Koiran diabetes

Koiran diabetes vastaa lähinnä ihmisen nuoruusiän diabetesta (Tyyppi 1 diabetes), jolloin haima ei enää kykene itse tuottamaan insuliinia, vaan koira tarvitsee insuliinipistoksia koko loppuikänsä ajan. Narttukoirille saattaa puhjeta diabetes juoksuaikaa seuraavien hormonimuutosten johdosta. Jos narttu saadaan steriloitua riittävän nopeasti ja näin myös hormonitoimintaa hillittyä, sillä voi olla mahdollisuus parantua diabeteksesta niin, että se ei enää tarvitse päivittäisiä insuliinipistoksia.

Insuliinin merkitys sokeriaineenvaihdunnassa

Insuliini on haiman erittämä hormoni, jota vapautuu haimasta verenkiertoon veren sokerimäärän noustessa. Insuliinin tehtävänä on siirtää veren sisältämä sokeri eli glukoosi verenkierrosta solujen sisälle. Koiran diabeteksessa on tavallista, että haima ei enää eritä insuliinia ja tästä on seurauksena verensokeritason nouseminen. Sokeria alkaa erittyä virtsaa, mikä johtaa lisääntyneeseen juomiseen ja virtsaamiseen. Tämä onkin usein ensimmäinen oire, jonka omistaja havaitsee. 

Hoitamaton koiran diabetes voi johtaa laihtumiseen  ja joskus diabetes ehtii aiheuttaa silmäoireita, ennen kuin se huomataan. Koiran diabetes altistaa koiran hyvin nopeasti harmaakaihille, joka näkyy ulospäin silmässä tiivistyminä tai samentumina.  Tiivistymät suurentuvat usein nopeasti ja ne aiheuttavat lopulta näkökyvyn menetykseen. Näön menettäminen voi tapahtua muutamien päivien kuluessa.

Koiran diabeteksen riskiryhmät

Koiran diabetes muistuttaa ihmisen ykköstyypin diabetesta. Sen puhkeamisessa perinnölliset tekijät ja muut sairaudet ovat määräävämpiä tekijöitä kuin elintavat. Leikkaamattomat nartut ovat suuremmassa riskiryhmässä, sillä juoksuaikaan liittyvät hormonimuutokset voivat aikaansaada diabeteksen puhkeamisen. Tietyt koirarodut ovat alttiimpia diabetekselle kuin toiset. Diabetes on yleisempää yli seitsemän vuoden ikäisillä koirilla kuin tätä nuoremmilla. Haimatulehdus, varsinkin toistuvasti sairastettuna, kasvattaa diabeteksen puhkeamisen riskiä. Usein syytä diabeteksen puhkeamiselle ei kuitenkaan tiedetä. 

Koiran diabeteksen diagnosointi ja seuranta

Koiran diabetes diagnosoidaan oirekuvauksen, veri- ja virtsanäytteiden perusteella. Verestä tutkitaan glukoosi eli verensokeri. Korkea glukoosipitoisuus yhdessä sokeripitoisen virtsan kanssa on merkki mahdollisesta diabeteksesta. 

Virtsanäytteen tutkimisessa kiinnitetään huomio virtsaan erittyvään glukoosiin ja ketoaineisiin sekä mahdolliseen virtatietulehdukseen, sillä diabetesta sairastava koira on alttiimpi saamaan virtsatietulehduksen.

Koiran diabeteksen hoito

Koiran diabetesta diabetesta hoidetaan säännöllisillä insuliinipistoksilla ja ruokavaliolla. Mahdolliset muut sairaudet tai lääkitykset, jotka vaikuttavat insuliinihoitoon selvitetään ja pyritään hoitamaan.

Vastaanotolla käydään omistajan kanssa tarkasti läpi oikea pistotekniikka ja insuliini käsittely. Pistäminen on helppo oppia ja koira harvoin edes huomaa pistämistä. Helpoin insuliinin annostelutapa on käyttää insuliinikynää, jossa on insuliinisäiliö ja hyvin ohut huomaamaton neula kynän sisällä.

Ylenmääräinen juomisen ja virtsaamisen tulisi helpottaa noin viikossa insuliinihoidon aloittamisen jälkeen.

Koska diabeetikkokoiran silmiin saattaa kehittyä kaihia, suositellaan kaikille diabetesta sairastaville koirille säännöllisiä kontrollikäyntejä myös silmäsairauksiin perehtyneen eläinlääkärin vastaanotolla. 

Ruokinta diabeteksen hoidossa

Ruokailujen tulee olla säännöllisiä, sillä diabetesta sairastavan koiran verensokeri tulee pysyä mahdollisimman vakaana. Diabeetikkokoirille on juuri niiden tarpeita varten suunniteltuja erikoisruokia, joita saa ostaa vastaanotolta. Diabeetikkokoiralle ei ole hyvä antaa ylimääräisiä makupaloja, ellei ole syytä epäillä liian matalaa verensokeria.  

Hypoglykemia ja insuliinishokki

Hypoglykemia tarkoittaa liian alhaista verensokeria. Diabetesta sairastavalla koiralla verensokeri voi laskea liian alas, jos annetun insuliinin määrä on liian suuri suhteessa syödyn ruuan määrään. Hoitamattomana hypoglykemia voi johtaa tajuttomuuteen eli niin sanottuun insuliinishokkiin.

Hypoglykemian oireita ovat väsymys, vapiseminen, horjuminen ja mahdollinen tajunnan menettäminen. Hypoglykemiasta kärsivän koiran verensokeri tulee saada nousemaan ja ensiapuna koiran ikeniin hierotaan hunajaa. Tajuton koira tulee kuljettaa mahdollisimman nopeasti eläinlääkäriin.

Hyperglykemia

Hyperglykemia eli liian korkea verensokeri ei ole sokeritautia sairastavalle koiralle yhtä vaarallinen tila kuin aikaisemmin mainittu hypoglykemia. Pitkään jatkuessaan se voi olla elimistölle haitallinen. 

Ketoasidoosi

Ketoasidoosi syntyy hoitamattoman tai huonossa hoitotasapinossa olevan diabeteksen seurauksena. Ketoasidoosista kärsivän koiran henki saattaa saattaa elimistön happamuuden vuoksi haista makeahkolle asetonille. Ketosasidoosi saattaa olla hengenvaarallinen ja vaatii aina eläinlääkärin hoitoa. 

Katso tästä lähin päivystävä Evidensia-eläinsairaala

Koiran diabeteksen kotihoito ja kontrollikäynnit

Diabetesta sairastavan koiran elämänrytmin tulee olla mahdollisimman säännöllinen. Diabetes ei hyvin hoidettuna estä normaalia, pitkää elämää, mutta sairaus vaatii omistajalta huolellisuutta koiran hoidossa. Hoidon kulmakivinä ovat säännölliset insuliinipistokset sekä diabeetikkokoiralle sopiva ruokinta ja liikunta. 

Varsinkin sairauden alkuvaiheessa koiran sokeritauti tarvitsee useita kontrollikäyntejä eläinlääkärillä, jotta lääkitys saadaan vakiinnutettua sopivalle tasolle. Kun koiran hoitotasapaino on löytynyt, voidaan kontrollikäyntejä harventaa. Ei ole kuitenkaan harvinaista, että insuliiniannosta joudutaan aina silloin tällöin muuttamaan, joten hyvä hoitosuhde eläinlääkäriin on oleellista.  

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan