Perinnöllisiä sairauksia voi hoitaa, kun koira tutkitaan varhain

Luuston, silmien ja sydämen virallisista tarkastuksista hyötyvät kaikki koirat – myös kotikoirat ja sekarotuiset.

Koirille yleiset perinnölliset sairaudet ja viat voivat puhjetessaan heikentää merkittävästi lemmikin elämänlaatua – esimerkiksi aiheuttamalla kipua ja rajoittamalla liikkumista. Evidensian virallisen tarkastuksen jälkeen koiranomistaja on tilanteen tasalla niin lemmikin terveydentilan kuin mahdollisten riskisairauksien suhteen. Kun koira tutkitaan ajoissa, perinnöllisiäkin sairauksia voidaan hoitaa.

Erikoistuneet eläinlääkärit tekevät Evidensia-pieneläinklinikoiden virallisissa tarkastuksissa koiralle sen rodulle ominaiset lonkka-, kyynär-, polvi-, selkä-, silmä- ja sydäntutkimukset. Tutkimuksilla ja tulosten perusteella laaditulla hoito-ohjelmalla on lemmikin elämään merkittävä, positiivinen vaikutus.

Perinnölliset sairaudet ja viat ovat monilla koiraroduilla valitettavan yleisiä. Virallisista tarkastuksista hyötyvät kaikki, niin jalostus-, koti- kuin harrastekoiratkin. Pentuja teetettäessä on tärkeää varmistaa, että vanhemmat ovat kunnossa, jotta vältetään mahdollisten perinnölliseksi oletettujen sairauksien, kuten esimerkiksi silmäsairauksien periytyminen. Ajoissa aloitettu todetun sairauden hoito parantaa merkittävästi lemmikin elämänlaatua.

Virallisten tarkastusten tulisikin kuulua jokaisen sellaisen koiran hoito-ohjelmaan, jonka rodussa perinnöllisiä sairauksia on todettu.

Lähes kahdellesadalle rodulle, myös sekarotuisille

Perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ilmenee useilla koiraroduilla. Näiden vikojen leviämistä pyritään ehkäisemään Kennelliiton ylläpitämän PEVISA-ohjelman avulla (Perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma). Ohjelman mukaiset, eläinlääkäriasemilla tehtävät tutkimukset auttavat koirarotua pysymään terveempänä.

PEVISA-ohjelmaan kuuluu lähes 200 rotua, joille on määritelty tarvittavat luustoon, silmiin ja sydämeen liittyvät viralliset terveystarkastukset. Rotujärjestöt päättävät oman rotunsa tutkimusvaatimuksista, ja Kennelliitto vahvistaa ohjelman. Virallisten tarkastusten tulokset julkaistaan Kennelliiton julkisessa tietokannassa.

Osa tutkimuksista on jalostuskoirille pakollisia, osa suositeltavia. Virallisiin tarkastuksiin kannattaa kuitenkin tuoda kaikki koirat, myös sekarotuiset, sillä tutkimukset auttavat oman koiran terveyden hoitamisessa. Vaikkei kissoille ole vastaavaa virallista ohjelmaa, terveydentilan tarkastukset ovat niille yhtä tärkeitä.

Viralliset tarkastukset tehdään yleensä 1–2-vuotiaille koirille. Osaan tarkastuksista kannattaa kuitenkin tulla jo aikaisemmin. Vaikka tutkimustulos ei silloin olisikaan PEVISA:n tilastointivaatimusten mukainen ja ”virallinen,” ajoissa todettu sairaus ja aloitettu hoito parantaa lemmikin elämänlaatua.

Mahdollisten sairauksien ilmenemistä on hyvä seurata säännöllisesti myös lemmikin ikävuosien karttuessa.

Virallinen tarkastus on kuin silmien, luuston ja sydämen katsastus, jossa pyritään löytämään perinnölliset sairaudet ja viat. Vuosittaisten Evidensian terveystarkastusten avulla puolestaan pidetään terve koira hyvinvoivana aina pennusta senioriksi, kun monet vaivat voidaan hoitaa ajoissa – jopa ennaltaehkäistä. Akuuteissa sairastapauksissa eläinlääkäri tutkii, hoitaa ja lääkitsee lemmikin.

Perimästä johtuva parantumattoman nivelrikko on mahdollista välttää

Nivelrikko on koirilla yleinen, kivulias ja hankala vaiva. Sen voivat saada aikaan erilaiset perinnölliset kyynär- ja lonkkanivelten kehityshäiriöt sekä rappeumat. Alkuun päästyään nivelrikko etenee, ja oireet pahenevat. Koska tautia ei voida parantaa, sen ennaltaehkäisy on avainroolissa.

Viralliset, 1–2 vuoden iässä tehtävät lonkka- ja kyynärkuvaukset parantavat koirarodun ja koko koirapopulaation nivelterveyttä, kun nivelvikaiset koirat otetaan pois jalostuskäytöstä. Koirayksilön kannalta virallisten tarkastusten röntgenkuvausten antama tieto on riittämätöntä ja tulee liian myöhään. Jo alkuun päässyttä nivelrikkoa ei pystytä parantamaan.

Sen vuoksi kaikki koiranpennut tai ainakin riskirotujen pennut kannattaa tuoda niveltarkastukseen jo noin 4-5 kuukauden iässä, jättikoirat viisikuukautisina.

 Jos pennulla 4–5 kuukauden iässä tehdyissä röntgentutkimuksissa havaitaan taipumus perinnölliseen lonkka- tai kyynärnivelen kehityshäiriöön, tietyillä leikkaushoidoilla voidaan saada erittäin hyviä tuloksia. Omistajasta saattaa tuntua oudolta, että aivan terveeltä vaikuttava pentu leikataan, mutta näin voidaan parhaimmillaan estää nivelrikon kehittyminen kokonaan.

Perinnöllisistä liikunta- ja tukielinsairauksista kärsivät monet rodut. Lonkka- tai kyynärnivelten kehityshäiriöitä esiintyy erityisesti esim. noutajilla, rottweilereilla ja jättiroduilla, mutta myös pienempikokoisilla roduilla. Polvilumpion sijoiltaan meno vaivaa pieniä koirarotuja. Mäyräkoirilla ja saksanpaimenkoirilla on taipumusta pahimmillaan halvauksen aiheuttavaan välilevyn rappeumaan, boksereilla taas nikamien yhteen luutumiseen.

Omistaja ei välttämättä huomaa sairauden oireita. Jos koiralla on kyynärnivelten rikko kummassakin etujalassa, liikkuminen on jäykkää ja askel on lyhyt. Omistaja voi luulla, että se on vain heidän koiralleen tyypillinen tapa liikkua. Koiran nivelten kunto olisikin aina hyvä tarkistuttaa.

Pennusta asti huollettu tuki- ja liikuntaelimistö kantaa vuosia

Virallisissa tarkastuksissa polvilumpiot tutkitaan tunnustelemalla, kyynär- ja lonkkanivelet sekä selkä röntgenkuvataan. Kun rauhoitettu lemmikki on rennossa, syvän unen omaisessa tilassa, se saadaan helposti kuvausta varten tarvittaviin asentoihin.

Jos vanhemmilla koirilla havaitaan ortopedisia ongelmia, tärkeintä on toimiva kipulääkitys. Myös liikunta ja ylipainon välttäminen edistävät luuston ja nivelien hyvinvointia.

Vaikkei kaikkia vaivoja voida parantaa, oireita voidaan joskus helpottaa leikkaushoidoilla. Pitkälle edenneen nivelrikon parantava hoito on tekonivelleikkaus.

Arkuuden takana voi piillä perinnöllinen silmäsairaus

Koiran silmäsairaudet voivat aiheuttaa kipua, heikentää näkökykyä ja johtaa pahimmillaan sokeutumiseen. Silmäsairauksia esiintyy kaikilla koiraroduilla. Yleisimpiä periytyviä silmäsairauksia ovat silmän linssiä sumentava harmaakaihi, verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö (RD), verkkokalvon rappeuma (PRA), kuivasilmäisyys sekä erilaiset luomen asentovirheet ja ylimääräiset ripset.

Jättiroduilla luomet voivat olla liian suuret, jolloin ne usein kiertyvät ulospäin. Luomien sisäänkiertymäongelma taas on tyypillinen lyhytnokkaisilla koirilla ja koirilla joilla on voimakkaita ihopoimuja naamassa. Sisäänpäin kiertyvän luomen karvat osuvat silmän pintaan aiheuttaen silmän ärsytystä ja kipua. Lisäksi luomenreunassa voi olla ylimääräisiä ripsiä, jotka ärsyttävät silmää.

Jos koiran luonne muuttuu, se vaikuttaa aralta, vaisulta tai ärtyneeltä tai sen liikkuminen on epävarmaa, taustalla voi olla näkökykyä heikentävä silmäsairaus. Näön heikentyessä koira saattaa törmäillä vieraassa ympäristössä, eivätkä harjoitukset suju enää entiseen tapaan. Silmäsairautta voi olla hankala huomata kotioloissa, missä koira pärjää yleensä hyvin vaikka näkökyky olisi merkittävästikin heikentynyt.

Harrastekoira on hyvä tuoda ensimmäiseen tarkastukseen viimeistään kahden vuoden iässä, jalostuskoira jo yksivuotiaana. Ikääntyminen aiheuttaa muutoksia koiran silmissä, jotkut sairaudet voivat puhjeta vasta myöhemmällä iällä. Riskiryhmään kuuluvien koirien olisikin hyvä käydä tarkastuksessa säännöllisesti, noin 1-2 vuoden välein. Samat silmäsairaudet voivat vaivata yhtälailla kissoja, vaikka niiden terveyttä ei seurata PEVISA:n tapaisten virallisten ohjeistusten mukaan. Myös kissojen terveyden hoidossa kannattaa tukeutua säännöllisiin tarkastuksiin..

Kaihista kirkkaaseen näköön ja virkeämpään elämään

Koko silmä, luomet, kyynelkanavan aukot ja sidekalvot tutkitaan perusteellisesti virallisessa tarkastuksessa, joka aloitetaan antamalla koiralle silmäterää laajentavaa lääkettä.

Tutkimuksen teko on nopeaa, eikä se satu koiraan millään tavalla. Kaikki perinnölliset silmäsairaudet eivät ole parannettavissa, mutta niidenkin kohdalla aikainen reagoiminen on oleellista, jotta lemmikille saadaan tarvittaessa sopiva lääkitys. Osa silmäpotilaiden sairauksista, kuten kaihi, ovat kirurgisesti hoidettavia.

Vaikkei näkökyvyllä olekaan koirille ihan niin suuri merkitys kuin ihmisille, sen palauttamisella on suuri vaikutus. Kun koira saa näkökykynsä takaisin, siitä tulee usein huomattavasti virkeämpi ja pirteämpi.

Evidensia-eläinlääkäriasemien viralliset tarkastukset noudattavat Kennelliiton PEVISA-ohjelman vaatimuksia.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita eläinlääkärin puhelinneuvontaan

Uutta: tutustu juuri avattuun Evidensia Kauppaan

Evidensia Kauppa