Koiran luu- ja nivelkirurgia

Jos koira joutuu onnettomuuteen tai loukkaa itsensä muuten pahasti, se saattaa saada luunmurtumia tai muita vammoja. Silloin on ensiarvoisen tärkeää taata koiralle tehokas ensiapu ja kivunpoisto sekä hoitaa henkeä uhkaavat tilat ensin.

Akuutin ensiavun jälkeen aloitamme vamman huolellisen tutkimisen, hoidon suunnittelun ja tilanteen korjaamisen vahvalla asiantuntemuksella. Leikkauspotilaan kuntoutussuunnitelma takaa koiran nopean toipumisen ja palautumisen harrastustensa pariin.

Koirien murtumat

Murtumat röntgenkuvataan aina vähintään kahdesta, tarvittaessa useammasta suunnasta, jotta saadaan tarkka käsitys tilanteesta. Tämän jälkeen suunnitellaan jokaiselle potilaalle tilanteeseen parhaiten sopiva korjausmenetelmä.

CT-laitteella eli tietokonetomografialla tutkimuskohteesta voidaan muodostaa tarkkoja kolmiulotteisia kuvia. Tämän ansiosta diagnostiikka paranee merkittävästi ja hoidon tarkkuus sekä ennakkosuunnittelu tehostuvat. Lue lisää CT-tutkimuksesta.

Murtuman korjaukseen on valittavana useita eri menetelmiä. Valintaan vaikuttavat mm. koiran ikä, koko, aktiivisuus, käyttötarkoitus sekä murtuman tyyppi ja sijainti. Menetelmät vaihtelevat murtuman lastoituksesta kirurgiseen korjaukseen esimerkiksi luuhun asetettavien metallievyn ja -ruuvien avulla.

Nivel- ja polvivammat

Myös erilaiset polvivammat sekä muut nivelvammat ovat yleisiä koirien vaivoja ja niiden hoitoon on kehitetty erilaisia menetelmiä viime vuosikymmenten aikana. Ontumatutkimuksen ja muiden tutkimusten avulla arvioimme eri hoitomenetelmistä kunkin potilaan tilanteeseen sopivamman. Esimerkiksi polven ristisidevammojen hoidossa käytössämme on eri menetelmiä.

Pienillä koirilla saatetaan katkennut ristiside korjata polvinivelen sivuille asetettavilla tukiompeleilla (nylon- tai komposiittiommel). Isommilla koirilla näiden tukiommelten pettäminen on ongelma. Sen vuoksi isommilla koirilla eturististeen vammat on aiheellista hoitaa leikkaustekniikoilla, joissa sääriluun yläpään luisia rakenteita muutetaan niin, että eturistisidettä ei enää tarvita.  Niin sanotussa TPLO-tekniikassa (tibial plateau levelling ostetotomy) sääriluun yläpään niveltasoa käännetään ja TTA-leikkaushoidossa (tibial tuberosity advancement) sääriluun yläpään kyhmyä siirretään eteenpäin.

Nykyaikaisessa luu- ja nivelkirurgiassa jälkihoidolla ja kuntoutuksella on hyvin suuri merkitys koiran täydellisen kuntoutumisen tukemisessa. Siksi käytössäsi ovat myös kattavat fysioterapiapalvelumme.

Lue lisää polven ristisiteen repeämästä ja sen hoidosta

Nivelten kasvuhäiriömuutokset koirilla

Varsinkin isoilla ja jättikokoisilla koiraroduilla esiintyy melko yleisesti erilaisia luuston kasvuhäiriöitä. Yleisin näistä on osteokondroosi, jota voi esiintyä monessa eri muodossa ja eri nivelissä. Se on nivelpinnan ruston kehityshäiriö, joka saattaa johtaa kivuliaaseen irtopalaan nivelessä. Diagnoosi nivelten kasvuhäiriöistä voidaan yleensä tehdä röntgenkuvista, mutta joissain tapauksessa lisäapua saadaan nivelten tietokonetomografiakuvauksesta ja nivelten diagnostisesta tähystyksestä. Kasvuhäiriöt voivat johtaa rustovaurioiden vuoksi nivelrikon kehittymiseen. Riippuen sijainnista ja vakavuusasteesta osa kasvuhäiriöistä on korjattavissa kirurgisesti, varsinkin, jos ne havaitaan ajoissa.

Isokokoisen ja jättirodun pennun luuston normaalille kehittymiselle laadukas ja kivennäisten osalta tasapainotettu ravinto on äärimmäisen tärkeää. Evidensian eläinlääkäriasemilta saat asiantuntevat neuvot ruokintaan sekä laadukkaat täysravinnot koirallesi.

Niveltähystykset (artroskopia)

Artroskopialla eli niveltähystyksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa erityisillä instrumenteilla pystytään tutkimaan nivelen sisäosaa ilman suurta ja traumaattista avokirurgiaa. Tähystämällä niveltä voidaan tutkia tarkemmin ja poistaa esimerkiksi irtopaloja. Nivel saadaan tutkittua tähystämällä avoleikkausta tarkemmin mm. arvioimaan paremmin ruston ja pehmytkudosten tilaan, sillä tähystyslaitteistossa on suurennus ja sillä päästään lähemmäs tutkittavaa kohdetta.

Tyypillinen niveltähystyspotilas on kasvava koira, jolla on todettu irtopala nivelessä (osteokondroosi eli ruston kasvuhäiriö). Lisäksi voidaan tutkia nivelensisäisiä murtumia, hauisjänteen vammoja tai muita normaalista poikkeavia muutoksia.

Niveltähystys tehdään aina nukutuksessa. Potilaalle tehdään tutkimuskohtaan kolme pientä reikää: reikä kameralle, reikä instrumenteille ja reikä huuhteluveden ulosvirtaukselle. Kameran avulla tutkitaan nivel, ja kun ongelmakohdat on paikallistettu, asetetaan instrumentit operointia varten. Toimenpiteessä käytetään aina artroskopiaan suunniteltua erityislaitteistoa.

Koira toipuu toimenpiteestä nopeasti ja useimmiten varaa operoidulle jalalle heti herättyään.

Otamme vastaan myös lähetepotilaita

Autamme mielellämme kaikkia potilaita ja otamme vastaan ortopedista kirurgiaa tarvitsevia lähetepotilaita myös muilta eläinlääkäreiltä. Potilasta lähettävä eläinlääkäri voi halutessaan varata leikkausajan suoraan meiltä. Potilas palautetaan jatkohoitoon lähettävälle eläinlääkärille.

Annamme ortopedisista potilaista myös konsultaatiota esimerkiksi röntgenkuvien tulkintaa ja hoitosuunnitelman tekoa varten. Tarvittaessa varaamme lähetepotilaalle ajan leikkaustarkastukseen.

Katso ortopedian Evidensia-erikoisklinikat

Palvelua tarjoavat eläinlääkäriasemat

Odota, eläinlääkäriasemien tiedot latautuvat

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa