Lemmikinomistaja, tämä sinun tulee tietää antibiooteista

keskiviikko 18. marraskuuta 2020
Evidensia_antibioottiresistenssi_web

Eläimet ja ihmiset jakavat muutakin kuin ystävyyden, sillä jaamme mikrobeja ja mikrobilääkeresistenssigeenejä. Monikaan lemmikin omistaja ei osaa ajatella, että oma lemmikki voi olla antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin kantaja. Toisaalta bakteeri voi tarttua myös ihmisestä eläimeen.

Mikrobilääkeresistenssi on vakava uhka ihmisten ja eläinten terveydelle. Antibioottien tarkoituksenmukainen ja vastuullinen käyttö on tärkeää yhteisen terveytemme takia.

Antibioottien runsasta käyttöä pidetään syynä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien syntymiseen. Mitä enemmän käytämme antibiootteja ihmisillä ja eläimillä, sitä enemmän molemmilla löytyy resistenttejä bakteereja. Antibiootti- eli mikrobilääkeresistenssillä tarkoitetaan bakteerien lisääntynyttä vastustuskykyä sellaisia antibiootteja kohtaan, joilla aiemmin on voitu parantaa bakteerin aiheuttama tauti. Mikrobilääkeresistenssin myötä antibioottien teho hiipuu, mikä on vakava riski. Eläinlääkäreillä on merkittävä rooli mikrobilääkeresistenssin torjumisessa ja Evidensialla tavoitteenamme onkin vastuullinen mikrobilääkkeiden käyttö ja mikrobilääkeresistenssin vastustaminen.

– Evidensialla kartoitetaan säännöllisesti toimintatapoja ja mikrobilääkkeiden käytön yleisyyttä potilaskäyntejä kohden. Evidensia tarjoaa myös eläinlääkäreilleen koulutusta mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä, kertoo Evidensian eläinlääketieteellinen asiantuntija, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mirja Kaimio.

Antibioottien käytöllä on merkitystä

Antibioottien tehon hiipuminen on vakava uhka ihmisten terveydelle. EU:ssa mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa vuosittain arviolta 33 000 kuolemaa ja maksaa 1,5 miljardia euroa. On arvioitu, että 2050-luvulla antibioottiresistenssin seurauksena kuolee vuosittain jo 10 miljoonaa ihmistä.

Antibioottien käyttö lemmikeillä on vähentymässä Suomessa, mutta antibiootteja käytetään edelleen tutkimusten mukaan enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Koirien ja kissojen bakteereiden vastustuskyky antibiooteille on vähenemässä monen vuoden jälkeen, todennäköisesti juuri vähentyneen antibioottien käytön myötä. Eläinlääkäreiden tuleekin kiinnittää huomiota antibioottien asianmukaiseen käyttöön ja pyrkiä vähentämään sitä edelleen. Evidensiassa antibioottien käyttöä seurataan muun muassa kyselytutkimuksilla eläinlääkäreille ja vuoden 2020 selvityksen mukaan antibioottien käyttö olikin vastausten perusteella vähentynyt Evidensialla kaikissa sairausryhmissä.

– Eläimet ja ihmiset jakavat muutakin kuin ystävyyden, sillä jaamme mikrobeja ja mikrobilääkeresistenssigeenejä. Hoitaessaan eläimiä antibiooteilla eläinlääkäri vaikuttaa välillisesti aina myös ihmisten terveyteen, muistuttaa Mirja Kaimio.

Älä lääkitse lemmikkiä antibiooteilla omatoimisesti

Myös lemmikkien omistajilla on vastuunsa kannettavana resistenssitilanteen parantamiseksi. Älä koskaan lääkitse itse lemmikkiä kaapista löytyvillä antibiooteilla tai muiden lemmikkien kuureista jääneillä antibiooteilla. Älä arvioi lääkityksen käyttöä ja tarvetta ilman eläinlääkärin konsultaatiota, vaan luota eläinlääkärin arvioon antibioottilääkityksen tarpeesta. Antibioottien käyttö tulee kohdistaa sekä ihmisillä että eläimillä infektioihin, joissa niistä on eniten hyötyä.

Tiivis yhteiselo levittää bakteereja eläinten ja ihmisten välillä

Antibioottien käyttö ei ole ainoa resistenssin aiheuttaja. Resistentit bakteerit leviävät eläinten välillä, mutta myös esimerkiksi ihmisten ja eläinten välillä. Lemmikeiltä on myös löydetty samoja antibiooteille resistenttejä bakteereja kuin ihmisistä. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisille infektioita aiheuttavat, moniresistentit bakteerit kuten ESBL Escherichia coli ja MRSA.

Tiivis yhteiselo lemmikkien ja omistajien välillä mahdollistaa bakteerien tarttumisen. Globaalissa maailmassa antibiooteille resistentit bakteerit leviävät tehokkaasti myös maasta toiseen ihmisten ja eläinten mukana. Suomeen tuotujen rescue-koirien parissa on havaittu moniresistenttien bakteerien, kuten ESBL:n, olevan yleisiä. Resistenttien bakteerien yleisyyttä selittää näillä koirilla tuontimaiden koiratarhojen heikot olosuhteet, huono hygieniataso ja runsas antibioottien käyttö.

Monikaan lemmikin omistaja ei osaa ajatella, että oma lemmikki voi olla antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin kantaja. Terveelle ihmiselle tai eläimelle bakteerit eivät aiheuta ongelmia, vaan niiden kanssa voi elää normaalia elämää. Multiresistenttiä bakteeria kantavan lemmikin ei kuitenkaan kannata antaa seurustella sellaisten ihmisten tai eläinten kanssa, joiden immuunipuolustus on heikentynyt.  Kun lemmikki esimerkiksi nuolee ihmisen kasvoja tai haavaa, tai vaikka ihmisen käyttämää lusikkaa, on bakteerien siirtyminen ihmisten ja eläinten välillä on mahdollista. Toisaalta bakteeri voi tarttua myös ihmisestä eläimeen.

Lisäksi esimerkiksi raakaruokaan liittyy bakteeritartuntariski. Ruokaviraston ja useiden ulkomaisten tutkimusten perusteella lemmikkien raakaruoka on merkittävä MRSA- ja ESBL-bakteerien lähde. Ruokavirasto on tutkinut vuonna 2018 kotimaista alkuperää olevia lemmikkien raakaruokapakasteita, joista löytyi sekä tautia aiheuttavia että monelle eri antibioottilääkkeelle resistenttejä bakteereja. Monesti koiralle tarkoitettua raakaruokaa säilytetään ja käsitellään samoissa tiloissa kuin ihmisten ruokaa ja tällöin antibioottiresistentit bakteerit voivat siirtyä myös ihmiseen. Riski on erityisesti raakaruoassa, jota ei kuumenneta, jolloin bakteerit säilyvät ruoassa elinkelpoisina. Hygieniaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti, jos perheessä on pikkulapsia, raskaana olevia tai ihmisiä, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt sairauden tai lääkityksen vuoksi.

Hyvä hygienia auttaa taistelussa

Kun antibioottien teho hiipuu, mikrobeja ja infektioita vastaan voidaan taistella hygieniatyön voimin.

Leikkaushaavainfektioiden valvontaan ja hoitoon on Evidensiassa panostettu erityisesti. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin aina infektio- eli tulehdusriski, vaikka ympäristön bakteerien pääsy leikkaushaavaan pyritään aina estämään hygieniatyön keinoin.

– Haava saattaa tulehtua myös siksi, että eläin on päässyt nuolemaan sitä. Jos leikkaushaava tulehtuu, pyritään ennen mahdollisen hoidon aloittamista ottamaan haava-alueelta bakteeriviljely. Leikkaushaavainfektioiden systemaattisella seurannalla parannetaan hoidon laatua sekä potilasturvallisuutta, kertoo Mirja Kaimio Evidensian eläinlääkäriasemilla tehtävästä hygieniatyöstä.

Esimerkiksi monia paikallisia tulehduksia voidaan menestyksekkäästi hoitaa myös paikallishoidolla antibioottien sijaan, vaikka tämä saattaakin toisinaan olla omistajalle hieman työläämpi vaihtoehto. On suositeltavaa pyrkiä hoitamaan aina ensisijaisesti oireiden taustasyytä pelkkien oireiden hoidon sijaan.

– Tiivis yhteistyö kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden ja omistajan välillä sekä hoidon aktiivinen seuranta kontrollikäynneillä ovat avain onnistumiseen, sekä potilaan paranemisen että vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön näkökulmasta., Kaimio muistuttaa.

Systemaattinen, laajamittainen hygieniatyö on aloitettu Evidensiassa jo vuonna 2016. Evidensiassa toimii muun muassa hygieniahoitajien tiimi, joka vastaa hygieniakäytäntöjen jalkauttamisesta verkoston klinikoille. Evidensia on myös tuottanut hygieniaoppaan, joka on jaettu kaikille Suomessa toimiville eläinlääkäriasemille vapaasti hyödynnettäväksi. Systemaattiseen hygieniatyöhön kuuluu myös klinikkakohtaiset hygieniasuunnitelmat, jatkuva sisäinen koulutus ja toimintatapojen seuranta ja arviointi.

Hyvä hygienia on syytä huomioida myös kotioloissa – muista siis etenkin käsi- ja keittiöhygienia!

Lisätietoa ja lähteitä:

Evidensian toimista antibioottiresistenssin torjuntaan

https://evidensia.fi/yritys/vastuullisuus-evidensiassa/antibioottiresistenssin-torjunta/

https://evidensia.fi/evidensia-on-mukana-yhteisissa-talkoissa-mikrobilaakeresistenssin-vastustamiseksi/

Antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri koiralla

https://evidensia.fi/hoitovinkit/antibiooteille-vastustuskykyinen-bakteeri-koiralla-mika-mrsp/

Mikrobilääkeresistenssistä (THL)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/tautiryhmittain/mikrobilaakeresistenssi

Kissojen ja koirien bakteerien antibioottiresistenssin vähentymisestä

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/kissojen-ja-koirien-bakteerien-antibioottiresistenssi-on-vahentynyt

Lemmikkien pakasteraakaruuista

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ajankohtaista-laboratoriopalveluista/lemmikkien-pakasteraakaruoissa-ihmiseen-tarttuvia-bakteereita/

Moniresistenttejä bakteereita ja muita tartuntariskejä maahantuoduissa löytökoirissa

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/venajalta-suomeen-tuoduissa-loytokoirissa-taas-kolistiinille-vastustuskykyisia-bakteereita