Etäeläinlääkäripalvelut yleistyvät – Vastuullinen eläinlääkintä edellyttää yleensä tutkimusta vastaanotolla

tiistai 7. huhtikuuta 2020
kuva-3659-2

Oikean diagnoosin tekeminen edellyttää usein tarkempia tutkimuksia, kuten kuvantamista ja laboratoriokokeita.

  • diagnosointi
  • etäetäinlääkintä
  • tutkimukset
  • vastuullisuus

Useita etäeläinlääkäripalveluita on viime aikoina markkinoitu väittämällä, että niiden avulla voidaan korvata valtaosa vastaanottokäynneistä ja näin säästää kuluissa. Väite on lemmikkien hyvinvoinnin kannalta kyseenalainen, sillä diagnostiikan ja hoidon viivästyminen vaarantavat potilasturvallisuuden ja saattavat johtaa vain entistä korkeampiin hoitokuluihin.

Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Anssi Tast korostaa, että vastuullisesti toimiva eläinlääkintä perustuu klinikalla tehtävään diagnostiikkaan ja diagnoosin mukaiseen hoitoon. Siksi etäeläinlääkäripalvelut voivat vain harvoin korvata klinikkakäynnin.

– Evidensia hoitaa vuosittain noin 400 000 potilasta klinikoillaan. Kun tätä aineistoa katsoo, vain pieni osa olisi edes teoriassa voitu hoitaa etänä. Yllättävän usein omistajan olettamus oireiden aiheuttajasta on jotain aivan muuta kuin tutkimusten perusteella asetettu diagnoosi, Tast toteaa.

Eläinlääketieteen erityispiirteet on huomioitava

Diagnosointi tarkoittaa potilaan tilan mahdollisimman tarkkaa seulomista esitietojen, oireiden, kliinisen tutkimuksen löydösten sekä tarkentavien tutkimusten perusteella. Oikea diagnoosi on edellytys oikealle hoidolle.

Etäeläinlääkärin mahdollisuus tehdä lemmikkieläimelle oikeita diagnooseja ja siten määrätä asianmukaisia hoitoja eroaa huomattavasti humaanilääkärin onnistumismahdollisuuksista hänen hoitaessaan ihmisiä etävastaanotolla.

– Toisin kuin ihmispotilas, lemmikki ei kykene sanoin kertomaan vaivoistaan. Sen vuoksi potilaan tilan, kuten kivun arvioiminen, on eläinlääkärin ammattitaidon varassa ja tässä onnistuminen edellyttää fyysisen tutkimuksen tekoa. Diagnoosin varmistaminen vaatii usein myös muita tutkimuksia, kuten laboratoriokokeita ja kuvantamista, Tast sanoo.

Jos lemmikinomistajia ohjeistetaan etäeläinlääkinnässä tehtävän epävarman diagnoosin pohjalta lemmikkinsä itsehoitoon käyttämällä erilaisia vapaakaupan valmisteita, kuten ravintolisiä, tuloksena on vain arvauksia ja kokeellisia hoitoja.

– Lemmikinomistajille ei pitäisi luoda virheellistä mielikuvaa siitä, että etäeläinlääkinnässä voitaisiin tehdä diagnooseja ja määrätä hoitoja. Niin sanottu etäeläinlääkärin diagnoosi esimerkiksi koiran ontumisesta saattaa päätyä chatin, puheen tai videon varassa aivan muuhun johtopäätelmään kuin oikea, vastuullinen tutkimus päätyisi. Lisäksi vapaakaupan valmisteita ei pidä rinnastaa lääkkeisiin, sillä niiden tehoa ei ole osoitettu lääkkeeltä vaaditulla tavalla. Lääkkeiden määräämisen etäeläinlääkinnässä estää lääkelaki, Tast muistuttaa.

Potilaan edun on aina oltava ensisijainen

Vakuutusyhtiö LähiTapiola on tiedotteessaan tuonut esille, että etäeläinlääkäripalveluista saatavat säästöt vähentävät lemmikkivakuutusten hinnankorotuspaineita vakuutusyhtiön puolella.

– Ymmärrämme vakuutusyhtiön näkökulman hyvin. Kaikessa eläinlääkinnässä potilaan edun tulisi kuitenkin aina olla ensisijainen riippumatta siitä, kuka laskun maksaa. Toivomme kaikkien toimijoiden kunnioittavan sitä, että suurin osa diagnooseista vaatii tutkimuksia eläinlääkärin vastaanotolla ja ilman luotettavaa diagnoosia ei tulisi ottaa kantaa hoitoon, Tast painottaa.

Tastin mukaan etäeläinlääkinnälle on paikkansa myös vastuullisessa eläinlääkinnässä, mutta sen käyttö rajoittuu hoitotarpeen arviointiin, yleisluontoiseen neuvontaan sekä tietyin rajoituksin jo hoidossa olevien potilaiden kontrolleihin.

Koronakriisin aikana Evidensia on avannut eläinlääkärin neuvontanumeron 020 1800 900, josta voi pelkän puhelinmaksun hinnalla saada yleistä neuvontaa sekä hoitotarpeen arviointia. Näin esimerkiksi riskiryhmään kuuluva voi keskustella eläinlääkärin kanssa lemmikkinsä tutkimusten tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä.

Etäeläinlääkintäpalveluita kehitetään Evidensiassa noudattaen sitä periaatetta, että etäpalveluissa ei tehdä diagnooseja eikä siten määrätä hoitoja, vaan tehdään hoitotarpeen arviointia ja potilasohjausta oikeanlaisen asiantuntijan vastaanotolle.

Evidensian valtakunnallinen eläinlääkärin neuvontanumero on avoinna arkisin (ma-pe) kello 8–20 ja viikonloppuisin (la-su) 9–15. Soitto 020-alkuiseen numeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 0,08€/puhelu + 0,07€/min ja matkapuhelinliittymästä 0,08€/puhelu + 0,17€/min