Diabetes ja harmaakaihi koiralla

Diabetekseen sairastuneella koiralla silmän sisäinen sokeripitoisuus on poikkeava. Näin tapahtuu, riippumatta siitä, onko lääkitys tasapainossa tai miten varhain lääkitys on aloitettu sairauden alkamisesta. Silmän sisäisen sokeriepätasapainon myötä linssin sisälle alkaa kertyä nestettä, minkä seurauksena linssi turpoaa ja sen sisälle kehittyy valoa läpipäästämättömiä tiivistymiä. Linssiin kehittyy harmaakaihi eli katarakta. Tiivistymät kasvavat ajan kuluessa johtaen lopulta linssin täydelliseen samentumiseen eli niin kutsuttuun totaalikataraktaan, joka sokeuttaa silmän. Muutokset voivat olla nopeita; jopa 24 h kuluessa diabeteksen alkamisesta kaihimuutos voi olla täydellinen ja potilas on sokeutunut. Jonkinasteisen kaihimuutoksen on todettu kehittyvän 80 %:lla diabeetikoista viimeistään 1,5 vuoden sisällä sairauden alkamisesta. Muutokset ovat lopulta aina molemmissa silmissä, mutta muutokset voivat alkuun olla eriasteisia.

Sen lisäksi, että potilas menettää, pahimmillaan jopa hyvin nopeasti, näkökykynsä, diabeetikon kaihimuutos ylläpitää silmän sisäistä tulehdusreaktiota nk. väri- ja suonikalvon tulehdusta jo hyvin varhaisessa vaiheessa kaihimuutosten ilmaannuttua. Linssin ympärillä oleva kapseli on kaihimuutosten takia muuttunut ja se vuotaa kaihiintuneen linssin sisältöä ympäristöönsä silmän sisällä. Tästä seuraa silmän sisäinen tulehdusreaktio, eräänlainen ”vierasesinereaktio”, jossa silmä pyrkii puolustautumaan tulehdusreaktiota vastaan. Tämän tulehdusreaktion hillitseminen lääkityksen (yleensä silmätipat) avulla on ensisijaisen tärkeää, jotta voimme välttää muiden hankalampien, toissijaisten ongelmien kehittymistä tulehdustilan pahentuessa (kuten silmänpainetauti, verkkokalvon irtaumat jne).

Kaihi ei ole kivulias tila, sen kehittymistä ei voida estää, mutta varhain aloitetulla kontrolloidulla oikealla lääkityksellä voimme estää toissijaisten kivuliaiden ongelmien, kuten silmän sisäisen tulehdusreaktion, kehittymistä. Kaihi on silmän sisäistä tulehdusreaktiota ylläpitävä ”voima” ja sokeuttavana sairautena pahimmillaan merkittävä este potilaan täysipainoiselle elämälle.

Koiran kaihileikkaus

Silmien näkökykyä uhkaava kaihi aiheuttaa useille potilaille (ja omistajille) eriasteisia ongelmia. Näkökykyä uhkaavan kaihin hoito on kaihileikkaus. Kaihileikkauksessa linssin samentunut sisältö poistetaan fakoemulsifikaatiomenetelmällä ja tilalle asetetaan mahdollisuuksien mukaan keinolinssi. Tällä toimenpiteellä potilaan näkökyky saadaan säilytettyä, lisäksi kaihin aiheuttamaa silmän sisäistä tulehdusreaktiota hillittyä. Leikkauksen jälkeen diabeetikoilla jatketaan tulehdusreaktiota rauhoittavaa lääkitystä (silmätippoja) usein koko eliniän. Kaihileikkaushoidon ennuste tänä päivänä on hyvä, potilasseurannassa 2 vuoden kuluttua leikkauksesta yli 90 %lla kaihileikatuista potilaista näkökyky on edelleen hyvä.

On siis hyvin tärkeää, että diabeetikon silmät tutkitaan huolellisesti säännöllisin väliajoin, jotta voidaan arvioida silmien tilannetta, hoitovaihtoehtoja ja niiden ennustetta. Silmätutkimuksessa tutkitaan ja arvioidaan silmänpohjat (jos vielä mahdollista), kaihin eteneminen, silmien sisäinen paine, sarveis- ja sidekalvojen kunto sekä kyynelnesteen tuotto. Mitä varhaisemmassa vaiheessa aloitettu silmien hoito (silmätippalääkitys ja leikkaushoito), sitä parempi ennuste. Uusien entistä parempien insuliinihoitojen ja muun kehittyneen tukihoidon avulla diabetekseen sairastunut koira voi elää täysipainoista onnellista elämää jopa 10 vuoden ajan. Silmien terveystilan säilyttäminen on arvokas osa potilaan kokonaishoitoa.

Kissoilla diabeteksen aiheuttama kaihi on harvinainen ja etenee hyvin hitaasti.

Katso myös artikkelit:

Harmaakaihi eli katarakta ja sen kirurginen hoito
Elämä sokean lemmikin kanssa

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa