Geenitutkimus koirien terveydenhoidon apuna

Geenitutkimus pyrkii tunnistamaan koirien perinnöllisten sairauksien ja rakenteellisten sekä käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien geenitaustaa. Koirilla tunnetaan noin 650 perinnöllistä ominaisuutta tai sairautta, joiden löytämiseksi on tutkittu eri rotuja ympäri maailmaa. Näistä ominaisuuksista noin 200 on nyt kerätty yhteen ainoaan analyysiin, MyDogDNA-testiin, joka auttaa ymmärtämään koirasi yksilöllistä terveysperimää.

Koiran perimän tunteminen auttaa sinua huomioimaan perinnölliset tekijät sen hoidossa ja muussa yhteisessä arjessanne.

Ominaisuuksien periytyminen ja ilmeneminen

Resessiivisesti periytyvä ominaisuus

Suurin osa koirilla esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista periytyy resessiivisesti eli peittyvästi. Koiran tulee tällöin pääsääntöisesti periä sairauden taustalla oleva geenivariantti molemmilta vanhemmilta, jotta sairaus ilmenee.

Koiran periessä geenivariantin vain toiselta vanhemmaltaan, se on geenivariantin kantaja. Tällöin se kantaa sairauteen yhdistettyä geenimuotoa perimässään ilman, että sairauden oireita välttämättä koskaan ilmenee. Kuitenkin, kun kaksi saman geenivariantin kantajaa paritetaan, osa syntyneistä pennuista voi olla geneettisesti sairaita eli perinnöllisesti alttiita kyseisen sairauden puhkeamiselle.

Tällaisia sairauksia ja ominaisuuksia ovat mm. von Willebrandin verenvuotosairaudet, kondrodysplasia eli tappijalkaisuus ja synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta.

Dominantisti periytyvä ominaisuus

Harvemmin ilmenevissä, dominantisti eli vallitsevasti periytyvissä sairauksissa vain toiselta vanhemmalta peritty geenivariantti riittää aiheuttamaan koiralle alttiuden sairaudelle.

Tällaisia sairauksia ja ominaisuuksia ovat tietyillä roduilla mm. perinnöllinen harmaakaihi ja eräät sokeutumiseen johtavat verkkokalvon surkastumiset.

Geenien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus

Monet yleiset koirien terveysongelmat ovat monitekijäisiä, eli niiden taustalla on useiden geenien yhteisvaikutus. Tällöin oireiden ilmenemiseen vaikuttavat geenivarianttien lisäksi erilaiset ympäristötekijät, mm. koiran elintavat. Monitekijäisten ominaisuuksien ja sairauksien periytyvyyttä ja ilmenemistä on vaikeampi ennustaa, sillä ympäristötekijät voivat suojata tai lisätä koiran riskiä sairastua.

Tällaisia sairauksia ovat mm. syövät, lonkkavika ja epilepsian useat muodot.

Geenisanastoa

DNA- tai geenitesti = Koiran DNA:sta luetaan kohtia, joissa sijaitsee perinnöllisille sairauksille altistavia tai eri ominaisuuksiin yhdistettyjä geenivariantteja. DNA:n luenta paljastaa esimerkiksi, onko koira testatun sairauden suhteen normaali, kantaja vai geneettisesti sairas.

Normaali = Geneettisesti terve koira, joka ei lainkaan kanna testattua, sairauteen liitettyä geenivarianttia.

Kantaja = Koira kantaa toisessa kromosomissaan yhtä kopiota testatusta sairauteen liitetystä geenivariantista ja toisessa normaalia geenimuotoa. Tällä löydöksellä ei yleensä ole merkitystä koiran terveyden kannalta. Jalostuksessa kantajuudella on merkitystä, sillä kahden kantajan yhdistäminen voi tuottaa sairastuvia yksilöitä.

Sairas = Koira kantaa molemmissa kromosomeissaan kopiota testatusta sairauteen liitetystä geenivariantista. Sen todennäköisyys sairastua testattuun sairauteen on kohonnut. Kaikki sairaudet eivät kuitenkaan välttämättä koskaan puhkea perinnöllisestä alttiudesta huolimatta. Hoitava eläinlääkärisi auttaa tulkitsemaan juuri sinun koirasi testituloksen oikein ja tekee sen perusteella tarvittaessa hoitosuosituksen.

Tutustu MyDogDNA-testiin

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa