Evidensian eläinlääketieteelliseksi johtajaksi Mirja Kaimio

tiistai 1. elokuuta 2017

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mirja Kaimio on perehtynyt praktiikkatyössään erityisesti lemmikkien ihosairauksiin.

Evidensian uutena eläinlääketieteellisenä johtajana on aloittanut 1.8. pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mirja Kaimio. Kaimio siirtyy tehtävään Evidensian eläinlääketieteellisen asiantuntijan paikalta. Hän on pitänyt myös vastaanottoa mm. Evidensia Eläinsairaala Tammistossa ja Evidensia Aurinkolahdessa, joissa hän jatkaa edelleen eläinlääketieteellisen johtajan tehtäviensä ohella.

”Evidensialla on hienot mahdollisuudet kehittää eläinlääketieteellistä laatua ja -palveluita ja viedä koko alaa eteenpäin. Työssäni keskeisiä tavoitteita onkin parhaiden kehitysideoiden ja toimintatapojen vieminen käytäntöön koko konsernissa. Parhaat toimintatavat nousevat usein esille juuri kliinisessä työssä klinikoilla, ja haluan osaltani tukea näiden asioiden esiin nostamista ja jakamista koko kollegayhteisömme hyödyksi”, Mirja Kaimio sanoo.

”Haluan myös osaltani mahdollistaa sen, että Evidensia on kaikille eläinlääkäreille työyhteisönä mahdollisimman kannustava ja ammatillisesti motivoiva”, Kaimio toteaa.

Edellinen Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja, eläinlääketieteen tohtori Anssi Tast, on aloittanut 21.6.2017 Evidensian varatoimitusjohtajana. Hän jatkaa myös uusien varatoimitusjohtajan tehtäviensä ohella kliinisessä työssä eläinsairaala Evidensia Hattulassa.

”Mirjalla on vahvaa osaamista tehtävän aihepiiristä ja lisäksi hänellä on paljon omakohtaista kokemusta kentältä, ja siten erinomainen näkemys myös eläinlääkärien tarpeista. Eläinlääkärimme tulevat varmasti hyötymään Mirjan työpanoksesta kehitystyössä. Olemme erittäin iloisia saadessamme hänet tehtävään”, toimitusjohtaja Jukka Toivanen ja varatoimitusjohtaja Anssi Tast iloitsevat.

Eläinlääketieteellinen johtaja vastaa Suomessa Evidensian eläinlääketieteellisen laadun kehittämisestä, lääketieteellisestä strategiasta sekä eläinlääkäripalveluiden kehittämisestä. Eläinlääketieteellinen johtaja toimii myös vastuueläinlääkäreiden ammatillisena esimiehenä. Maakohtaiset eläinlääketieteelliset johtajat muodostavat yhdessä konsernin eläinlääketieteellisen johtajan ja hygieniajohtajan kanssa konsernitasoisen eläinlääketieteellisen kehitysryhmän.