Evidensia varautuu yhdessä alan toimijoiden kanssa tukemaan terveydenhuollon kantokykyä

torstai 26. maaliskuuta 2020
16112016_evidensia_tammisto_netti2-51
  • anestesia
  • korona
  • tehohoito

Evidensia kartoittaa parhaillaan yhteistyössä Yliopistollisen eläinsairaalan ja muiden alan toimijoiden kanssa eläinklinikoilla käytettäviä laitteita ja tarvikkeita, joita koronaepidemian kärjistyessä voitaisiin hyödyntää ihmisten tehohoidossa.

Evidensia kerää tiedot 40 klinikan verkostostaan löytyvistä sopivista laitteista ja tarvikkeista keskitetysti ja välittää ne asianmukaisia kanavia pitkin edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

– Esimerkiksi Evidensian ympäri vuorokauden päivystävissä eläinsairaaloissa Uudellamaalla on kahdeksan suoraan ihmisten ventilaattorihoitoon soveltuvaa anestesiatyöasemaa valvontamonitoreineen. Lisäksi lääkkeiden ja nesteiden tarkkuusannosteluun tarkoitettuja laitteita on kymmeniä. Muut tavanomaisemmat laitteet ja tarvikkeet, joita on käytössä valtaosassa yksityisistä eläinsairaaloista, eivät ole suoraan soveltuvia ihmisten hoitoon, mutta toki niidenkin määriä ja laatua selvitetään, kertoo ELT, eläinanestesiologian dosentti Juhana ”Jussi” Honkavaara Eläinsairaala Evidensia Tammistosta.

Honkavaaran mukaan tällä hetkellä on tärkeää varautua nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja pitää huoli siitä, että jos viranomaisilta tulee laiteluovutuksia koskeva pyyntö tai määräys, logistiset viiveet näiden käyttöönotossa jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Evidensialaisten joukossa on terveydenhuollon koulutuksen saaneita

Evidensian klinikoilla ja eläinsairaaloissa työskentelee monia eläinlääkinnän ammattilaisia, joilla on myös ihmisterveydenhuollon koulutus ja jotka ovat aiemmin työskennelleet esimerkiksi sairaanhoitajina, lähihoitajina tai fysioterapeutteina.

Osana valmiuslain käyttöönottoa hallitus antoi eilen asetuksen, jonka mukaan terveydenhuollon koulutusta saaneita voidaan koko maassa tarvittaessa velvoittaa työskentelemään terveydenhuollossa.

– Toivomme tietysti, ettei tilanne koskaan kriisiydy niin, että ammattilaisiimme tai laitteisiimme todella jouduttaisiin turvautumaan. On kuitenkin erittäin tärkeää, että koko eläinlääkinnän kenttä voi mahdollisuuksien mukaan tukea terveydenhuoltoa, sanoo Evidensian varatoimitusjohtaja, eläinlääketieteellinen johtaja Anssi Tast.