Edistämme potilasturvallisuutta HaiPro- ja RiskiPulssi-järjestelmien avulla

tiistai 12. maaliskuuta 2024

Tavoitteenamme on taata lemmikeille mahdollisimman hyvä ja virheetön hoito. Evidensiassa potilaskäyntejä on vuosittain noin puoli miljoonaa ja kun työtä tekee ihmiset, niin myös ihmimillisiä virheitä tapahtuu jonkin verran väistämättä. On erittäin tärkeää, että kun kaikki ei suju kuten Strömsössä, havainnoimme nämä tilanteet, kerromme niistä avoimesti ja pohdimme miten vastaavia tilanteita voisi jatkossa ennaltaehkäistä. Potilaiden hoitoon liittyvien vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen, niistä ilmoittaminen ja tapahtumista oppiminen on merkityksellistä, jotta voimme edelleen parantaa eläinten saamaa hoitoa ja hoidon laatua.

Evidensian kolmessa suuressa eläinsairaalassa on jo vajaan parin vuoden ajan ollut käytössä HaiPro- ohjelmisto, joka on suomalaisen Awanic-yrityksen kehittämä järjestelmä potilasturvallisuuden edistämiseksi. HaiProa käyttävät Suomessa yli 200 sosiaali- ja terveysalan toimijaa, terveysasemista suuriin sairaaloihin. Ihmisten terveydenhuollossa potilaiden hoidon vaaratapahtumista raportointi ja tapahtumien käsittely on välttämätön osa laadukasta terveydenhuoltoa. Eläimillä vastaavaa lainsäädäntöä ei ole, mutta yhtä lailla erityisesti eläinsuojelulain näkökulmasta potilaille sattuvien vaara- ja haittatapahtumien raportointi on hyvin tärkeää, koska moni tapahtuma saattaa aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä tai pitkittynyttä toipumista.

Vaara- ja haittatapahtumat voivat liittyä lääkitsemiseen, tiedonjakoon, laitteiden toimivuuteen tai erilaisiin uhkatilanteisiin. Epäselvän kirjauksen tai laskuvirheen vuoksi potilas voisi saada väärän annoksen lääkettä, laitteen toimintahäiriö voisi aiheuttaa anestesianaikaisen hätätilanteen tai puutteellinen tiedonkulku johtaa potilaan hoidon viivästymiseen. Vaikka tämän tyyppiset tilanteet ovat inhimillisiä, ne on usein selkeillä toimintatavoilla vältettävissä. Tilanteiden näkyväksi tuominen mahdollistaa toiminnan ja ohjeiden selkiyttämisen ja muuttamisen ja johtaa parempaan potilaan hoitoon.

HaiPron rinnalle otimme Evidensian kaikissa toimipisteissä vuoden 2024 alusta käyttöön myös RiskiPulssi-järjestelmän, joka sisältää paitsi työturvallisuuden parantamiseen liittyviä osioita, myös eläinpotilaiden hoidon laadun tarkempaan seurantaan liittyviä toimintoja. Näiden apuvälineiden avulla pystymme entistä paremmin kohdentamaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen liittyvien ohjeistusten laatimista ja tarkentamista niihin osa-alueisiin, joissa vaaroja ja riskejä esiintyy yleisimmin.