Perustietoa Suomen Evidensian toiminnasta

perjantai 9. helmikuuta 2024

Viime aikoina eri medioissa on esitetty kriittisiä näkemyksiä Evidensiasta ja laajemmin eläinlääkäritoimialasta. Tässä perustietoa koskien Evidensiaa ja tärkeää toimialaamme.

 

1. Miksi eläinlääkäripalvelujen hinnat vaihtelevat?

Eläinlääkäripalvelun hinta heijastaa tarjottujen palveluiden laatua ja laajuutta. Kattavat palvelut ovat mahdollisia vain korkeasti koulutettujen ja asiantuntevien eläinlääkäreiden, hoitajien ja muun henkilöstön ansiosta.

Jokaisen Evidensian klinikan hinnoittelu perustuu tarjottavien palveluiden laajuuteen ja sisältöön. Klinikan palvelutarjontaan vaikuttavat henkilöstön mahdollinen erikoisosaaminen, käytössä oleva laitteisto ja toimitilat.

Tarjoamme korkealaatuisia palveluita lemmikin omistajille, jotka lopulta tekevät päätöksen käyttämästään eläinlääkäristä.

 

2. Miten eläinlääkäripalvelujen hinnoittelu määräytyy?

Evidensian keskitetty tukiorganisaatio tuottaa useiden eri tekijöiden perusteella analyyseja ja suosituksia hinnoittelun tueksi. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. klinikan henkilökunnan osaamisen ja erikoistumisen taso, toimitilat, palveluiden laajuus sekä klinikan toiminta-alue.

Klinikkatasolla hintasuositukset yhdistetään paikalliseen tietämykseen, jotta voimme varmistua reiluista ja kilpailukykyisistä hinnoista.

 

3. Miksi eläinklinikat päättävät liittyä Evidensian verkostoon?

Eläinklinikan toimiminen osana suurempaa verkostoa, kuten Evidensia, tuo selkeää hyötyä niin eläinlääkäreille, lemmikeille kuin lemmikin omistajille. Verkostoomme kuuluvat toimijat hyötyvät laajemman organisaation laajasta osaamisesta, resursseista, tuesta ja taloudellisista panostuksista.

Lemmikkieläinten määrän kasvaessa ja eläinlääketieteen kehittyessä toimiminen osana Evidensian verkostoa tarjoaa eläinlääkäreille monia etuja: hallinnollisten tehtävien väheneminen, laajat koulutusmahdollisuudet, resurssien jakamisen klinikoiden välillä sekä taloudellisen tuen uusien laitteiden hankintaan ja tilojen parantamiseen. Tätä kautta pystymme kehittämään lemmikkien hoidon tasoa, omistajille tarjottavia palveluita ja hoitotiimiemme työolosuhteita.

 

4. Rajoittaako Evidensian verkostossa toimiminen eläinlääkäreiden hoitovaihtoehtoja?

Kaiken toimintamme keskiössä on hoitamiemme lemmikkien hyvinvointi. Olemme sitoutuneet siihen, että eläinlääkäreillämme on vapaus ja päätösvalta kliinisen työn osalta. Jokainen meillä työskentelevä eläinlääkäri on vastuussa hoitamiensa lemmikkien tutkimuksista ja hoidoista. Tutkimus- ja hoitovaihtoehdoista keskustellaan aina omistajien kanssa.

Eläinlääkäriemme tukena toimii kokeneista eläinlääkäreistä ja hoitajista koostuva Evidensian Clinical Board, jonka asiantuntemusta eläinlääkärimme voivat hyödyntää kaikissa tilanteissa. Clinical Board varmistaa Evidensian eläinlääketieteellisen toiminnan korkean tason ja antaa suosituksia eläinlääketieteellisen kehitystyön osalta.

 

5. Mitä tehdään, jos asiakkaalla ei ole varaa hoitoihin?

Olemme tietoisia siitä, että lemmikin omistajat voivat kohdata taloudellisia haasteita lemmikkiensä hoitokustannusten osalta. Eläinlääkärimme ottavat tämän huomioon, kun he keskustelevat lemmikin hoitovaihtoehdoista omistajan kanssa.

Kannustamme kaikkia asiakkaitamme puhumaan avoimesti jo varhaisessa vaiheessa mahdollisista taloudellisista haasteista, jolloin eläinlääkärimme osaavat tarjota tilanteeseen sopivia hoitovaihtoehtoja. Kannustamme kaikkia lemmikkieläinten omistajia hankkimaan lemmikkivakuutuksen, jolloin lemmikkiin liittyvät odottamattomat tilanteet ovat taloudellisesti paremmin ennakoitavissa.

 

6. Suosittelevatko ja tekevätkö eläinlääkärit tarpeettomia hoitoja, jotta he voivat veloittaa enemmän?

Kunnioitamme ja kohtelemme lemmikkejä aina empaattisesti. Teemme aina vain lääketieteellisesti ja eettisesti perusteltuja tutkimuksia ja hoitoja.

Eläinlääkäri arvioi ja suunnittelee jokaisen käynnin hoitotoimenpiteet lemmikin kliinisen tarpeen perusteella. Tavoitteena on aina lemmikin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttaminen. Eläinlääkäri keskustelee aina hoitotoimenpiteistä omistajan kanssa, ja lopulta omistaja tekee päätöksen hänelle esitettyjen vaihtoehtojen ja eläinlääkärin suosituksen perusteella.

 

7. Mikä on Evidensian osuus Suomen eläinlääkintämarkkinasta?

Evidensialla on Suomessa yhteensä 47 klinikkaa ja sairaalaa. Suomessa on noin 500 pieneläinlääkintää tarjoavaa klinikkaa, sairaalaa tai yksittäistä palveluntuottajaa. Merkittävä osa palveluntarjoajista on kunnallisia vastaanottoja ja pieniä itsenäisiä ammatinharjoittajia.

 

8. Tekevätkö Evidensian klinikat voittoa lääkemyynnillä?

Evidensian klinikat toimivat alan yleisen käytännön mukaisesti, eli lisäämme lääkkeiden hintaan potilashoitojen aikana syntyvän hävikin osuuden. Evidensian klinikoiden toimintatapa on lainsäädännön mukaista (EU:n Eläinlääkeasetus 2019/6, Lääkitsemislaki 387/2014 ja siihen liittyvät asetukset). Toiminnan valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

 

9. Mikä on E-Lääketukku Oy ja mitä se tekee?

E-Lääketukku Oy on IVC Evidensia konsernin perustama ja johtama eläinlääkintäalan tukkuliike. IVC Evidensia vastaa kokonaisuudessaan E-Lääketukun toiminnasta. E-Lääketukun tarkoituksena on varmistaa eläinlääkkeiden ja muiden eläinlääkintätuotteiden saatavuus ja toimitusvarmuus Evidensian klinikoille Suomessa.

 

10. Toimiiko E-Lääketukku Oy lain mukaan – eikö katteen lisääminen lääkemyyntiin ole kiellettyä?

E-Lääketukku Oy ei lisää katetta klinikoille myymiensä lääkkeiden hintoihin. E-Lääketukku Oy on auditoitu viranomaisten toimesta, kuten myös kaikki muut Suomessa toimivat tukkuliikkeet. E-Lääketukku toimii paikallisen lainsäädännön (Lääkelaki 395/1987) mukaisesti ja on FIMEA:n (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) valvonnan piirissä. Kyseessä on eri lainsäädäntö kuin se, joka kattaa kysymyksessä 8 mainitun toiminnan.

 

11. Kouluttaako Evidensia henkilöstöään asiakkaiden kanssa käytävän hintakeskustelun osalta?

Evidensian toimintaohjeena on, että mahdollisten hoitovaihtoehtojen kustannuksista keskustellaan aina avoimesti ennen hoidon aloittamista. Näin varmistetaan, että asiakkaamme voivat tehdä hintatietoon perustuvia päätöksiä hoidon osalta. Tämä toimintamalli on sisällytetty Evidensian perehdytysohjelmaan ja toimintaohjeisiin.

 

12. Miten Evidensia tukee henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia?

Työnantajana työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi ovat meille kunnia-asia. Kuten myös muilla hoiva-aloilla, myös eläinlääkärin ammatissa osa kollegoista kamppailee jaksamisen ja mielenterveyden haasteiden kanssa.

Evidensialla on useita henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista tukevia ohjelmia. Ohjelmien kautta autamme työntekijämme kehittämään vuorovaikutustaitoja, hallitsemaan stressiä, huolehtimaan fyysisestä terveydestään ja edistämään henkistä hyvinvointia työssään.

Tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötämme Suomen Eläinlääkäriliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme, koko toimialan työhyvinvoinnin parantamisen. Yhtenä esimerkkinä voimme ylpeänä mainita tukemme EPE-puhelinpalvelulle, joka mahdollistaa eläinlääkärille kollegatuen hänen kohdatessaan kuormittavia tilanteita.