Maamme ensimmäiset eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon suorittaneet saivat todistuksensa – neljä heistä työskentelee Evidensialla

maanantai 15. kesäkuuta 2020
EAT valmistuneet 06 2020

Klinikkaeläinhoitaja Päivi Suomalainen (vasemmalla) Lappeenrannan Villimyksestä ja Heidi Koponen (keskellä) Eläinsairaala Veteristä valmistuivat ensimmäisestä Suomessa koulutetusta ryhmästä suuntautumisenaan akuutti- ja tehohoito. Niina Manninen ja Linda Sundvik ovat ensimmäiset Turun seudulla erikoisammattitutkinnosta valmistuneet klinikkaeläinhoitajat, Niinalla suuntautumisena anestesia ja Lindalla akuutti- ja tehohoito.

  • EAT
  • erikoisammattitutkinto
  • klinikkaeläinhoitaja

Viime vuoden alussa kymmenen evidensialaista klinikkaeläinhoitajaa aloitti uraauurtavan kouluttautumisen 20-henkisessä pilottiryhmässä. Nyt vajaa puolitoista vuotta myöhemmin muun muassa neljä evidensialaisista teki historiaa valmistuessaan maamme ensimmäisiksi erikoisammattitutkinnon suorittaneiksi eläintenhoitajiksi. Uurastus palkittiin kukituksen lisäksi palkankorotuksella ja entistä monipuolisemmilla ja vastuullisemmilla työtehtävillä.

Todistuksissa koreilee Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, klinikkaeläinhoitamisen osaamisala. Tutkinnon suorittaneet tekivät kovan työn ja samalla historiaa, ja voivat syystä olla itseensä tyytyväisiä.

Yksi tutkinnosta valmistunut on lähiesimies, klinikkaeläinhoitaja Niina Manninen Eläinsairaala Vettorista Raisiosta. Hän on saanut nyt lisätä ammattinimikkeensä perään EAT, anestesia. Niina on Vettorin moniosaaja, jonka löytää usein ortopedin parina työskentelemästä leikkaussalista. Hän pitää erityisesti anestesiavalvonnasta ja toimii monen tuoreen, joskus kokeneemmankin eläinlääkärin oikeana kätenä nukutuksien suunnittelussa. Myös diagnostinen kuvantaminen on hänen erikoisalaansa. Agilitya vapaa-ajallaan harrastava Niina on kouluttautunut jo ennen tätä tutkintoakin monin tavoin Suomessa ja ulkomailla.

– Suurin syy opiskeluun lähtöön oli halu kehittää omaa ammatillista osaamista ja oppia uutta. Tutkinto nostaa oman työn mielekkyyttä ja tietysti myös potilasturvallisuutta tietotaidon lisääntyessä. Siitä on hyötyä koko leikkaussalitiimille, koska tarkoitus on tietysti jakaa omaa osaamistaan muillekin, Niina Manninen kertoo ja mainitsee, että pystyy nyt tekemään esimerkiksi anestesiasuunnitelmaehdotuksia, jotka eläinlääkäri hyväksyy tai muokkaa.

Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä eläinklinikoilla, pieneläinsairaaloissa ja hevossairaaloissa. Erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on lisäksi valmiudet ohjata ja perehdyttää muita työntekijöitä erilaisiin tehtäviin luoden tasavertaisen ja vuorovaikutteisen ilmapiirin. Valinnaisen tutkinnon osan kautta klinikkaeläintenhoitajat voivat toimia osana asiantuntijatiimiä anestesiatoimenpiteissä, tehohoidossa, diagnostisessa kuvantamisessa sekä sisätautien ja kirurgian hoitotyössä. He voivat toimia myös kissojen tai koirien ruokinnan asiantuntijoina.

Tutkintoja olisi mahdollista järjestää ja suorittaa useammassakin opinahjossa, mutta ainakin vielä niitä järjestää vain Taitotalo. Uusi tutkinto sisältää 180 opintopistettä, mikä tarkoittaa hoitajan taustakoulutuksesta ja kokemuksesta riippuen vuoden tai puolentoista puurtamista.

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto on erinomainen jatkokoulutus pieneläinhoitajille tai klinikkaeläinhoitajille. Jotta tutkinnon pystyy suorittamaan, on oltava taustalla useampi vuosi monipuolista hoitajatyötä, kiinnostus tiimityöhön ja osaamisalaan. Opiskelu vaatii myös runsaasti aikaa. Varsinaisia koulupäiviä oppilaitoksen pulpetissa on vain 10 – 20, mutta niiden lisäksi istutaan etäluennoilla ja opitaan joka päivä työssä. Koulutuksessa kirjataan potilastöitä, tehdään läksyjä, päntätään tietoa omaehtoisena opiskeluna ja esimerkiksi valvotaan anestesiassa riskipotilaita ja raportoidaan niistä.

Palkkiona palkankorotus ja työtehtäviä eläinlääkäriltä

Evidensialta valmistuneita odotti työpaikalla mieluinen yllätys, palkankorotus. Yksi mieluisen yllätyksen saaja oli Heidi Koponen, klinikkaeläinhoitaja EAT Eläinsairaala Veteristä Tampereelta. Hän lähti suorittamaan erikoisammattitutkintoa, koska uskoi siitä olevan hyötyä uusissa työtehtävissään päivystävän yksikön tehohoidossa.

– Olen kunnianhimoinen ja tiedonjanoinen. Halusin pilottiryhmään, sillä halusin paitsi oppia myös osallistua tutkinnon ja siihen liittyvän opetuksen kehittämiseen. Olen saanut vaikuttaa todella paljon teho-osaston toimintamalleihin ja tehdä hoitotyön suunnittelua, kehittää sitä parempaan suuntaan, Heidi kiittelee.

Myös tutkinnon suorittaneiden työnkuva siis saattaa muuttua. Kaikki valmistuneet pystyvät nyt tiimin vetämiseen ja itsenäiseen työhön vaikkapa anestesian valvonnassa. Jonkun työ voi olla jatkossa leikkaussalihoitaja-painotteista. Erikoisammattitutkinto mahdollistaa nyt eläinlääkinnässä saman hoitajien työn laajentamisen, mitä humaanipuolella on jo jonkin aikaa harjoitettu. Tällaiselle osaamiselle on alalla huutava pula.

– Voimme tehdä esimerkiksi tehopotilaiden hoitotyön suunnittelua ja työskennellä itsenäisesti eläinlääkärin laatiman hoitosuunnitelman pohjalta. Voin laskea lääkitykset ja nesteytyksen eläinlääkärin antaman ohjeen mukaan. Huolehdin potilaiden ruokinnasta, ruokintasuunnitelman teosta ja vaikkapa nenämahaletkun laitosta. Koen, että tutkinnon suorittaminen on antanut itselle varmuutta työhön ja eläinlääkäreille lisää luottamusta osaamiseeni. Eläinlääkäri tekee aina lääketieteellisen hoitosuunnitelman ja ammattitaitoinen hoitaja pystyy noudattamaan sitä itsenäisesti, laatimaan hoitotyönsuunnitelman potilaan tarpeiden ja erityispiirteiden mukaan, Heidi Koponen selvittää.

Evidensian työntekijöillä on oikeus kouluttautumisrahaan, jolla tutkinto voidaan rahoittaa. Samaan aikaan käydään töissä ja saadaan palkkaa. Nämä seikat turvaavat opiskelijoiden taloudellisen tilanteen opiskelun aikana.

Tutkinto onkin saavuttanut nuoresta iästään huolimatta jo ansaitsemaansa suosiota alalla. Nyt valmistuneiden lisäksi pelkästään Evidensialta on tutkintoa parhaillaan suorittamassa kolmisenkymmentä klinikkaeläinhoitajaa.

Pitkään toivottu tutkinto lisää työmotivaatiota

Nyt tutkinnon saivat Evidensialla valmiiksi Niinan ja Heidin lisäksi Päivi Suomalainen Eläinlääkäriasema Villimys Evidensia Lappeenrannasta ja Linda Sundvik Eläinsairaala Vettorista.

Päivi Suomalainen valmistui klinikkaeläinhoitajaksi vuonna 2014. Aiemmalta ammatiltaan hän on lähihoitaja ja työskennellyt useamman vuoden erikoissairaanhoidossa kirurgian osastolla. Päiviä kiinnostavat erityisesti akuuttihoito ja leikkaussalityöskentely, ja hän suorittikin nyt akuutti- ja tehohoidon erikoisammattitutkinnon.

Linda Sundvik on työskennellyt klinikkaeläinhoitajana vuodesta 2004, Eläinsairaala Vettorissa vuodesta 2007. Hänen erityisosaamistaan ovat akuutti- ja tehohoito, sisätaudit, leikkaussalityöskentely ja silmäpotilaat. Linda on jatkokouluttautunut säännöllisesti koti- ja ulkomaisissa koulutuksissa, ja suorittanut ennen tätä uutta erikoisammattitutkintoa esimerkiksi European School of Veterinary Postgraduate -jatkokoulutuksen Nurses Certificate In Key Nursing Skills.

– Olen jo vuosia toivonut, että eläinpuolen hoitajakin voisi jatkokouluttautua Suomessa. Koen, että hoitajan korkeatasoinen osaaminen helpottaa eläinlääkärin työtä huomattavasti ja tuo lisämielekkyyttä omaan työhön. Ehkä tämä on jo tuonut lisää arvostusta ja luotettavuutta eläinlääkäreiltä, Linda Sundvik arvelee.

Päivi Suomalainen puolestaan on saanut lisämotivaatiota tehdä työtään perusteellisemmin.

– Tutkinto on ravistellut rutiineja ja antanut syyn luoda kasvua omaan ammatillisuuteen. Rakkaus omaa ammattiani ja työtäni kohtaan on syventynyt entisestään. Olen nyt pyrkinyt jakamaan omaa tietotaitoani työpaikallamme työn ohessa ja järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. Eläintenhoitajan työ on äärettömän haastavaa ja monipuolista, mutta se myös antaa paljon. Pidän siitä, kun saan haastaa itseäni ammatillisesti. Silloin huomaa selkeämmin omat kehitystarpeet, Päivi Suomalainen pohtii.

Kun Päivi kuuli, että alalle on luotu tällainen jatkokoulutusmahdollisuus ja vieläpä niin, että sai suuntautua omaa sydäntä lähellä olevalle osa-alueelle, oli päätös valmis, mukaan oli päästävä.

– Olen äärettömän iloinen siitä, että työnantaja on kannustanut ja halunnut tukea tällaista opiskelumahdollisuutta. Saatu palkankorostus taas antaa itselle tunteen, että osaamistani ja panostustani arvostetaan, Päivi kiittelee.

Koulutukseen hakeutuville tehdään yleensä lähtötason kartoitus, jonka perusteella oppilaat valitaan. Ensimmäisiä tutkinnon suorittaneita juhlistetaan yhteisesti valtakunnallisilla eläintenhoitajapäivillä. Vallitsevan koronatilanteen takia päivät on siirretty syksyyn.

Eläinalan ammattilaisten tutkinto luotiin tiimityönä

Akatemian kehityspäällikkö Laura Kortelainen Evidensialta toimi eläintenhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkintoa työstäneen tutkintoryhmän puheenjohtajana.

– Meillä oli tutkintoryhmässä viiden hengen ydinporukka, joka teki tiivistä tiimityötä vuoden ajan. Tutkintoryhmä uudisti ensin vanhan eläintenhoitajan tutkinnon perusteet. Sen jälkeen luotiin kokonaan uusi erikoisammattitutkinto. Puheenjohtajan ominaisuudessa pidin huolta aikatauluista ja johdin palavereja, mutta teimme kyllä kaiken yhdessä tiiminä. Yksin en tehnyt mitään, Laura Kortelainen painottaa ja kehuu yhteistyön sujuvuutta.

– Suurin työ oli luoda EAT-lyhenteellä tunnetun tutkinnon perusteet tyhjästä. Käytimme pohjana muita erikoisammattitutkintoja ja alan verkostoa, ja opiskelimme opetushallinnon virallisia kiemuroita.

Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan lisäksi uudessa tutkinnossa on valittavana myös muita osaamisaloja. Tutkinnolla voi erikoistua eläinten kouluttamiseen, koe-eläinten tai eläintarhaeläinten hoitamiseen, eläinkauppa- tai eläinhoitola-alaan, eläinten kouluttamiseen tai trimmaamiseen ja eläinalan yritystoimintaan.

Eläintenhoitajat ovat eläinten hyvinvoinnin ammattilaisia, jotka vastaavat eläinten perushoidosta ja hyvinvoinnista. He toimivat hoitotyössään eläinten hyvinvointia edistäen, itsenäisesti, vastuuntuntoisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden ja eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Nämä uudet ammattilaiset hallitsevat osaamisalansa vaativat työelämä- ja asiakaspalvelutaidot ja kehittävät osaamistaan tutkinnon suorittamisen jälkeenkin.

Laura Kortelainen on enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen.

– Kehitettävää löytyi vielä muutaman osa-alueen toteutuksessa koulutuksen alettua, mutta tähän reagoitiin jo 20 ensimmäisen opiskelijan pilottiryhmän aikana ja tehtiin tarvittavat muutokset. Tämä tehtävä kuuluu kyllä top kolmen joukkoon työurallani. Olen tästä todella ylpeä tiimini kanssa, Kortelainen kiittelee.

Myös hän on kukituksen ansainnut.

Tutkinnon luoneen tutkintoryhmän tiimityö toimi loistavasti ja synnytti siksi erinomaisen tuotoksen. Kuvassa tutkintoa suunnittelemassa vasemmalta kouluttaja Kirsi Hallsten-Karvinen Taitotalosta, academy development manager Laura Kortelainen Evidensiasta, hoitaja Johanna Ollila Yliopistollisesta eläinsairaalasta ja kouluttaja Satu Hirsilä Taitotalosta. Kuvasta puuttuu tiimiin myös kulunut kouluttaja Harriet Sandfors Taitotalosta.

Faunapharma ja Berner muisti tutkintoryhmää kunniamaininnalla eläintenhoitajapäivillä 2019. Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut jälleen laadukkaan osan joukkoonsa.