Nuorten koirien niveltarkastus

Alkuun päästyään nivelrikko etenee ja oireet pahenevat. Lääkehoidolla nivelrikon oireita voidaan lieventää ja nivelrikon etenemistä mahdollisesti hidastaa, mutta nivelrikkoa ei voida parantaa. Sen vuoksi on järkevää ja lemmikkiemme edun mukaista pyrkiä kaikin keinoin estämään nivelrikon synty.

Koirilla kyynär- ja lonkkanivelten kehityshäiriöt ja nivelrikko sen seurauksena ovat yleisiä vaivoja. Nivelrikon syntymiseen johtavat kehityshäiriöt (dysplasia) alkavat kyynär- ja lonkkanivelissä jo 3,5–5 kuukauden iässä. Tuolloin koira on vielä yleensä täysin oireeton, pentu liikkuu ja leikkii normaalisti. Röntgentutkimuksella ja tunnustellen voidaan kuitenkin todeta nivelissä muutoksia, jotka luotettavasti ennustavat lonkka- tai kyynärdysplasian ja nivelrikon kehittymisen. Ongelman varhainen toteaminen on tärkeää, koska on olemassa leikkaushoitoja, jotka voivat kokonaan estää kyynär- ja lonkkadysplasian ja nivelrikon kehittymisen, jos ne suoritetaan nuorelle, noin 5–6 kuukauden ikäiselle koirapotilaalle.

Koiranomistajasta saattaa tuntua oudolta se, että leikkaushoito suoritetaan täysin normaalisti liikkuvalle ja leikkivälle pennulle. Peruste leikkaushoidolle on kuitenkin tieteellisesti todistettu ja yksinkertainen: nivelrikko voidaan estää vain jos ongelmaan (dysplasia) puututaan ennen kuin nivelrikko on aiheuttanut rustovaurioita.

Muun muassa Evidensia Malmilla voidaan suorittaa nuorelle koiranpennullesi nivelterveystarkastus, tutkimus kyynär- ja lonkkanivelten kehitysongelmien varalta. Suosittelemme, että nivelterveystarkastus tehdään kaikille nivelten kehityshäiriölle alttiiden rotujen pennuille. Nivelten kehityshäiriöt ovat valitettavan yleisiä monilla roduilla mm. noutajilla, saksanpaimenkoirilla, rottweilerilla ja jättikokoisilla roduilla, mutta myös pienikokoisemmilla roduilla.

Kyynärluun ja värttinäluun kasvaminen eri tahtiin on erityisen yleistä ns. kondrodystrofisilla roduilla kuten mm. mäyräkoirat, bulldogit, corgi, mopsi, ranskanbulldoggi, basset, pekingeesi, lhasa apso, shih tzu ja beagle.

Pienten ja keskikokoisten rotujen pennuille nivelterveystarkastus tehdään neljän kuukauden iässä. Jättikokoisten rotujen pennuille nivelterveystarkastus tehdään viiden kuukauden iässä. Kaikkien rotujen pennuille nivelterveystarkastus on aiheellista suorittaa heti, jos havaitaan ontumaa tai epänormaalia liikkumista, mm. jäykkyys liikkeelle lähtiessä.

Kyynärnivelten tutkimus:

 • todetaan onko pennulla ontumaa, seisooko pentu epänormaalissa asennossa, onko makuulta ylös nousu normaalia.
 • koira rauhoitetaan kevyesti ja kyynärnivelistä otetaan sivukuvat neutraalissa asennossa (saksanpaimenkoirilla myös koukistetussa asennossa).

Kyynärnivelestä otetaan myös kuva eteen-taakse suunnassa, 15 asteen kulmassa.

Lonkkanivelten tutkimus:

 • lonkkanivelet tunnustellaan löysyyden ja kivun varalta
 • tunnustelu rauhoitettuna: tuleeko reisiluun pää ulos lonkkamaljakosta ja missä kulmassa (Ortolani-ilmiö).
 • lonkkanivelistä otetaan 4 röntgenkuvaa:
  • normaali, virallisen lonkkakuvauksen asento
  • sammakkoasento
  • lonkkamaljakon reunan kuva (DAR-kuva)
  • venytyskuva: reisiluut normaalissa seisomis -asennossa. Reisiluihin kohdistetaan voima, joka työntää reisiluiden päitä pois lonkkamaljakoista (Bardetsher-tekniikka). Tällä kuvaustekniikalla mahdollisesti havaittava löysyys on tärkeä lonkkadysplasiaa, lonkkavikaa ennustava tekijä. Lonkkanivelten löysyys on lonkkadysplasian alkusyy.

Kyynärnivelten hoitosuositus nivelterveystarkastuksen löydösten perusteella

Rustonalaisen luun määrän lisääntyminen ja normaalin luun rakenteen häviäminen varislisäkkeen eli koronoideus –ulokkeen alueella on merkki ongelmasta ko. alueella.

 • jos tämä muutos havaitaan alle 5 kk iässä, hoidoksi suositellaan kyynärluun katkaisua alemman kasvulinjan kohdalta. Kyseinen leikkaus voidaan tehdä molemmille puolille samalla kertaa ja koira pystyy liikkumaan hyvin heti leikkauksen jälkeen. Myös leikkauksesta aiheutuva kipu on varsin vähäinen.
 • Jos tämä muutos havaitaan yli 5 kk iässä tai röntgenmuutos on huomattavan suuri tai koira ontuu, on harkittava kyynärnivelen tähystämistä irtopalojen varalta. Lisäksi yleensä suoritetaan kyynärluun katkaisu viistosti läheltä kyynärniveltä sekä kyynär- ja värttinäluun välisen jänteisen siteen irrotus (DUO, dynamic ulnar osteotomy).

Kyseinen leikkaus voidaan tehdä molemmille puolille samalla kertaa ja koira pystyy liikkumaan kohtuullisen hyvin parin päivän kuluessa leikkauksen jälkeen.

 • Kyynärluun katkaisun jälkeen nivelpinnat pääsevät asettumaan kyynärnivelessä siten, että paine varislisäkkeen alueella vähenee ja varislisäkkeen irtoaminen ja ruston vaurioituminen yleensä estyy.
 • Lisätietoa kyynärnivelen ongelmista ”Kyynärnivelen kasvuhäiriöt” asiakasohjeessa

Lonkkanivelten hoitosuositus nivelterveystarkastuksen löydösten perusteella

 1. Lonkkanivel on terve.
 • lonkanivelen löysyys on vähäistä: venytysindeksi (DI) on kevytrakenteisilla koirilla alle 0,3 ja raskasrakenteisilla koirilla alle 0,4.
 • nivel on muodoltaan normaali.
 • Ennuste: lonkkanivel kehittyy normaaliksi, virallinen luokitus A – B
 • Hoitoa ei tarvita
 • normaali lonkkanivel on odotettavissa myös sellaiselle isorotuiselle koiranpennulle, jolla lonkkanivelissä on löysyyttä, mutta lonkkanivelet ovat muissa kuvissa normaalit. Myös DAR -kuvassa lonkkamaljakon yläreunan kulma on normaali, lähellä 0 o. Tällöin kyseessä on ns. passiivinen löysyys, joka korjaantuu aktiivisella liikunnalla.
 1.  Lievät muutokset.
 • lonkkanivelessä on löysyyttä: venytysindeksi (DI) on kevytrakenteisilla koirilla 0,3 – 0,4 ja raskasrakenteisilla koirilla 0,4 – 0,6.
 • lonkkanivelessä todetaan löysyys myös tunnustelussa, Ortolani –ilmiö.
 • lonkkamaljakon yläreunan kulma DAR -kuvassa on epänormaali (6 – 8 o ).
 • lonkkanivelet ovat muodoltaan muuten normaalit
 • Ennuste: lonkkaniveleen kehittyy ilman hoitoa lieväasteinen dysplasia, virallinen luokitus B – C
 • Hoito: häpyluun kasvuruston lämpöluudutus, JPS . Tämän leikkauksen jälkeen lonkkamaljakot kääntyvät noin 20 astetta ulkosivulle päin kasvun myötä. Näin reisiluu pysyy lonkkamaljakossa paremmin. JPS -leikkaus on suoritettava alle 20 viikon iässä.
 1. Melko vakavat muutokset.
 • lonkkanivelessä on löysyyttä: venytysindeksi (DI) on kevytrakenteisilla koirilla 0,5–0,6 ja raskasrakenteisilla koirilla 0,6–0,75.
 • lonkkanivelessä todetaan löysyys myös tunnustelussa
 • lonkkamaljakon yläreunan kulma DAR-kuvassa on epänormaalin suuri (9–12 astetta) ja muodoltaan hieman pyöristynyt
 • Ennuste: lonkkaniveleen kehittyy ilman hoitoa dysplasia, virallinen luokitus C – D
 • Hoito: lonkkamaljakon kääntöleikkaus DPO. Tässä leikkauksessa lantion häpyluusta poistetaan pieni pala, lantion suoliluu katkaistaan ja käännetään erikoislevyllä ja ruuveilla noin 20 astetta ulkosivulle päin, jolloin reisiluu pysyy lonkkamaljakossa paremmin. Tämä leikkaus voidaan suorittaa alle 6 kk iässä.
 1. Vakava-asteiset muutokset
 • lonkkanivelessä on selvää löysyyttä: venytysindeksi (DI) on kevytrakenteisilla koirilla 0,6–0,7 ja raskasrakenteisilla koirilla 0,75–0,9.
 • lonkkanivelissä todetaan huomattava löysyys myös tunnustelussa
 • lonkkamaljakon yläreunan kulma DAR -kuvassa on epänormaalin suuri (13–15 astetta ) ja muodoltaan hieman pyöristynyt
 • Ennuste: lonkkaniveleen kehittyy ilman hoitoa vakava-asteinen dysplasia, virallinen luokitus D – E
 • Hoito: lonkkamaljakon kääntöleikkaus DPO.
 1. Hyvin vakava-asteiset muutokset
 • lonkkanivelessä on selvää löysyyttä: venytysindeksi (DI) on kevytrakenteisilla koirilla yli 0,7 ja raskasrakenteisilla koirilla yli 0,8.
 • lonkkanivelissä todetaan huomattava löysyys myös tunnustelussa
 • lonkkamaljakon yläreunan kulma DAR -kuvassa on epänormaalin suuri (yli 15 o ) ja muodoltaan pyöristynyt tai kulunut
 • lonkkanivelessä on nivelrikkomuutoksia ja nivel on muodoltaan epänormaali
 • Ennuste: lonkkaniveleen kehittyy ilman hoitoa vakava-asteinen dysplasia, virallinen luokitus   E
 • Hoito: lonkaproteesileikkaus, THR. Tämä leikkaus voidaan suorittaa n. 10 kk iässä.

Lisätietoa lonkkaleikkauksista

Häpyluun ruston lämpöluudutus, JPS = juvenile pubic symphysiodesis

Lämpöluudutus-leikkauksessa lantion ala-etuosan, häpyluun, keskiviivassa oleva kasvurusto tuhotaan lämpökäsittelyllä ja näin häpyluun kasvu estyy. Kun lantio muuten jatkaa kasvuaan, seurauksena on lonkkamaljakoiden kääntyminen n. 20 astetta ulkosivulle päin, jolloin reisiluu pysyy paremmin maljakossaan. JPS-leikkaus on melko nopea suorittaa ja se on koiranpennulle varsin kivuton. Kipulääkkeitä tarvitaan leikkauksen jälkeen vain parin päivän ajan. Liikuntaa rajoitetaan kahden viikon ajan.

Tutkimustiedon mukaan JPS-leikkaus sopii koiranpennuille, joilla lonkkanivelten muutokset eivät ole kovin suuret. Koiran kasvettua täysi-ikäiseksi reisiluiden päät pysyvät paremmin lonkamaljakoissa ja nivelrikon kehittymisen todennäköisyys pienenee. Sen sijaan pennuilla, joilla lonkkanivelten muutokset ovat suuret tai lonkanivelet ovat lähes sijoiltaan (subluksaatio), JPS-leikkaus ei tuo apua. Hitaasti kasvun myötä tapahtuva lonkkamaljakoiden kääntyminen ei auta vaikeasti dysplastista lonkaniveltä, vaan lonkkamaljakon asento on käännettävä DPO-leikkauksella.

Lonkkamaljakon kääntöleikkaus, (DPO = double pelvic osteotomy).

DPO-leikkaus soveltuu potilaalle, jonka lonkkanivel on huomattavan löysä, mutta lonkkamaljakossa ja reisiluun päässä ei ole röntgenmuutoksia. Tällaisella potilaalla DPO leikkauksen avulla voidaan saada aikaan terve lonkkanivel. DPO on suoritettava nuorella, alle 6 kk iällä:

 • reisiluun pään ja lonkkamaljakon kasvu on kesken, jolloin nämä rakenteet muovautuvat DPO-leikkauksen jälkeen.
 • luu on pehmeää, jolloin lonkkamaljakko on käännettävissä. Vanhemmilla koirilla voidaan suorittaa vastaava leikkaus TPO, jossa lantion häpy- ja suoliluun lisäksi joudutaan katkaisemaan myös istuinluu.
 • DPO voidaan suorittaa molemmille puolille samalla kertaa. Näin usein joudutaankin tekemään, koska odottaessa leikkaamaton löysä lonkkanivel saataisi vaurioitua

DPO-leikkauksessa lonkkamaljakkoa käännetään n. 20 astetta ulospäin reisiluun pään päälle, jolloin reisiluu pysyy paremmin kuopassaan. Lonkkamaljakon kääntämiseksi häpyluun haara ja suoliluu katkaistaan ja suoliluu käännetään uuteen asentoon erikoislevyllä ja ruuveilla. Nuorella koiralla luu on pehmeää, ruuvien irtoaminen luusta on mahdollista. Tämän estämiseksi koiranpennun liikkumista on rajoitettava 3 viikon ajan:

 • Liikunta taluttimessa 3 x 10 min päivässä, vain tarpeilleen
 • Hyppiminen, liukastelu ja riehuminen on estettävä
 • Koirapotilaalle on hyvä järjestää huone, jossa on vain patja lattialle, että koira ei pääse loukkaamaan itseään
 • Leikkauksen jälkeen potilas on nopeasti kivuton ja haluaisi jatkaa leikkimistä ja loikkimista. Joskus potilaan liikkumista on käytännössä mahdollista rajoittaa vain siten, että koirapotilaalle annetaan suun kautta rauhoittavaa lääkitystä 3 viikon ajan. Tämä lääkitys ei aiheuta riippuvuutta ja ovat muutenkin turvallinen.

Lonkkaproteesin asentaminen

Lonkkaproteesin asentaminen on tehokas keino palauttaa koiran kipeään, lonkkadysplasian tai nivelrikon tuhoamaan lonkkaniveleen normaali, kivuton toiminta ja liikkuvuus. Hyvä tai erinomainen hoitotulos on odotettavissa yli 95 %:ssa lonkkaproteesileikkauksista.

Komplikaatioita esiintyy n. 3–5 % lonkkaproteesipotilaista. Tavallisimmat komplikaatiot ovat lonkkaproteesin sijoiltaanmeno, proteesin osien irtoaminen ja infektio.

Lonkkaproteesileikkauksessa reisiluun pää ja kaula poistetaan ja tilalle laitetaan metallinen proteesi. Myös lonkkamaljakko poistetaan ja tilalle laitetaan muovinen kuppi. Leikkauksen jälkeen toipuminen on nopeaa. Erityistä fysioterapiaa ei yleensä tarvita. Liikunta taluttimessa leikkauksen jälkeen 2 kk ajan.

Nykyisin käytössä oleva sementitön lonkkaproteesi voidaan asentaa myös nuorelle, kasvavalle koiralle jo noin 10 kk iässä. Tavallisimmat syyt lonkkaproteesin asennukseen nuorella iällä ovat lonkkanivelen kehityshäiriö eli lonkkadysplasia sekä reisiluun pään kasvulinjan murtuma.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Tilaa eläinlääkärin hoitovinkit sähköpostiisi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita maksuttomaan eläinlääkärin neuvontanumeroon 020 1800 900