Henna Laurilasta pieneläinten sisätautien diplomaatti

torstai 21. huhtikuuta 2022
  • diplomaatti
  • eläinlääkäri
  • sisätaudit

Lahden eläinlääkäriasemalla työskentelevä Henna Laurila on valmistunut pieneläinten sisätautien diplomaatiksi European College of Veterinary Internal Medicine -collegesta (dipl.ECVIM-CA). Hän on toinen tutkinnon Suomessa suorittanut eläinlääkäri

Diplomaatin tutkinto on eurooppalainen erikoistumistutkinto, jossa tutkitaan ja hoidetaan koira- ja kissapotilaita valmistuneiden diplomaattien ohjauksessa. Lisäksi tehdään tutkimusta, julkaisuja, esiinnytään ja opetetaan muita eläinlääkäreitä. 

Ennen diplomaatin tutkintoa Henna Laurila on suorittanut neljän vuoden mittaisen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin jatkotutkinnon, opiskellut eläinlääketieteen tohtoriksi sekä saanut pieneläinten sisätautien dosentin arvon. 

Laurilalle sisätautipotilaan ongelmien ratkominen on kuin jännittävää salapoliisityötä, jossa yksi johtolanka johtaa toiseen. Ratkaisun löytäminen potilaan ongelmaan on erittäin palkitsevaa. 

Diplomaattina Laurila ylläpitää osaamistaan jatkuvasti ja pyrkii siihen, että hänellä on aina uusin tieto kehittyvistä tutkimusmenetelmistä ja hoidoista. Hän käy säännöllisesti sisätautikongresseissa, tekee ja julkaisee tutkimuksia sekä kouluttaa opiskelijoita sekä muita eläinlääkäreitä. 

Tutkintoon kuuluu, että diplomaatin tulee olla aktiivinen European Collegen jäsen ja hyödyttää riittävästi muuta yhteisöä. Tätä myös arvioidaan viiden vuoden välein. 

Diplomaatin tutkinnosta Laurila on haaveillut jo heti valmistumisen jälkeen. Silloin diplomaatin tutkintoon tähtääviä residenssikoulutuspaikkoja oli tarjolla vain ulkomailla. Hän kiinnostui tutkinnon suorittamisesta heti, kun se oli mahdollista tehdä pääosin Suomessa. 
 

Diplomaatin tutkinto rankka mutta palkitseva 


Laurila läpäisi ensi yrittämällä molemmat tutkintoon kuuluvat lopputentit. Ensimmäinen tentti käsitteli pääasiassa eläinlääketieteellistä fysiologiaa ja patofysiologiaa. Toinen kaksipäiväinen tentti testasi laaja-alaisesti pieneläinten sisätautiopin koko kirjon aina yksityiskohtaisista tutkimuslöydöksistä käytännön tapausten ratkomiseen aikapaineen alla. 

Tenttiin pääsyä edelsi usean vuoden intensiivinen työskentely. Tenttialue käsitti käytännön opin lisäksi useita oppikirjoja ja tuhansia julkaisuja.   

Aikaisempi tutkimustyö ja diplomaatin tutkinto ovat luoneet Laurilalle laajat verkostot. Hän on muun muassa mukana kansainvälisessä sisätautidiplomaattien ryhmässä, joka pitää kerran kuussa etätapaamisia, joissa käydään läpi uusia julkaisuja ja konsultoidaan potilastapauksista. Laurila kuuluu Evidensian konsultaatioryhmään ja ottaa vastaan sisätautisia lähetepotilaita Lahdessa. 

Laurila toteaa, että mikään hänen aikaisemmista tutkinnoistaan ei ole ollut yhtä rankka ja vaativa kuin diplomaatin tutkinto. Tuhansien sivujen materiaalien opiskeluun häntä kuitenkin motivoi kiinnostava aihe, josta hän aidosti tykkää. 

Laurila on saavuttanut eläinlääketieteessä jo paljon. Hän on myös pieneläinten sisätautien dosentti, eikä pidemmälle ei voi alaa voi enää opiskella. Silti Laurila ajattelee, että on paljon asioita, joita voi vielä oppia. Tulevaisuudessa hän toivoo, että voisi keskittyä enemmän myös perhe-elämään.