Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta ja tuottamisesta aiheutuu monia kuluja, joista eläinlääkärin ja muun hoitohenkilöstön palkat ovat vain osa. Eläinlääkärikäynnin laskun loppusumma pitää sisällään eläinlääkärin toimenpidepalkkion, poliklinikkamaksun, toimenpiteessä tarvittavan muun hoitotyön, käynnillä käytetyt ja mukaan luovutetut lääkkeet ja tarvikkeet sekä lääkekäsittelymaksun. Lisäksi loppusumma pitää sisällään ihmisten terveydenhoidosta poiketen 24 % arvonlisäveron.

Arvonlisävero

Eläinlääkäriasemat maksavat neljänneksen eli 24 % asiakkaan maksamasta eläinlääkärilaskusta suoraan valtiolle arvonlisäverona. Ihmispuolella lääkäriasemien ei tätä veroa tarvitse maksaa.

Myös hoidossa käytettävien ja asiakkaalle kotiin mukaan luovutettavien tuotteiden loppusumma sisältää arvonlisäveron.

Poliklinikkamaksu

 Poliklinikkamaksu on osa jokaista eläinlääkärikäyntiä. Se kattaa eläinlääkäriaseman toiminnan kannalta välttämättömät juoksevat kulut, kuten toimitila-, kassa- ja toimistokulut.

Toimenpiteessä tarvittava muu hoitotyö

Hoitotyö pitää sisällään paljon erilaisia hoitajan tehtäviä, joista iso osa ei välttämättä näy suoraan asiakkaalle vastaanottokäynnillä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi eläinlääkärin avustaminen leikkauksissa ja nukutuksissa sekä sairaan lemmikin hoito eli ruokinta, valvominen ja ulkoilutus sairaalaosastolla. 

Jatkuva hoitajan tekemä anestesianaikainen valvonta parantaa nukutuksen turvallisuutta merkittävästi. Kun eläinlääkäri suorittaa lemmikille toimenpidettä, hoitaja valvoo nukutusta ja kirjaa säännöllisesti esimerkiksi potilaan sydämen sykkeen, hengitystiheyden ja ruumiinlämmön anestesiavalvontalomakkeelle.

Hoitajat huolehtivat myös muun muassa hoitohuoneen ja heräämön siistimisestä aina potilaan lähdettyä ja ennen uuden saapumista, mikä on tärkeää tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Lääkkeet ja lääkekäsittelymaksu

Eläinlääkärit laskuttavat sekä käynnillä käytetyt että kotiin mukaan lähtevät lääkkeet tukkuhinnalla. Lääkkeistä veloitetaan asiakkaalta sama summa, jolla ne on eläinlääkäriasemalle ostettu. Toisin kuin apteekit, eläinlääkäriasemat eivät siis saa voittoa myymistään lääkkeistä. 

Lääkkeen luovutuksen yhteydessä laskutetaan lääkkeen käsittelymaksu. Laskussa näkyvä lääkkeiden hinta ei sisällä niiden käsittelystä ja varastoinnista klinikalle aiheutuvia kuluja, vaan nämä on sisällytetty erilliseen lääkekäsittelymaksuun. Lääkekäsittelymaksuun liittyvät siis sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet ennen kuin lääke noudetaan asiakkaalle klinikan hyllystä.

Käynnillä käytetyt tarvikkeet

Laskulla mainitut tarvikkeet sisältävät kaikki hoitotoimenpiteissä ja klinikalla tai sairaalassa olon aikana käytetyt tarvikkeet. Näitä ovat esimerkiksi rokotusruiskut, sidetarpeet sekä hoitohenkilökunnan käyttämät suojavaatteet ja -hanskat ja muut päivittäisessä klinikkatyössä käytettävät tarvikkeet. Monet käytetyistä tarvikkeista eivät useinkaan näy suoraan asiakkaalle.

Tutkimukset: Miksi tutkimuksia tehdään?

Tutkimusten tekeminen on tärkeää, jotta voidaan saada selvyys oireiden aiheuttajasta. Eläinlääkäri valitsee tutkimukset ja niiden suoritusjärjestyksen aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on päästä diagnoosiin mahdollisimman nopeasti. 

Jos tutkimukset eivät paljasta oireilun syytä, se on eläinlääkärille lähes yhtä tärkeää tieto kuin syyn paljastuminen tutkimuksissa. Poissulku on tärkeä osa diagnostiikkaa.

Ihmisistä poiketen tutkimuksia eläimelle tehtäessä on muistettava, ettei eläin pysty puhumaan ja kertomaan tarkkaa kivun sijaintia. Myös tästä syystä tutkimukset ovat välttämättömiä oireiden syyn löytämiseksi.

Aiemmin sekä ihmisille että eläimille määrättiin usein laajasti bakteereja tappavia antibiootteja. Liiallisen käytön seurauksena antibiootit eivät enää tehoa kaikkiin bakteereihin. 

Hyvän eläinlääkintätavan mukaisesti ennen antibioottien määräämistä määritellään, mistä bakteerista on kyse. Näin voidaan valita tiettyyn bakteeriin tehoava lääkitys ja ehkäistä antibioottiresistenssin syntymistä. Tämä hyödyttää sekä yksittäistä lemmikkiä että laajemmin koko yhteiskuntaa.

Miksi näennäisesti saman palvelun hinta vaihtelee eri eläinlääkäriasemilla? 

Eläinlääkärin osaamis- ja koulutustaso sekä hoitoon osallistuvien työntekijöiden määrä voi vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi erikois- ja diplomaattieläinlääkärin perimät maksut voivat olla korkeammat.

Eri eläinlääkäriasemien laitteisto vaihtelee keskenään. Uusi, nykyaikainen laitteisto vaatii investointeja, mikä näkyy osaltaan myös niiden palveluiden hinnoissa, joihin laitteita käytetään. Nykyaikainen laitteisto usein tarkentaa diagnosointia ja tekee hoidosta potilaalle entistä turvallisempaa.

Miksi tarkan hinnan etukäteen antaminen on usein haasteellista? 

Hinta-arvio on mahdollista antaa perusterveydenhuoltoon liittyviin toimenpiteisiin, kuten rokotuksiin, kastraatio- ja sterilisaatioleikkauksiin sekä virallisiin tarkastuksiin.

Sairaudenhoitoon liittyviin toimenpiteisiin hinta-arvion antaminen etukäteen on usein haastavaa. Monesti käynnin lopullinen hinta selviää vasta, kun eläinlääkäri on tutkinut lemmikin. Vasta tutkimuksen ja omistajan kertomien taustatietojen myötä eläinlääkärillä on kattava kokonaiskuva lemmikin kunnosta ja hän voi suositella eläimelle lisätutkimuksia tai muita toimenpiteitä.

On tärkeää muistaa, että vaikka eläinlääkäri kertoo käynnillä mahdollisista hoitovaihtoehdoista ja niiden kustannuksista, tekee lopullisen päätöksen eläimen hoidosta aina sen omistaja. Omistajan onkin hyvä osallistua rohkeasti keskusteluun, kysyä suositeltavista toimenpiteistä ja niiden hinnoista ja suoraan kertoa, minkä summan hän on varautunut lemmikin hoitoon käyttämään. Paras ratkaisu lemmikin auttamiseksi löytyy aina yhteistyössä omistajan kanssa.

Mietityttääkö saamasi lasku? 

Mikäli lemmikkisi eläinlääkärikäynnin laskutus aiheuttaa kysymyksiä, esitäthän kysymyksesi heti käynnillä joko asiakaspalveluhenkilöstölle tai jo eläinlääkärille hoitovaihtoehdoista keskusteltaessa. Tällöin hoitohenkilöstömme voi käydä lemmikkisi käynnin kustannukset läpi sinun ja tarvittaessa hoitaneen eläinlääkärin kanssa. Voit aina olla yhteydessä olla omalle eläinlääkäriasemallesi myös jälkikäteen.