Antibioottiresistenssin torjunta

Antibioottiresistenssin torjunta

Mikrobilääkeresistenssi on vakava, globaali uhka ihmisten terveydelle, ja eläinlääkäreillä on sen torjunnassa merkittävä rooli. Evidensia on mukana talkoissa antibioottiresistenssin vastustamiseksi.

Antibiootti- eli mikrobilääkeresistenssillä tarkoitetaan bakteerien lisääntynyttä vastustuskykyä sellaisia antibiootteja kohtaan, joilla aiemmin on voitu parantaa bakteerin aiheuttama tauti. Mikrobilääkeresistenssin myötä antibioottien teho hiipuu, mikä on vakava uhka ihmisten terveydelle.

EU:ssa mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa vuosittain arviolta 33 000 kuolemaa ja maksaa 1,5 miljardia euroa. On arvioitu, että 2050-luvulla antibioottiresistenssin seurauksena kuolee vuosittain jo 10 miljoonaa ihmistä.

Lue lisää antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista lemmikeillä

– Eläimet ja ihmiset jakavat muutakin kuin ystävyyden, sillä jaamme mikrobeja ja mikrobilääkeresistenssigeenejä. Hoitaessaan eläimiä antibiooteilla eläinlääkäri vaikuttaa välillisesti aina myös ihmisten terveyteen, muistuttaa Evidensian eläinlääketieteellinen asiantuntija, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mirja Kaimio.

Evidensian edustajat osallistuivat monien muiden tahojen kanssa Maa- ja metsätalousministeriön järjestämään seminaariin kansallisesta mikrobilääkeresistenssistä marraskuussa 2018. Seminaarissa käsiteltiin sitä, mitä toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssin vastustaminen ja mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen edellyttävät Suomessa. Seminaarin tuotoksena päätettiin käynnistää yhteiset talkoot antibioottiresistenssin torjumiseksi ja hyvien toimintatapojen käyttöönottamiseksi kaikilla eläinlääkinnän alueilla.

Antibioottien käytön nykytilan selvitys kyselytutkimuksella

Seminaarin innoittamana Evidensian eläinlääketieteellinen foorumi Clinical Board laati Evidensiaan oman ohjelman mikrobilääkeresistenssin vastustamiseksi. Ohjelmaan kuuluu kolme osaa: nykyisten toimintatapojen kartoitus kyselytutkimuksella, nykytilanteen selvitys potilasdatan perusteella (mikrobilääkkeiden käytön yleisyys potilaskäyntejä kohden) ja koulutus mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä.

Kyselytutkimus, jossa kartoitettiin Evidensian eläinlääkäreiden toimintatapoja mikrobilääkkeiden käytössä tehtiin maaliskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 92 eläinlääkäriä, mikä on 37 % kaikista Evidensian eläinlääkäreistä Suomessa. Kyselytutkimuksen perusteella Evidensian eläinlääkärit käyttävät antibiootteja vastuullisesti, mutta antibioottien käyttöä on edelleen mahdollisuus vähentää esimerkiksi kirurgiassa ja infektiopotilaiden hoidossa.

Esimerkkejä kyselytutkimuksen tuloksista:

 • Kirurgiassa hyvin harva eläinlääkäri (5–14 % leikkauksesta riippuen) käyttää antibiootteja perioperatiivisesti eli toimenpiteen aikana ennaltaehkäisemään infektioita, kun kyseessä ovat tavanomaiset pehmytosakirurgiset toimenpiteet terveellä eläimellä.
 • Sen sijaan ortopedisissa leikkauksissa, esimerkiksi ristisideleikkauksista, 75 % käyttää antibiootteja perioperatiivisesti. Ortopediset leikkaukset ovat korkean hygienian toimenpiteitä, joissa mahdollinen leikkausalueen infektio voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita.
 • Hampaan poistossa 95 % vastanneista eläinlääkäreistä ei käyttänyt antibiootteja.
 • Virtsatietulehduksessa 88 % vastaajista ilmoitti valitsevansa käytettävän antibiootin viljelyn ja herkkyysmäärityksen perusteella ja 89 % ottavansa näytteen kystosenteesillä eli neulalla suoraan virtsarakosta. Bakteeriviljelystä ja siitä tehtävästä herkkyysmääritysestä selviävät mahdolliset antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit sekä bakteeriin edelleen tehoavat antibiootit.
 • Verisen, muutaman päivän kestäneen ripulin hoitoon 65 % kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä kertoi määräävänsä antibiootin.
 • Toistuvissa ihotulehduksissa noin 45 % kertoi määräävänsä antibioottihoidon systeemisesti, jos kahden viikon shampoohoidosta ei ole apua. 37 % kertoi valitsevansa antibiootin empiirisesti eli kokemusperäisesti ilman bakteeriviljelyä.

Kyselytutkimus antibioottien käytöstä uusitaan Evidensian eläinlääkäreille vuoden 2020 alussa. Näin voidaan arvioida, onko toimintamalleihin tullut koulutuksen myötä muutoksia eläinlääkäreiden oman arvion perusteella.

Koulutusta kaikille eläinlääkäreille vastuullisemmasta antibioottien käytöstä

– Haluamme tarjota eläinlääkäreillemme konkreettista apua ja työkaluja yhä vastuullisempaan antibioottien käyttöön, Kaimio sanoo.

Evidensian Clinical Board tarjoaa vuoden 2019 aikana kaikilla verkoston eläinlääkäreille maksutonta koulutusta webinaarien muodossa. Webinaarisarja käynnistyi huhtikuussa koiran korvatulehduksen hoitoa käsittelevällä koulutuksella. Webinaareissa Evidensian asiantuntijaeläinlääkärit käyvät läpi Ruokaviraston suositukset mikrobilääkkeiden käytöstä ja kertovat potilasesimerkein, miten mikrobilääkkeitä käytetään mahdollisimman vastuullisesti ja miten niiden käyttöä potilaiden hoidossa voidaan vähentää.

Webinaarisarjan aiheita ovat:

 • Koiran korvatulehduksen hoito (Dipl. ECVD Kirsti Schildt)
 • Käsihygienia hoitotyössä (hygieniahoitajat Kati Hummelin ja Johanna Elovirta)
 • Virtsatietulehdusten hoito (ELT Karoliina Autio)
 • Kirurginen aseptiikka (ELT Jan Räihä ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Johanna Mäkitaipale)
 • Suolistotulehdusten hoito (ELT Karoliina Autio)
 • Hengitystietulehdusten hoito (pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Elisa Välimäki)
 • Antibioottien käyttö hammashoidoissa (ELT, Dosentti, Dipl. AVCD, EVCD Eva Sarkiala)

– Webinaarisarjalla tavoitellaan mikrobilääkkeiden käytön vähentämistä. Webinaareissa opastetaan Evidensian eläinlääkäreitä muuttamaan toimintamallejaan ja vähentämään tarpeetonta mikrobilääkkeiden käyttöä ja näin taistelemaan mikrobilääkeresistenssiä vastaan.

Antibioottien käyttöä potilaskäyntien yhteydessä on jo aiemmin mitattu Ruotsin Evidensiassa. Suomessa tietoa kerätään potilastietokannasta kevään 2019 aikana. Tämän jälkeen tuloksia voidaan verrata Suomen ja Ruotsin Evidensioiden välillä, ja asettaa konkreettiset, seurattavat tavoitteet mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi.

Yhteiset toimintamallit vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön varmistamiseksi

Kun antibioottien teho hiipuu, voimme taistella mikrobeja ja infektioita vastaan hygieniatyön voimin. Systemaattinen, laajamittainen hygieniatyö on aloitettu Evidensiassa jo vuonna 2016.

– Evidensiassa toimii kolme hygieniahoitajaa, jotka tukevat klinikoitamme hygieniatyössä muun muassa avustamalla paikallisten hygieniasuunnitelmien tekemisessä ja tarjoamalla klinikoille kirjallista materiaalia, kuten kaikkien suomalaisten eläinklinikoiden käyttöön jaetun hygieniaoppaan, Kaimio sanoo.

Evidensiassa on yhteiset toimintamallit myös leikkaushaavainfektioiden valvontaan ja hoitoon. Vaikka ympäristön bakteerien pääsy leikkaushaavaan pyritäänkin aina estämään hygieniatyön keinoin, liittyy kirurgisiin toimenpiteisiin aina infektio- eli tulehdusriski. Haava saattaa tulehtua myös siksi, että eläin on päässyt nuolemaan sitä. Jos leikkaushaava tulehtuu, pyritään ennen mahdollisen hoidon aloittamista ottamaan haava-alueelta bakteeriviljely. Leikkaushaavainfektioiden systemaattisella seurannalla parannetaan hoidon laatua sekä potilasturvallisuutta.

– On tärkeää muistaa, että monia paikallisia tulehduksia voidaan menestyksekkäästi hoitaa myös paikallishoidolla antibioottien sijaan, vaikka tämä saattaakin toisinaan olla omistajalle hieman työläämpi vaihtoehto. On suositeltavaa pyrkiä hoitamaan aina ensisijaisesti oireiden taustasyytä pelkkien oireiden hoidon sijaan.

– Tiivis yhteistyö kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden ja omistajan välillä sekä hoidon aktiivinen seuranta kontrollikäynneillä ovat avain onnistumiseen, sekä potilaan paranemisen että vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön näkökulmasta., Kaimio muistuttaa.