Tiedote koskien Kennelliiton päätöstä luolakoirakokeista

torstai 30. marraskuuta 2023

Kennelliiton tuore päätös jatkaa elävän kohde-eläimen käyttöä luolakoirakokeissa on herättänyt runsaasti keskustelua eri sidosryhmissä. Evidensia on ottanut aiheeseen kantaa jo vuoden 2022 tammikuussa ja kantamme on edelleen sama – luolakoirakokeet elävällä ketulla tulisi kieltää. 

Meille eläinten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja Evidensialla on selkeä kanta luolakoirakoetoimintaan. Eläinsuojelulain lausuntovaiheessa 2022 annoimme oman lausuntomme lakiehdotukseen ja otimme kantaa mm. elävien kohde-eläinten käyttöön. Totesimme tuolloin, että luolakoirakokeet elävällä ketulla tulisi kieltää. Seisomme edelleen tämän kannanoton takana. 

Kennelliitto on tietoinen yrityksemme kannasta koskien luolakoirakokeita. Olemme käyneet asiasta aktiivista keskustelua Kennelliiton kanssa ja tulemme myös jatkossa jatkamaan tätä keskustelua, jotta myös meidän tavoitteemme elävän ketun käytöstä luolakoirakokeissa loppuisi. 

Luolakoirakokeiden ohella Kennelliiton toiminta kattaa laajan kirjon erilaisia koiriin liittyviä tapahtumia ja useissa näistä tulee olla eläinlääkärivalmius. Tällä valmiudella taataan tapahtumiin osallistuvien koirien hyvinvointi ja tarvittavan avun välitön saatavuus. Olemme toimineet eläinlääkintäpalvelun tarjoajana useissa Kennelliiton tapahtumissa ja näin tuoneet oman panoksemme koirien hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tulevilla Koiramessuilla tuotamme tapahtuman eläinlääkäripalvelun. Tämän lisäksi pyrimme ylläpitämään messuilla käytävää keskustelua lemmikkien vastuullisesta hankinnasta ja pidosta, niin näytteilleasettajien kuin messuvieraiden kanssa. 

Lue täältä lausuntomme eläinsuojelulakiin kokonaisuudessaan, luolakoiratoimintaan viitataan pykäliä 13 ja 45 koskevissa kohdissa.

Päivitys tilanteeseen 1.12.23: Kennelliiton sidsoryhmät, kuten Evidensia, ja Kennelliiton jäsenet ovat tehneet vaikutustyötä Kennelliiton suuntaan ja Kennelliiton hallitus kutsuu nyt pikaisesti neuvotteluun kaikki luolakoirien taipumuskokeita järjestävät rotujärjestöt. Lue lisää täältä.