Evidensian sisäinen erityisosaamisen määrittely

tiistai 12. maaliskuuta 2024

Eläinlääkäreiden mahdollisuudet tutkia ja hoitaa potilaita ovat kehittyneet, ja asiakkaat odottavat hyvinkin pitkälle menevää osaamista. Koska kukaan ei voi osata kaikesta kaikkea, potilaan lähettäminen eteenpäin voi joskus olla tarpeen. Eläinlääkärin voi kuitenkin olla vaikea tietää, kenelle potilas pitäisi lähettää, sillä Suomessa on vain vähän tietyn erikoisalan kansainvälisiä spesialisteja eli diplomaattitutkinnon suorittaneita eläinlääkäreitä. Kansallinen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärikoulutus antaa hyvän pohjan laaja-alaiseen pieneläinsairauksien hoitoon, mutta ei määrittele osaamisvaatimuksia kapeammille erikoisaloille. Mielestämme kansalliselle, suppeampien erikoisalojen erikoistumiskoulutukselle olisi pieneläinlääketieteessä suuri tarve.

Kansallista suppeampien alojen erikoistumiskoulutusta odotellessa Evidensian Clinical Board on laatinut Evidensiaan sisäisen erityisosaajamääritelmän. Määritelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut tunnistaa tiettyyn osaamisalaan syvällisesti perehtyneet eläinlääkärit, jotta erityisosaamista vaativat potilastapaukset osataan ohjata oikeille henkilöille. Toinen tärkeä tavoite on ollut luoda ammatillisen urapolun runko kaikille niille kollegoille, jotka haluaisivat tarkemmin perehtyä johonkin tiettyyn osaamisalaan.

Evidensiassa erityisosaajan yleisenä koulutusvaatimuksena on pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärikoulutus tai ko. osaamisalan kansainvälinen diplomaattitutkinto. Poikkeustapauksessa erityisosaajaksi voidaan hyväksyä pitkän työkokemuksen perusteella. Lisäksi vaaditaan vähintään 15 päivää omaan erikoisalaan keskittyvää monipuolista kurssimuotoista koulutusta. Omaa osaamista on myös ylläpidettävä aktiivisesti.

Koulutuksen lisäksi vaaditaan riittävä työkokemus. Erityisosaajalla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus oman osaamisalan potilaiden hoidosta siten, että potilasmateriaali koostuu pääosin (> 50 %) ja monipuolisesti kyseisen osaamisalan potilaista.

Evidensian eri toimipisteissä työskentelee tällä hetkellä kymmeniä erityisosaajia, jotka hoitavat lähetepotilaita ja konsultoivat niiden hoidossa. Evidensian erityisosaajat löytyvät digitaalisesta läheteoppaastamme