Eläinlääkärin maksuton puhelinneuvonta vastaa lemmikinomistajan huoliin

perjantai 8. tammikuuta 2021
Eläinlääkäri neuvoo puhelimitse

Puhelinneuvonta tuo eläinlääkärin neuvot lähelle omistajaa ja lemmikkiä ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu on erittäin suosittu lemmikinomistajien keskuudessa.

Evidensia avasi valtakunnallisen neuvontanumeron koronavuoden poikkeusoloihin, jotta lemmikit eivät koronaepidemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien vuoksi jäisi ilman eläinlääkärin apua. Palvelu on ollut niin suosittu, että neuvontapalvelun voidaan sanoa tulleen jäädäkseen.

Valtakunnallisessa neuvontanumerossa puheluun vastaavat Evidensian eläinlääkärit. Neuvontapalvelua, eli Evidensian etävastaanottoa vetää eläinlääkäri Elisa Lassila.

– Meitä on etävastaanotolla noin parinkymmenen eläinlääkärin hieno tiimi. Etäeläinlääkintä on mukavaa ja kiitollista työtä ja asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä palveluun, Elisa kertoo.

– Puhelinneuvonnassa eläinlääkärit tekevät ensisijaisesti lemmikin hoitotarpeen arviointia ja antavat neuvoja. Tyypillisin meille soittava omistaja on epävarma, onko vielä syytä lähteä eläinlääkäriin vai voiko vointia seurata kotona, Elisa Lassila lisää.

Etävastaanotolla ei tehdä diagnooseja tai kirjoiteta reseptejä. Jos käynti vastaanotolla on tarpeen, eläinlääkäri ohjaa lemmikinomistajan lähimmälle klinikalle tai sopivalle asiantuntijalle. Etävastaanoton kaikki puhelut kirjataan Evidensian potilastietojärjestelmään ja siten tiedot ovat nähtävillä kaikilla Evidensia-verkoston eläinlääkäriasemilla.

Neuvontapalvelulla on myös tärkeä rooli Evidensian olemassa olevien asiakkaiden palvelussa.

– Omistaja on saattanut jäädä miettimään lääkityksen antoon liittyviä yksityiskohtia tai saatua diagnoosia ja haluaa vielä jutella eläinlääkärin kanssa, mutta hoitanut eläinlääkäri ei aina ole välittömästi tavoitettavissa. Etävastaanotolla näemme Evidensian asiakkaiden hoitohistorian ja voimme näin kerrata esimerkiksi hoitaneen eläinlääkärin antamia kotiutusohjeita, käydä läpi laboratoriotuloksia tai keskustella vasta diagnosoidusta sairaudesta. Jos lääkityksiin on tarpeen tehdä muutoksia tai lemmikin voinnissa on jotain huolestuttavaa, ohjaamme omistajan hoitaneelle eläinlääkärille tai uudelle vastaanottokäynnille, Elisa Lassila kuvailee palvelun toimintaa.

 – Jos lemmikki on ollut vasta esimerkiksi leikkauksessa, etävastaanotolla voimme auttaa omistajia arvioimaan, myös viikonloppuisin, onko toipuminen lähtenyt käyntiin odotetusti, tai onko syytä lähteä tarkistuttamaan vointi vastaanotolla, Elisa Lassila lisää.

Akuuteissa tilanteissa omistajat ohjataan olemaan aina suoraan yhteydessä lähimpään eläinlääkäriasemaan tai päivystävään eläinsairaalaan. Etävastaanotolla pyritään myös tunnistamaan erikoisosaamista vaativat potilaat ja ohjaamaan heidät suoraan spesialistille, aina kun tämän on mahdollista.

Evidensia peräänkuuluttaa vastuullista etäeläinlääkintää

Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Anssi Tast muistuttaakin, että vastuullisesti toimivassa eläinlääkinnässä etäeläinlääkäripalvelut eivät koskaan voi täysin korvata klinikkakäyntiä.

– Toisin kuin ihmislääketieteessä, lemmikkipotilas ei kykene sanoin kertomaan vaivoistaan. Potilaan tilan, kuten kivun arvioiminen, on eläinlääkärin ammattitaidon varassa ja tässä onnistuminen edellyttää fyysistä tutkimusta. Diagnoosin varmistaminen vaatii usein myös muita tutkimuksia, kuten laboratoriokokeita ja kuvantamista. Lisäksi lain mukaan etäeläinlääkäri voi määrätä reseptilääkkeitä vain lemmikille, jonka hän on aiemmin itse tutkinut, Anssi Tast muistuttaa.

Etäeläinlääkäripalvelulla on kuitenkin paikkansa juuri eläinlääkärin avun saatavuuden kannalta.

– On todella tärkeää, että lemmikinomistajat ovat matalalla kynnyksellä yhteydessä eläinlääkäriin ja sitä kautta lemmikit saadaan tarvittaessa ohjattua klinikalle riittävän ajoissa, kiteyttää klinikan johtaja Elisa Lassila.

Lue lisää palvelusta täällä.