Latvialaisen eläinsairaalan johtaja ja kirurgi vierailivat Eläinsairaala Tammistossa

maanantai 29. elokuuta 2022
  • Eläinsairaala Tammisto
  • kansainvälinen yhteistyö
Vetklīnika 24 -eläinsairaalan johtaja Viktorija Zeļenkova (oik.) sekä johtava kirurgi Jekaterina Plaksina Tammiston eläinsairaalan edessä.

Evidensiaan kuuluvan Riikassa Latviassa sijaitsevan Vetklīnika 24 -eläinsairaalan johtaja ja johtava kirurgi vierailivat Eläinsairaala Tammistossa Vantaalla. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa ympärivuorokautisen eläinsairaalan toimintaan liittyvää osaamista kansainvälisesti ja yhtenäistää käytäntöjä eri maissa.

Evidensian Baltian toimintojen johtaja Anne Kemppainen sekä Eläinsairaala Tammiston eläinlääkärit esittelivät sairaalan toimintaa vierailleen kolmen päivän ajan. Riikalaisen Vetklīnika 24 -eläinsairaalan johtaja Viktorija Zeļenkova sekä johtava kirurgi Jekaterina Plaksina tutustuivat erityisesti leikkausaliosastoon, hammasosastoon sekä päivystys- ja tehohoitotoimintaan.

Eläinsairaala Tammisto valikoitui vierailukohteeksi, sillä se tarjoaa laaja-alaisia eläinlääkintäpalveluita perusterveydenhuollosta vaativan tason erikoiseläinlääkäripalveluihin.

Vetklīnika 24 pyrkii laajentamaan toimintaansa sekä palveluitaan, ja suomalaiset eläinsairaalat ovat hyvä inspiraation lähde.

Zelenkova ja Plaksina huomasivat nopeasti eroavaisuuksia suomalaisen ja latvialaisen päivystävän eläinsairaalan toiminnassa. Selkein ero on klinikkaeläinhoitajien rooli.

”Klinikkaeläinhoitajien osaamistaso on hyvin korkea ja he tekevät paljon enemmän asioita itsenäisesti. Olen erityisen vaikuttunut siitä, kuinka ammattitaitoisesti hoitajat monitoroivat eläimiä toimenpiteiden aikana. Kirurgit voivat keskittyä täysin omiin tehtäviinsä”, Vetklīnika 24 -eläinsairaalan johtaja Zeļenkova kertoo.

Suomessa klinikkaeläinhoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä eläinlääkärien kanssa ja huolehtivat esimerkiksi anestesiasta ja sen monitoroinnista itsenäisesti leikkaussaleissa ja hammasosastolla. Zeļenkova haluaa kehittää Vetklinika24-eläinsairaalan toimintatapoja samaan suuntaan ja vahvistaa hoitajien osaamista.

Vierailun keskiössä oli ympärivuorokautisen päivystyssairaalatoiminnan organisoimisen, hoitajatyön ja tiimityöskentelyn kehittäminen.

”Täällä ei ole samanlaista hierarkiaa tiimin kesken kuin Latviassa, jossa eläinlääkärit, hoitajat ja asiakaspalvelijat tunnistaa erilaisista työvaatteista. Kaikki käyttävät samoja vaatteita ja ovat sitä kautta yhtä tärkeitä tiimin jäseniä. Tiimityöskentely on yllättänyt minut positiivisesti”, Zeļenkova sanoo.

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu tulevaisuudessaEläinsairaala Tammiston erikoiseläinlääkäri Maija Hagman, Vetklīnika 24 -eläinsairaalan johtava kirurgi Jekaterina Plaksina sekä johtaja Viktorija Zeļenkova keskustelevat päivystystoiminnan kehittämisestä.

IVC Evidensia osti alkuvuonna Vetminds Invest OÜ:n toiminnot Virossa ja Latviassa. Suomen Evidensia vastaa siis nyt kuudesta Virossa sijaitsevasta klinikasta ja kahdesta eläinsairaalasta, joista toinen on Latviassa.
Evidensian Baltian toimintojen johtaja Anne Kemppainen kertoo, että järjestely mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön eri maiden välillä.

”Teemme yhteistyötä kaikkien IVC Evidensiaan kuuluvien maiden kesken, mutta nyt yhteisen hallinnon takia yhteistyö Baltian kanssa on entistä helpompaa”, Kemppainen sanoo.

Kansainvälinen yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia sekä kouluttamisesta kiinnostuneille eläinlääkäreille että klinikkaeläinhoitajille molemmissa maissa. Samalla koko ala kehittyy, kun molempien maiden eläinsairaalat ottavat käyttöön toistensa hyväksi toteamat toimintatavat.

”Meillä on Suomessa esimerkiksi paljon hoitajia, joilla on paljon opetettavaa latvialaisille hoitotyöntasosta leikkaussalityöskentelyssä, päivystystyöskentelyssä ja hammashoidossa. Varmasti kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset motivoivat kouluttamisesta kiinnostuneita työntekijöitä uudella tavalla”, Kemppainen sanoo.

Tulevaisuudessa yhteistyötä ja koulutuksia jatketaan Riikan Vetklīnika 24 -eläinsairaalan sekä pääkaupunkiseudun eri eläinsairaaloiden välillä.