Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Mistä eläinlääkäripalvelun hinta koostuu?

Eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta ja tuottamisesta aiheutuu monia kuluja, joista eläinlääkärin ja muun hoitohenkilöstön palkat ovat vain pieni osa.

Miksi näennäisesti saman palvelun hinta eri eläinlääkäriasemilla vaihtelee? Miksi hinta-arviota on usein haastavaa antaa puhelimitse ajanvarauksen yhteydessä? Moni eläinlääkäripalveluiden hinnoitteluun liittyvä kysymys mietityttää lemmikinomistajia. Evidensia-eläinlääkäriasemia hinnastotyössä avustava eläinlääkäri Outi Ahlström kertoo, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaalle näkyvään eläinlääkärikäynnin lopulliseen hintaan.

– Eläinlääkärikäynnin laskun loppusumma pitää sisällään eläinlääkärin toimenpidepalkkion, joka sisältää muun muassa varsinaisen eläinlääkärin tekemän työn. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan poliklinikkamaksu, toimenpiteessä tarvittava muu hoitotyö, lääkekäsittelymaksu ja 24 prosentin arvonlisävero sekä käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet, Ahlström kertoo.

Kaikki kulut eivät näy klinikalla – jokaisesta käynnistä 24 % arvonlisävero

Poliklinikkamaksu on osa jokaista eläinlääkärikäyntiä, ja se koostuu eläinlääkäriaseman toiminnan kannalta välttämättömistä juoksevista kuluista, kuten toimitila-, kassa- ja toimistokuluista.

Hoitotyö pitää sisällään paljon erilaisia hoitajan tehtäviä, joista iso osa ei välttämättä näy suoraan asiakkaalle vastaanottokäynnillä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi eläinlääkärin avustaminen leikkauksissa ja nukutuksissa, sairaan lemmikin hoito eli ruokkiminen, valvominen ja ulkoilutus sairaalaosastolla sekä hoitohuoneen ja heräämön siistiminen aina potilaan lähdettyä ja ennen uuden saapumista, mikä on tärkeää tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

– Jatkuva hoitajan tekemä anestesianaikainen valvonta parantaa nukutuksen turvallisuutta merkittävästi. Kun eläinlääkäri suorittaa lemmikille toimenpidettä, hoitaja valvoo nukutusta ja kirjaa säännöllisesti muun muassa potilaan sydämen sykkeen, hengitystiheyden ja ruumiinlämmön anestesiavalvontalomakkeelle. Huolellisesti täytetty lomake auttaa potilaan hoidossa myös jatkossa, Ahlström kertoo.

Mahdolliset kotiin mukaan annettavat lääkkeet ja tarvikkeet näkyvät laskulla eriteltynä. Eläinlääkärit luovuttavat kotona käytettävät lääkkeet tukkuhintaan, eli lääkkeiden hinta asiakkaalle on eläinlääkäriasemalla sama summa, kuin mikä on lääkkeiden sisäänostohinta klinikalle. Toisin kuin apteekit, eläinlääkäriasemat eivät siis saa voittoa myymistään lääkkeistä.

– Lääkkeen luovutuksen yhteydessä laskutetaan lääkkeen käsittelymaksu. Laskussa näkyvä lääkkeiden hinta ei sisällä asianmukaisesta käsittelystä ja varastoinnista klinikalle aiheutuvia kuluja, vaan nämä on sisällytetty lääkekäsittelymaksuun. Lääkekäsittelymaksuun liittyvät siis sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet ennen kuin lääke noudetaan asiakkaalle klinikan hyllystä.

Laskulla mainitut tarvikkeet pitävät sisällään paitsi käynnillä käytetyt tarvikkeet, kuten rokotusruiskut ja sidetarpeet, myös paljon sellaista, mikä ei useinkaan suoraan näy asiakkaalle. Tällaisia tarvikkeita voivat olla esimerkiksi hanskat ja muut suojavaatteet sekä pöydän ja muiden käytettävien laitteiden desinfiointiin tarvittavat aineet, liinat ja paperit sekä käsien desinfiointiin tarvittavat aineet.

– Lisäksi omistajan on hyvä huomioida, että eläinlääkäriasemat maksavat neljänneksen eli 24 prosenttia asiakkaan maksamasta eläinlääkärilaskusta suoraan valtiolle arvonlisäverona. Ihmispuolella lääkäriasemien ei tätä veroa tarvitse maksaa, minkä vuoksi ihmis- ja eläinpuolen terveydenhuollon hintoja ei voida suoraan verrata. Kunnallisessa eläinlääkinnässä taas toiminta on verovaroin tuettua ja tästä syystä asiakkaalle usein edullisempaa, Ahlström muistuttaa.

Lopullisen hinta-arvion antaminen etukäteen haastavaa

Eläinlääkäripalvelun kokonaishintaan vaikuttavat aina käynnin pituus ja vaativuus, tehtävät toimenpiteet ja tutkimukset (esim. laboratorio, röntgen ja ultraääni), eläimen koko, tarvikkeet, tarvittava hoitotyö ja lääkitys. Erikois- ja diplomaattieläinlääkärin perimät maksut voivat olla korkeammat.  

Ainoastaan perusterveydenhuoltoon liittyvät toimenpiteet, kuten rokotukset, kastraatio- ja sterilisaatioleikkaukset, ulostenäytetutkimukset, viralliset tarkastukset ja kynsien leikkaukset voidaan hinnoitella ja hinta-arvio antaa ennalta.

– Hinta-arvion antaminen etukäteen on usein haastavaa, sillä monesti käynnin lopullinen hinta selviää vasta klinikalla, kun eläinlääkäri on tutkinut lemmikin. Vasta tällöin, tekemänsä tutkimuksen ja omistajan kertomien taustatietojen myötä, eläinlääkärillä on kattava kokonaiskuva lemmikin kunnosta ja hän voi suositella eläimelle lisätutkimuksia tai muita toimenpiteitä, Ahlström muistuttaa.

On tärkeää muistaa, että vaikka eläinlääkäri kertoo käynnillä mahdollisista hoitovaihtoehdoista ja niiden kustannuksista, tekee lopullisen päätöksen eläimen hoidosta aina sen omistaja. Omistajan onkin hyvä osallistua rohkeasti keskusteluun, kysyä suositeltavista toimenpiteistä ja niiden hinnoista ja suoraan kertoa, minkä summan hän on varautunut lemmikin hoitoon käyttämään.

Haluamme asiakkaidemme saavan meiltä hyvää hintatietoa, joten pyrimme ilmoittamaan palvelujemme hinnat nettisivuillamme mahdollisimman kattavasti siltä osin, kun se on mahdollista. Hinnat ovat nähtävillä myös klinikoilla, ja lisätietoa hinnastosta saa pyydettäessä käynnin yhteydessä.

Mikäli lemmikkisi eläinlääkärikäynnin laskutus aiheuttaa kysymyksiä, esitäthän kysymyksesi heti käynnillä joko asiakaspalveluhenkilöstölle tai jo eläinlääkärille hoitovaihtoehdoista keskusteltaessa. Tällöin hoitohenkilöstömme voi käydä lemmikkisi käynnin kustannukset läpi sinun ja tarvittaessa hoitaneen eläinlääkärin kanssa.

– Mikäli toivot tarkennuksia meiltä saamaasi laskun, voit aina olla yhteydessä olla omalle Evidensia-eläinlääkäriasemallesi myös jälkikäteen, Ahlström muistuttaa.