turvallisuuden varmistamiseksi potilas voidaan tarvittaessa kytkeä myös hengityskoneeseen, joka huolehtii hengittämisestä nukutetun potilaan puolesta.

Nukutetun lemmikin ruumiinlämpö laskee helposti. Tämä on riski erityisesti hammashoidossa, jossa potilaan suuta käsitellään kylmällä vedellä. Potilaan tilan seuraaminen ja lämmönlaskun estäminen ovat tärkeitä turvallisuustekijöitä. Lämmön laskua pyritään estämään peitteillä, patjoilla, sähköisillä lämmittimillä ja huolehtimalla, että eläin pysyy kuivana.

Nukutusta riskialttiimpi vaihe on herääminen etenkin silloin, jos sitä ei tehdä valvotusti. Nukutettu potilas onkin tärkeää pitää eläinlääkäriasemalla tarkkailussa siihen asti, että se on kunnolla herännyt.

5. Voiko vanhan tai jotain perussairautta, esimerkiksi sydänsairautta, sairastavan lemmikin nukuttaa turvallisesti?

Hoitamaton sairaus on eläimen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta huomattavasti suurempi riski kuin nukutus, joka toimenpiteen vuoksi täytyy tehdä. Esimerkiksi hampaiden hoitamatta jättäminen voi aiheuttaa lemmikille kroonista kipua. Lisäksi jatkuva tulehdus suussa ja sitä kautta elimistöön päätyvät bakteerit voivat väsyttää eläintä ja altistaa tulehduksille muualla elimistössä, esimerkiksi maksassa, munuaisissa ja sydämessä. Suun tulehdus myös heikentää muun muassa diabeteksen hoitovastetta.

Ennaltaehkäisevällä ja oikea-aikaisella terveydenhoidolla voidaan vaikuttaa positiivisesti eläimen eliniänennusteeseen sekä erityisesti siihen, ettei eläin joudu kärsimään terveydenhoidon puutteen vuoksi. Vanhojen ja sairaiden eläinten nukutuksessa on erityisen tärkeää käyttää uudenaikaisia, sydän- ja verenkiertoelimistöä mahdollisimman vähän rasittavia lääkkeitä.

6. Vaikuttaako anestesian turvallisuus toimenpiteen lopulliseen hintaan?

Se, mitä nukutusmenetelmiä ja anestesiaseurantamenetelmiä käytetään, voi vaikuttaa toimenpiteen hintaan merkittävästikin. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi eläinlääkärin ja hoitohenkilökunnan nukutuspotilaan huolelliseen hoitoon käyttämä aika, tarkasti valitut ja anestesiaturvallisuutta parantavat lääkkeet, nykyaikaiset elintoimintojen valvontaan sekä anestesian ylläpitoon käytettävät laitteet ja eläimen heräämössä tarkkailtavana ja hoidettavana viettämä aika, jotka ovat kaikki tärkeitä edellytyksiä mahdollisimman turvalliselle nukutukselle. 

Mikäli sinulla on muita kysymyksiä lemmikin nukutukseen liittyen, henkilökuntamme vastaa niihin mielellään lemmikkisi käynnin tai ajanvarauksen yhteydessä. Tervetuloa hyvään hoitoon!

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa