Koiran virtsankarkailu

Käyttäytymiseen liittyvät syyt ovat varsinkin nuorella koiralla hyvin tavallisia. Tahdonalainen virtsaaminen ”väärään” paikkaan voi liittyä sukukypsyyteen tai ympäristön muutokseen, ja se paranee yleensä palaamalla sisäsiisteyskasvatuksessa askeleen taaksepäin.

Koiran oleskelua asunnossa voi joutua rajoittamaan, sillä varsinkin pienet rodut saattavat aikuisenakin nähdä asunnon jotkut osat sopivina tarpeiden teolle. Koiran virtsankarkailu voi liittyä myös alistumiseleisiin. Yhtäkkisen ilahtumisen tai säikähtämisen aiheuttama virtsaaminen on tavallista nuorilla koirilla. Aikuisen koiran virtsankarkailu on kiusallinen vahinko, jonka tausta on syytä selvittää ajoissa. Mikäli koirasi kärsii virtsankarkailusta, ota yhteyttä eläinlääkäriin vaivan tutkimiseksi.

Terveyteen liittyvä koiran virtsankarkailu

Varsinaisen terveydellisen virtsankarkailun ensioire on usein se, että koira virtsaa unissaan tiedostamatta sitä itse. Täysikasvuisen koiran virtsankarkailu johtuu useimmiten virtsaputken sulkijalihaksen vajaatoiminnasta.

Terveellä koiralla virtsaputken sulkijalihas sulkee virtsaputken lepopuristuksella ja rakko laajenee, kunnes sen täyttymiskynnys tulee vastaan. Rakon sisäisen paineen kasvaessa sen reseptoreista lähtee viesti keskushermostoon. Eläin kokee virtsaamisen tarvetta ja hakeutuu sopivaan paikkaan. Tahdonalaisen virtsaamisen käynnistyessä virtsaputken sulkijalihakset rentoutuvat ja vatsalihakset supistuvat, mikä saa aikaan virtsaamisen. Kun joku osa tästä ketjusta ei toimi niin kuin pitäisi, virtsaaminen saattaa tapahtua esimerkiksi koiran nukkuessa tai kävellessä.

Nuoren koiran virtsankarkailu

Nuoren koiran virtsankarkailu johtuu yleisimmin niin kutsutuista ektooppisista virtsanjohtimista eli anatomisesti väärään paikkaan kiinnittyneistä virtsanjohtimista. Virtsanjohtimet saattavat avautua jopa suoraan virtsaputkeen tai niin lähelle virtsarakon suuta, että sulkijamekanismin toiminta häiriintyy.

Toinen nuorille koirille tyypillinen virtsankarkailua aiheuttava ongelma on virtsaputken sulkijamekanismin vajaatoiminta. Sulkijamekanismin toiminta paranee usein ensimmäisen kiiman jälkeen. Nuoren koiran virtsankarkailu voi myös liittyä harvinaisempiin syihin kuten virtsarakon kehityshäiriöihin, neurologisiin ongelmiin, sukupuolielinten kehityshäiriöihin tai virtsarakko-napajäänteeseen.

Virtsankarkailu steriloiduilla nartuilla

Nartun sterilointi lisää riskiä sulkijalihaksen vajaatoiminnalle, samoin narttukoiran suuri koko. Keski- ja suurikokoisilla nartuilla sairastumisriski on kolminkertainen verrattuna pienikokoisiin.

Steriloinnin ja virtsankarkailun yhteyttä ei ole täysin pystytty selvittämään. Tutkimuksissa on todettu steriloinnin aiheuttavan hormonaalisia ja hermostollisia muutoksia sekä virtsaputken sulkijalihaksen kudoksen ohentumista, mikä voi johtaa sulkijapaineen heikkenemiseen. Leikkauksella saattaa olla myös mekaanisia vaikutuksia, jotka hankaloittavat virtsan pidättämistä, kuten kohdun kannatinsiteiden vaurioituminen ja virtsarakon siirtyminen kohti lantion aluetta.

Virtsankarkailua esiintyy myös uroskoirilla, mutta huomattavasti vähemmän kuin nartuilla. Uroskoirien virtsankarkailua on vaikeampi diagnosoida kuin narttujen ja ne vastaavat lääkehoitoon heikommin.

Koiran virtsankarkailun tutkiminen

Virtsankarkailusta kärsivä koira tulisi viedä perusteellisiin eläinlääkärin tutkimuksiin, jotta saadaan poissuljettua esimerkiksi virtsakivet tai virtsatietulehdus virtsankarkailun syinä. Erittäin suotavaa olisi, että omistaja pitäisi koiran virtsaamispäiväkirjaa ainakin viikon ajalta. Virtsaamispäiväkirjaan kirjataan koiran ulkona pissaamiset ja sisällä tapahtuneet virtsankarkaamiset. Tärkeää on merkitä virtsankarkailun ajankohta ja paikka virtsaamispäiväkirjaan.

Fyysisessä tutkimuksessa arvioidaan koiran ulkoiset sukuelimet ja tunnustellaan virtsarakon koko. Uroksilla tutkitaan eturauhasen koko ja mahdollinen aristaminen. Tarvittaessa tehdään neurologiset tutkimukset peräaukon ja sen ympäristön hermotuksesta. Verikokeella ja virtsanäytteellä varmistetaan, että munuaisten vajaatoiminnalla, virtsatietulehduksella tai hormoneja tuottavilla elimillä (sokeritauti ym.) ei ole osuutta oireisiin. Tarkempia tutkimuksia saatetaan tehdä mahdollisuuksien mukaan ultraääni- ja röntgeniin perustuvilla kuvantamismenetelmillä.

Lääkehoidon aloittaminen on yleisesti käytetty diagnosointikeino. Jos koira vastaa seitsemän päivän kuluessa fenyylipropanoliamiinilääkitykseen, ei ole aihetta epäillä ektooppisia virtsanjohtimia virtsankarkailun syyksi.

Koiran virtsankarkailun lääkehoito

Virtsaputken sulkijalihaksen vajaatoiminnasta johtuvaan virtsankarkailuun on olemassa tehokas lääkitys. Fenyylipropanoliamiini stimuloi virtsaputken sileän sulkijalihaksen reseptoreita ja kasvattaa näin sulkupainetta. Suurimmalla osalla lääke auttaa ja koiran virtsankarkailu loppuu.

Tukihoitona lääkitykselle eläin tulisi pitää normaalipainoisena ja hyvässä lihaskunnossa. Ylipaino pahentaa ongelmaa, sillä sisäelinten ympärille varastoituva rasva painaa virtsarakkoa aiheuttaen siinä painetta. Ylipainoon usein liittyvä huono lihaskunto voi aikaistaa sairastumista.

Nartuilla saatetaan käyttää lääkehoitona myös estriolia eli estrogeenihormonia, joko yhdessä fenyylipropanoliamiinin kanssa tai ainoana lääkkeenä. Pelkästään estriolilla hoidetuista nartuista kuusi kymmenestä paranee täysin virtsanpidätyskykyisiksi. Estriolilääkityksen huonoja puolia ovat vaikea annosteltavuus, ulkoisten sukuelinten turvotus, nisäkasvainten riski ja uroskoirien lisääntynyt kiinnostus narttua kohtaan.

Koiran virtsankarkailun leikkaushoito

Niille, joita lääkitys ei auta, voidaan kokeilla leikkaushoitoa. Kirurgisessa hoitomuodossa, kolposuspensiossa, siirretään virtsarakkoa ylemmäs ja saadaan virtsaputki pitenemään. Virtsarakon kaulan sijainti lantion alueella aiheuttaa sen, että vatsaontelon paine lisää virtsarakon painetta mutta ei virtsaputken sulkupainetta. Kun virtsarakko siirretään leikkauksella pidemmälle vatsaontelon alueelle, vatsaontelon paine kohdistuu myös virtsaputkeen. Noin puolella nartuista virtsankarkaaminen saadaan loppumaan leikkaushoidon avulla.

Lue myös

Koira juo paljon ja virtsaa usein

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Tilaa eläinlääkärin hoitovinkit sähköpostiisi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita maksuttomaan eläinlääkärin neuvontanumeroon 020 1800 900